Informacje

V edycja konferencji FARMERA „Nowoczesna produkcja – świnie”

 

 

Już 30 stycznia 2019 r. spotkamy się w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój z producentami trzody chlewnej. Tym razem poruszymy główne tematy, które w najbliższym czasie będą zarówno wpływać na poprawę opłacalności chowu, jak i pozwolą skutecznie uchronić się przed najgroźniejszymi czynnikami chorobotwórczymi występującymi w stadach świń.

W wystąpieniach ekspertów nie zabraknie też odpowiedzi na pytania, jak przetrwać na coraz to trudniejszym rynku produkcji świń, tak by jednocześnie nie zapomnieć o rozwoju gospodarstwa.

Analizę krajowego i światowego rynku wieprzowiny przedstawi dr Marian Kamyczek z Instytutu Zootechniki w Pawłowicach. Wskaże mechanizmy, które w najbliższym czasie będą kształtować koniunkturę na krajowym rynku wieprzowiny. Odpowie też na pytania kiedy i w jakim stopniu można się spodziewać poprawy opłacalności produkcji, a także jak w dzisiejszych warunkach planować produkcję trzody chlewnej, by uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Produkcje w swoim gospodarstwie przedstawi Zbigniew Plitt, jeden z czołowych producentów trzody chlewnej w woj. kujawsko-pomorskim, który opowie nam o realiach dzisiejszej produkcji świń, przedstawi innowacje w wyposażeniu chlewni, które w jego gospodarstwie sprawdziły się w praktyce. Wspólnie z hodowcą, słuchaczami i ekspertami spotkania przedyskutujemy temat utrzymania opłacalności produkcji w niepewnym i często niekorzystnym otoczeniu rynkowym. To wystąpienie będzie również okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, które na pewno przyczynią się do zdobycia nowej porcji wiedzy.

Kolejne wystąpienie, czyli wykład lek. wet. Pawła Wróbla specjalisty chorób świń, będzie okazją do obalenia mitów dotyczących bioasekuracji gospodarstw trzody chlewnej. Ekspert wskaże elementy, na które warto postawić w codziennej pracy w chlewni, tak by skutecznie ochronić swoje stado w dobie zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

Wśród praktycznych wskazówek nie zabraknie też porad z zakresu efektywności rozrodu stada podstawowego i organizacji produkcji, które przedstawi słuchaczom dr Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Program:

8.30-9.00
Rejestracja

 

9.00-9.15
Uroczyste rozpoczęcie konferencji

 

 9.15-10.20
Światowy rynek mięsa wieprzowego

 9:15-10:00
Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej

• Prognozy cen wieprzowiny
• Jak ASF może ukształtować ceny wieprzowiny w kraju, w UE i na świecie
• Szanse i zagrożenia dla krajowej produkcji świń

Wystąpienie: dr hab. Marian Kamyczek, dyrektor, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,

Zakład Doświadczalny Pawłowice

 10:00-10:20
Dyskusja i pytania z sali

 

 10.20-10.40
Przerwa kawowa

 

 10.40-11.50
Produkcja świń w gospodarstwie

 10:40-11:20
Prezentacja gospodarstwa producenta trzody chlewnej

• Jak rozwijać gospodarstwo trzody chlewnej w aktualnym otoczeniu rynkowym
• Nowoczesne wyposażenie budynków inwentarskich – na co zwrócić uwagę
• Zapewnienie wymogów bioasekuracji w produkcji świń

Wystąpienie: Zbigniew Plitt, producent trzody chlewnej z woj. kujawsko-pomorskiego
11:20-11:50
Dyskusja na temat funkcjonowania i perspektyw dla gospodarstw trzody chlewnej,
z udziałem producenta trzody chlewnej, ekspertów z branży oraz przedstawicieli firm

 11.50-12.05
Przerwa kawowa

 

12.05-13.05
Bioasekuracja gospodarstw trzody chlewnej

 12:05-12:50
Skuteczna bioasekuracja gospodarstwa trzody chlewnej

• Bioasekuracja w krajowych gospodarstwach
• Fakty i mity o bioasekuracji
• Jak skutecznie wzmocnić bioasekurację w swoim gospodarstwie

Wystąpienie: lek. wet. Paweł Wróbel, specjalista od chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt, niezależny
konsultant produkcyjno-weterynaryjny, Swine Vet Consulting

 12:50-13:05
Dyskusja i pytania z sali

 13.05-13.50
Przerwa obiadowa

 

13.50-15.00
Organizacja produkcji

13:50-14:40
Poprawa efektywności rozrodu stada podstawowego

• Jak ocenić wyniki produkcyjne stada loch
• Jak poprawić słabe elementy w zarządzaniu stadem loch
• Jak długo użytkować lochy w stadzie, by utrzymać dobre wyniki produkcyjne

Wystąpienie: dr inż. Tomasz Schwarz, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i
Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

14:40-15:00
Dyskusja i pytania z sali

 

  

Ankieta – Czy nowoczesne technologie to sposób na lepsze rolnictwo?

