aktualności

Wybór oferty w PROW 2014-2020 tylko przez Portal ARiMR

 

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl

Informacji udzielają:

Magdalena Siewkowska –  tel. 52 386 72 26, e-mail: magda.siewkowska@kpodr.pl

Alicja Lisiecka –  tel. 52 386 72 26, e-mail: alicja.lisiecka@kpodr.pl

 

 

Pismo  Biura Prasowego ARiMR

Link do artykułu

źródło: arimr.pl

Zakładamy działalność gospodarczą

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię  będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,  jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie: – gminy wiejskiej lub – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Ponadto w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa  jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Koszty związane z realizacją operacji muszą stanowić co najmniej 100% kwoty premii, w tym planowane wydatki inwestycyjne w środki trwałe muszą wynosić kwotowo co najmniej 70% kwoty premii. Kosztem  kwalifikowalnym jest także podatek od towarów i usług VAT. W ramach poddziałania możliwy jest wyłącznie  zakup nowych maszyn, urządzeń oraz nowego wyposażenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uzyskał co najmniej 4 punkty, wydawana jest imienna decyzja o przyznaniu pomocy. W przypadku podmiotów, które uzyskały mniej niż 4 punkty, przyznania pomocy odmawia się w drodze decyzji administracyjnej.

Należy pamiętać ze rolnik, domownik musi dokonać rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ponad to zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu w ZUS do dnia upływu okresu związania celem. Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl)

Piotr Sawa

 

Obowiązek pisemnych umów na dostawę produktów rolnych

W związku z licznymi zapytaniami ze strony firm skupowych i rolników odnośnie zawierania umów na dostawę produktów rolnych Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje o tym, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r. poz. 1419)

Czytaj więcej

Konferencja „Konie w gospodarstwach rolnych….”

gallery

W dniu 13.01.2017 r. w Minikowie odbyła się konferencja pt. „Konie w gospodarstwach rolnych-szansa na dodatkowy dochód”. Miała ona na celu zaprezentowanie różnorodnych form pracy z końmi, dzięki którym rolnicy i hodowcy mogliby osiągnąć dodatkowy dochód w gospodarstwie.

Spotkanie otworzył Roman Sass, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który krótko przedstawił zmieniającą się rolę konia w gospodarstwie. Od nieodzownego „narzędzia” pracy i jedynego środka transportu, po zwierzę typowo towarzyszące mające na celu zapewnienie rozrywki.

Pierwszym wykładowcą była Magdalena Drewka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, która omówiła zasady założenia i funkcjonowania szkółki jeździeckiej. Szkółki oraz kluby jeździeckie rejestruje się jako działalność gospodarcza. Prelegentka wymieniła zasady BHP, które odnoszą się do postępowania z koniem, ze szczególnym uwzględnieniem obecności dzieci w stajni. Według dr Drewki, dobór koni do rekreacji powinien ściśle wynikać z założeń stajni i być dostosowany do umiejętności jeźdźców.

Kolejnych dwóch wykładowców, Józef Szews z Klubu Jeździeckiego Deresz i Marek Holak ze Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski (PKK), zaprezentowało uczestnikom spotkania możliwości wykorzystania koni w różnego rodzaju pokazach jeździeckich i zaprzęgowych oraz w odtwarzaniu scen rekonstrukcyjnych.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudził Jakub Ciemnoczołowski, który omówił praktyczne i naturalne metody pracy z końmi, na podstawie sześciu zasad: unikania konfrontacji, planowania, cierpliwości, wytrwałości, konsekwencji, rozwiązywania problemów i przechodzenia nad nimi do porządku dziennego. Prelegent zaprezentował, również sprzęt wykorzystywany podczas treningu, flagę oraz halter (kantar sznurkowy).

O swoim holistycznym podejściu do rozwoju osobistego człowieka przy udziale koni mówiła Anna Rywak – trener medytacji konnej metodą HEQ-(Zaklinanie Koni i Życia).

