Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Treść rozporządzenia  W sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Kary finansowe grożą hodowcom drobiu za wypuszczanie kur na świeże powietrze niezależnie od województwa i ilości posiadanych kur.

W czasie walki z ptasią grypą nikt nie powinien wypuszczać ptaków, nawet rolnicy, którzy hodują je na własne potrzebykary pieniężne dotyczą wszystkich, zarówno małych gospodarstw przyzagrodowych, jak i tych którzy utrzymują drób na własne potrzeby,

czy ferm komercyjnych z hodowlą drobiu w systemie zamkniętym.

Wysokość kary pieniężnej uzależniona jest od rodzaju naruszenia i egzekwowana przez powiatowych lekarzy weterynarii i policję.