Rolnictwo precyzyjne to zintegrowany system rolniczy oparty na informacjach i produkcji, którego celem jest zwiększenie wydajności, produktywności i rentowności całej produkcji rolnej, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum niezamierzonego wpływu na środowisko.

Na rynku rolniczym, na którym marża brutto i rentowność są często coraz mniejsze, zastosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego może wpłynąć na zwiększenie gospodarczych, środowiskowych i społecznych wyników pracy gospodarstwa rolnego.

Technologie rolnictwa precyzyjnego mogą obejmować np. wykorzystanie technologii informacyjnej, danych pozycjonowania satelitarnego, teledetekcji i gromadzenia danych proksymalnych. Jednym z elementów technologii rolnictwa precyzyjnego jest np. lokalna adaptacja mechanizacji produkcji polowej, która pozwala podejmować trafniejsze decyzje dotyczące wykorzystania zasobów i praktyk agronomicznych, aby lepiej dopasować gleby i wymagania upraw, ponieważ są one różne przypadku danego pola.

Kilka konkretnych przykładów korzyści, jakie wynikają z technologii rolnictwa precyzyjnego:

– wzrost dochodu rolników;
– zoptymalizowanie wydajności produkcji;
– ograniczenie emisji do środowiska;
– lepsze przystosowania do niekorzystnych zdarzeń pogodowych i większa odporność na nie;
– większa efektywność pracy;
– ograniczenie trudnych warunków pracy.

Ankieta zostaje wysłana rolnikom we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej i jest skierowana zarówno do osób korzystających z technologii rolnictwa precyzyjnego, jak i osób, które z nich nie korzystają. Wyniki ankiety pozwolą na szczegółową ocenę znajomości, rozpowszechnienia i stosowania technologii rolnictwa precyzyjnego.

Ankietę przeprowadza się równolegle z podobnymi ankietami kierowanymi do przedsiębiorstw z sektora maszyn rolniczych i do organów publicznych. Ankietę organizuje się we współpracy z europejskim stowarzyszeniem rolników Copa-Cogeca, europejską siecią krajowych stowarzyszeń producentów maszyn rolniczych CEMA, służbami Komisji Europejskiej w DG AGRI, Wspólnym Centrum Badawczym oraz Eurostatem i Europejską Agencja Środowiska.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey-PAT-EU-2018?surveylanguage=PL

Z góry dziękujemy za wkład.

Ostateczny termin przyjmowania ankiet: 10-02-2019

Więcej informacji na temat ankiety: https://www.eea.europa.eu/themes/agriculture/background-note-data-collection-on/at_download/file (wersja angielska).

100 tys. zł na dostosowanie do nowych wymogów przechowywania nawozów naturalnych

Tylko do 25 lutego 2019 r. można jest składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Poddziałania 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

W poprzednich naborach pomoc ta skierowana była wyłącznie do gospodarstw położonych na obszarach, które w 2012 roku po raz pierwszy zastały wyznaczone jako Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN). W obecnie prowadzonym naborze ze względu na objęcie terytorium całego kraju „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”  pomoc skierowana jest do wszystkich rolników posiadających gospodarstwa rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk, świń o wadze ponad 30 kg powyżej 2 000 stanowisk lub 750 stanowisk dla macior.

Gospodarstwa mogą uzyskać pomoc w formie refundacji części kosztów dostosowania do nowych wymogów przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, doposażenie w urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych płynnych a w przypadku „młodych rolników”, spełniających kryteria określone w programie, również na inwestycje dotyczące budowy silosów na kiszonki.

Planowana inwestycja powinna zostać zrealizowana i rozliczona w jednym etapie nie później niż w terminie 24 miesięcy od zawarcia umowy dofinansowania lub od rozpoczęcia przez „młodego rolnika” prowadzenia gospodarstwa w przypadku inwestycji polegających wyłącznie na budowie silosów kiszonkarskich.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będą kryteria uwzgledniające skalę produkcji zwierzęcej wyrażoną w DJP, udział kosztów inwestycji dostosowującej gospodarstwo do wymogów przechowywania nawozów naturalnych w całości planowanej inwestycji oraz brak wykorzystania środków w ramach operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Formularze dokumentów oraz szczegółowe informacje na temat poddziałania4.1.2 „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-412-iinwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych.html

Łukasz Piotrowski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Planowane nabory wniosków PROW 2014-2020, harmonogram 2019

 
 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramem planowanych do ogłoszenia lub przeprowadzenia w 2019 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podane terminy mogą ulec zmianie. 