Z kolei Ewa Ziętak – Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego „Myślęcinek”, omówiła preferowane rasy koni nadające się do zajęć hipoterapeutycznych. Spokój odpowiednie przeszkolenie koni, brak reakcji na nadmierny ruch (rzucanie się, krzyki), oraz odpowiednio przeszkolona kadra sprawiają, że hipoterapia staje się coraz częściej stosowaną formą rehabilitacji, a konia wykorzystuje się jako współterapeutę. Jest to metoda, która stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych metod rehabilitacji. Różnorodność oddziaływań konia podczas hipoterapii pozwala równocześnie usprawniać pacjenta ruchowo, intelektualnie i korzystnie wpływać na jego kondycję psychiczną.

W ostatnim czasie popularna stała się również rehabilitacja koni. Na temat zoofizjoterapii wypowiadała się w kolejnym wystąpieniu Katarzyna Kurczowa z Koła Naukowego Levada, działającego przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Również na temat zdrowia koni mówił się Andrzej Skrzeszewski, właściciel firmy Equi Straw, który poprowadził wykład pt. „Pellet z  pszenicy jako innowacyjne rozwiązanie wykorzystywane  do ścielenia w boksach”. Zaproponował on wykorzystanie pelletu jako alternatywy dla powszechnie stosowanej ściółki, którą najczęściej są słoma lub trociny. Omawiany produkt jest w 100% ekologiczny, wolny od grzybów, szkodliwych bakterii i drobnoustrojów. Wyrób ten, nie tylko chłonie wilgoć i niweluje nieprzyjemny zapach amoniaku, ale również działa prozdrowotnie na kopyta i zmniejsza zachorowalność na choroby układu oddechowego koni. Kontynuując tematykę, Berenika Chybicka przedstawicielka firmy MediQual omówiła ofertę swojej firmy.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja rolników, hodowców koni, studentów oraz uczniów szkół rolniczych. 

gallery

Więcej na temat konferencji można będzie przeczytać w miesięczniku „Wieś Kujawsko-Pomorska”.

Marzena Nowacka

st. sp. ds. trzody chlewnej i koni

KPODR Minikowo

gallery

 

  

 

 


gallery

 

„Premie dla młodych rolników” – nabór 2015

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów działania "Premie dla młodych rolników" – nabór 2015

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia dla beneficjentów działania
„Premie dla młodych rolników” – nabór 2015,
które odbędą się w styczniu i lutym 2017 roku. W tabeli zawarto szczegółowy harmonogram szkoleń.

Czytaj więcej

Jarmark Adwentowy w Przysieku – relacja

Adwent to czas oczekiwania na najważniejsze dla wielu z nas święta w roku – Boże Narodzenie. To również pora przedświątecznych porządków i zakupów, kiermaszy i jarmarków. I tak w sobotę 10 grudnia na naszym dorocznym Jarmarku Adwentowym zagościły tłumy. Do Przysieka przybyli mieszkańcy okolicznych wsi i miast, ceniący sobie swojskie jadło i twórczość ludową. Było co oglądać i smakować! Chęć udziału w jarmarku zgłosiło około 100 wystawców, oferując bogaty asortyment kulinarny, rękodzielniczy, szkółkarski i nie tylko. Były ręcznie wykonane ozdoby choinkowe, Czytaj więcej

Olimpiada wiedzy rolniczej – wyniki

Rolnicze zmagania

Organizowana od 26 lat przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Olimpiada Wiedzy Rolniczej przeprowadzana jest w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Eliminacje powiatowe odbyły się w każdym powiecie 17 listopada, natomiast finałowa rozgrywka nastąpiła 30 listopada w Przysieku koło Torunia. Czytaj więcej

XII Forum Energetyki Odnawialnej – relacja

O energii odnawialnej w Przysieku

Kolejne, już XII Forum Energetyki Odnawialnej w Przysieku przeszło do historii. Tym razem odbyło się ono 24 listopada br., a miejscem spotkania jak zwykle był przysiecki oddział Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestnikami konferencji byli samorządowcy, rolnicy, uczniowie ze szkoły ochrony środowiska oraz inni zainteresowani tą tematyką. Czytaj więcej