Aktualny harmonogram – otwórz

 

Nowe obowiązki pracodawców w świetle zmian przepisów od 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie
"Nowe obowiązki pracodawców w świetle zmian przepisów od 2019 roku "

– 15.01.2019 r. (wtorek)

ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz (parter, sala konferencyjna)

Organizatorem szkolenia jest Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Program szkolenia

 

Program szkolenia

09:00 PANEL I

•             nowe uregulowania od 2019 r.
•             zmiany w programie Płatnik
•             najczęściej popełniane błędy przez pracodawców
•             sesja pytań

Joanna Karsznia, Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy

 

10:45 PANEL II

•             pracownicy sezonowi, a umowa o pomocy przy zbiorach
•             umowy cywilnoprawne
•             zmiany w prawie pracy od 2019 r.
•             sesja pytań

Magdalena Araczewska, Nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

 

12:30 PRZERWA KAWOWA

 

12:45 PANEL III

•             dostępne formy pomocy w poszukiwaniu kandydatów do pracy
•             dostępne trodki dla przedsiębiorców na podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy
•             dostępne trodki na wsparcie w tworzeniu miejsc pracy
•             zatrudnianie cudzoziemców
•             sesja pytań

Jarosław Góźdź, p.o. Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

 

14:30 PANEL IV

•             JPK-VAT i „na żądanie" – podstawowe informacje
•             sesja pytań

Wojciech Byrzykowski, Ekspert Skarbowy Referat Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno – Skarbowej Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

•             rewolucja w rozliczeniach Twój e-PIT
•             sesja pytań

Krzysztof Kaszewski, Kierownik Działu Spraw Wierzycielskich Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

 

16:15  PANEL V

•             zabezpieczanie danych
•             zabezpieczenie sieci
•             zabezpieczenia strony i poczty
•             sesja pytań

Krzysztof Błaszkiewicz, Prezes Zarządu BluSoft Sp. z o.o

 

16:45 LUNCH

Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO

Wiceminister dr Ryszard Zarudzki oraz Dyrektorzy CDR – Jacek Węsierski i Henryk Skórnicki na kiermaszu przy ulicy Wspólnej w Warszawie zaopatrzyli się w produkty bez GMO pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już od 2015 r. promuje ideę od pola do stołu, w której konsument ma możliwość świadomego wyboru mięsa o znanym pochodzeniu. Promujemy lokalnych hodowców, małe przetwórnie mięsne oraz tradycyjne wyroby na rynku.

 

Dwa projekty jeden cel – Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”
realizują dwa projekty, których głównym tematem jest kujawsko-pomorska wieprzowina.


Pierwszy z nich to Projekt pilotażowy Od pola do stołu – Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO.
Głównym celem projektu jest wzrost i utrzymanie sprzedaży wieprzowiny na rynku krajowym, a szczególnie regionalnym oraz zwiększenie wśród konsumentów wiedzy dotyczącej zakupionych produktów.
Realizacja projektu polega na opracowaniu zasad i systemu współpracy, koncepcji powiązań poszczególnych uczestników łańcucha „od pola do stołu”, tj. producentów trzody chlewnej,
małych ubojni i lokalnych masarni oraz konsumentów. Daje to szanse na stworzenie realnej alternatywy dla hodowców/producentów trzody chlewnej, którzy tuczą swoje zwierzęta w sposób tradycyjny, bez GMO i mniejszych zakładów przetwórczych z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez produkcję wysokiej jakości wieprzowiny i wyrobów z woj. kujawsko-pomorskiego.

Planowane rezultaty projektu pilotażowego:
– opracowanie zasad i systemu współpracy, koncepcji powiązań od pola do stołu – Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO dla poszczególnych uczestników łańcucha produkcyjnego,
– opracowanie wyników badań naukowych dotyczących jakości pasz z krajowych źródeł białka roślinnego,
– opracowanie wyników badań naukowych jakości mięsa wieprzowego pochodzącego z województwa kujawsko-pomorskiego,
– zwiększenie zainteresowania hodowlą ras rodzimych przez hodowców oraz w przyszłości konsumentów wieprzowiny kujawsko-pomorskiej,
– zwiększenie zainteresowania produkcją wyrobów z wieprzowiny regionalnej.


Drugim projektem, który jest w realizacji to Kampania Promocyjna Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – Tucz bez GMO.
Potrzeba realizacji zadania wynika z  braku wystarczającej informacji na temat dostępności regionalnej wieprzowiny na rynku lokalnym. Konsumenci coraz częściej interesują się pochodzeniem mięsa, tym w jakich warunkach zwierzę przebywało i jakimi paszami było żywione. Dlatego też województwo kujawsko-pomorskie jako region liczący się w skali kraju, może podkreślić swoją wyjątkowość poprzez wprowadzenie na rynek produktu regionalnego, który jednoznacznie kojarzy się konsumentom z miejscem gdzie został wyprodukowany. Konsumenci coraz częściej poszukują sprawdzonych, wiarygodnych i regionalnych źródeł żywności. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i stworzyć regionalną markę, kujawsko-pomorskiej wieprzowiny i wyrobów mięsnych na jej bazie.
Celem projektu jest przeprowadzenie informacyjno-promocyjnej kampanii, która miałaby na celu rozpowszechnienie kujawsko-pomorskiej wieprzowiny – pozyskanej od świń żywionych paszami bez GMO.

 Miejsca prowadzenia promocji połączonej z degustacją:

1. Święto gęsi na Krajnie w Minikowie (11 listopad 2018)
2. Jarmark Bożonarodzeniowy w Przysieku (15 grudzień 2018)
3. Toruński Festiwal Smaków – 13-14.04.2019 r.
4. Lato na Wsi w Minikowie – 11-12.05.2019 r.
5. Powitanie Lata w Bydgoszczy (czerwiec)
6. Agro-Tech w Minikowie 29-30 czerwca 2019 r.
7. Pałuckie Targi Rolne, Żnin – 24-25.08.2019 r.
8. Festiwal Smaków w Grucznie – (sierpień)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia strony internetowej
www.kujawskopomorskawieprzowina.pl oraz na facebooku. 

 

Anna Mońko
KPODR w Minikowie

Zapraszamy na szkolenia – DRONY w rolnictwie

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
oraz
Instytut Badawczo Szkoleniowy Sp. z o. o.

zapraszają na


CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE
dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zapraszamy na wyjątkowe, 2 dniowe szkolenie pn. „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”,  dzięki któremu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności posługiwania się mapami cyfrowymi, geoportalami. Tu uczestnicy nauczą się wykorzystywania drona do zbierania i nanoszenia danych przestrzennych, prowadzenia obserwacji, rozeznania terenu, tworzenia i zapisywania map cyfrowych, umiejętność pracy z oprogramowaniem GIS zwłaszcza posługiwanie się narzędziami umożliwiającymi pozyskanie, udostępnianie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych terenowych.

W ramach projektu szkolenie jest bezpłatne!!! (cena regularna: 5.586,00 zł)

W szkoleniu mogą brać udział osoby:
a)    mieszkające lub uczące się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
b)   nie prowadzące własnej działalności gospodarczej (nie mające wpisu do CEiDG)
c)   należące do jednej z 3 grup:

osoba niepełnosprawna, ukończone 25 lat, bez znaczenia jakie wykształcenie, lub
– ukończone 50 lat, bez znaczenia jakie wykształcenie, lub
– ukończone 25 lat i niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie wykształcenie)

W ramach szkolenia otrzymasz:

– 2 dniowe szkolenie o wyjątkowej tematyce,
– międzynarodowy certyfikat VCC nadający kwalifikacje pn.: „SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH”
– zapewniamy katering (kawa, herbata, obiad)

 

Program:
Dzień 1

  • Geoportal 2 – krajowy węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  • Podstawy pracy w środowisku GIS – QGIS,
  • Podstawy pracy w sieciowej aplikacji GIS – JOSM.
  • Mapy cyfrowe

Dzień 2

  • Poznanie możliwości GIS w analizach przestrzennych,
  • Nowoczesne metody pozyskiwania danych przestrzennych na przykładzie UAV,
  • Zajęcia praktyczne w zakresie zasad i umiejętności operowania dronem,
  • Podsumowanie szkolenia i egzamin

Szkolenia mogą zostać przeprowadzone dla grupy maksymalnie 20 osób. Lokalizacja może zostać dostosowana do potrzeb uczestników.
 

Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:

1. DANE UCZESTNIKA – FORMULARZ REKRUTACYJNY

2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów do 31 stycznia 2019 r.

 

Szczegółowy czas i miejsce zależy od uczestników.

Kolejne szkolenia odbędą się po utworzeniu kolejnych grup.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub przez e-mail (w wiadomości proszę podać imię, nazwisko, kontakt)

Josip Zubac,
tel. 52 386 72 37
e-mail: josip.zubac@kpodr.pl

Promocja oraz upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

FUNDACJA EDUKACJI EKONOMICZNEJ I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
wraz
KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKIEM DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

 

realizują operację pt.

Promocja oraz upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy na temat pszczelarstwa podczas konferencji branżowej oraz ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku

 

CELEM OPERACJI jest

podniesienie jakości realizacji PROW poprzez podniesienie poziomu wiedzy i możliwości podejmowania i wprowadzenia innowacji w obszarze pszczelarstwa, przekazywanie informacji o roli pszczoły w środowisku i promowanie najlepszych praktyk pszczelarskich.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich