aktualności

Przyjęte rozporządzenie w sprawie programu zwalczania IBR/IPV i BVD-MD

8 września w Dzienniku Ustaw RP pojawiło się rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych  (BVD-MD) w wybranych stadach bydła.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.
Program został opracowany przez PIWet-PIB w Puławach na wniosek PFHBiPM. Przepisy są oparte na prawie krajowym i prawie unijnym dotyczącym IBR/IPV.
Celem programu jest rozpoznanie i poprawa sytuacji zdrowotnej w sadach uczestniczących w programie. Te stada które wejdą do programu będą miały szanse zostać stadami wolnymi od IBR/IPV i BVD-MD. Zwalczenie tych jednostek chorobowych w swoim stadzie przyczyni się do poprawy zdrowia i jednocześnie ekonomiki hodowli.

Poniżej przedstawiono tylko część strat wynikających z zetknięciem się z daną jednostką chorobową.

Straty wynikające z IBR/IPV:

 • Znaczny spadek mleczności krów
 • Pogorszenie parametrów rozrodu
 • Poronienia
 • Utrudniony odchów cieląt
 • Zaburzenia ze strony układu oddechowego

Straty wynikające z BVD/MD

 • Spadek wydajności mlecznej krów
 • Wzrost  martwo urodzonych cieląt
 • Wzrost śmiertelności cieląt urodzonych
 • Wydłużenie okresu międzywycieleniowego
 • Zmniejszenie jakości siary (zmniejszenie jej gęstości)
 • Niższa przeżywalność zarodków

Program zwalczania IBR/IPV i BVD-MD jest dobrowolny. Hodowca który będzie chciał skorzystać z tego programu poniesie określone koszty które będą wynikać z umowy z weterynarzem opiekującym się stadem oraz z kosztów badania prób krwi i mleka (obecnie według cennika Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy badanie 1próbki krwi na IBR/IPV to 25 zł brutto, badanie 1próbki krwi na BVD-MD to 28 zł brutto. Czas trwania programu to 5 lat. Program zwalczania IBR/IPV i program zwalczania BVD-MD to dwa osobne programy. Hodowca może przystąpić do jednego lub dwóch programów na raz.

 

 

 

Przewidywane korzyści wynikające z wprowadzenia programów

 

Skutkiem realizacji programu i nadania stadu statusu stada wolnego od

IBR/IPV będzie:

1) poprawa sytuacji epizootycznej oraz ekonomicznej w gospodarstwie przez zmniejszenie przypadków zachorowań bydła na IBR/IPV z objawami ze strony górnych dróg oddechowych, ograniczenie liczby poronień oraz zabiegów leczniczych w stadzie bydła, a także zwiększenie mleczności krów;

2) zwiększenie konkurencyjności bydła pochodzącego z gospodarstwa oraz produktów pochodzących od tego lub z tego bydła na rynku krajowym i rynkach zagranicznych;

3) ułatwienie handlu i obrotu bydłem pochodzącym z gospodarstwa oraz wywozu bydła do państw trzecich.

 

Skutkiem realizacji programu i osiągnięcia przez stado bydła statusu stada

wolnego od BVD MD będzie:

1) poprawa sytuacji epizootycznej oraz ekonomicznej w gospodarstwie przez zmniejszenie przypadków zachorowań bydła na BVD MD z objawami ze strony górnych dróg oddechowych, ograniczenie poronień, ograniczenie liczby zabiegów leczniczych w stadzie oraz zwiększenie mleczności krów;

2) zwiększenie konkurencyjności bydła pochodzącego z gospodarstwa oraz produktów pochodzących od tego lub z tego bydła na rynku krajowym i rynkach zagranicznych;

3) ułatwienie handlu i obrotu bydłem pochodzącym z gospodarstwa oraz wywozu bydła do państw trzecich.

 

Kogo dotyczy program i jak do niego przystąpić:

W programie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz.546).

 

Programem zostaną objęte tylko te stada bydła, które zgłosił posiadacz bydła uczestniczący w programie. Posiadacz bydła chęć uczestnictwa w programie zgłasza lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem. Lekarz weterynarii opiekujący się stadem przekazuje tę informację do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada, który prowadzi ewidencję stad objętych programem w danym powiecie. Nowe stada mogą być zgłaszane do programu pod koniec każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu. Posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie. Rezygnację tę posiadacz zgłasza w formie pisemnej lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem. Lekarz weterynarii opiekujący się stadem o rezygnacji posiadacza bydła z uczestnictwa w programie informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi i aktualizuje listę stad bydła objętych programem w zakresie swojej właściwości. Powiatowy lekarz weterynarii raz w roku, w terminie do dnia 10 stycznia, przekazuje aktualną listę stad bydła objętych programem właściwemu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. Główny Lekarz Weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkich lekarzy weterynarii, otrzymuje aktualne listy stad bydła objętych programem raz w roku w terminie do dnia 30 stycznia.

 

 

Szczegóły rozporządzenia MRiRW można znaleźć na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/
Dziennik Ustaw 2017, poz. 1722 tom 1

Opracował Stanisław Pater
KPODR w Minikowie

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza na SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w ramach współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim Katedra Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy realizuje projekt *DARMOWY Zdalny Moduł Szkoleniowy*   Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich , który ma za zadanie wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykorzystanie nauczania zdalnego do samokształcenia oraz wymiany wiedzy (system Moodle).

W ramach Modułu uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę z następujących bloków tematycznych:

– Szkolenie wstępne z kształcenia na odległość (2h)
– Aspekty prawne turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce (5h)
– Zasady zdrowego i racjonalnego żywienia człowieka (5h)
– Ekologia i ochrona środowiska (5h)
– Dziedzictwo kulturowe regionu (5h)
– Przygotowanie i sprzedaż imprez turystycznych (10h)
– Strategie rozwoju turystyki (5h)
– Kompendium dobrych praktyk (5h)
Każdy moduł zawiera treści edukacyjne służące zdalnemu przekazaniu wiedzy oraz quizy (selftesty) służące samodzielnemu sprawdzeniu
opanowania niezbędnych informacji. Pozytywne opanowanie wiedzy ze wszystkich bloków tematycznych, potwierdzone zaliczeniem testów
końcowych będzie uprawniało do otrzymania certyfikatu ukończenia kursu wydanego przez WSG.
Beneficjentami Zdalnego Modułu Szkoleniowego Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich mogą być_osoby będące właścicielami gospodarstw
agroturystycznych i/lub członkami lokalnych LGD z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

ZAPISY TRWAJĄ!!!!
http://noow.byd.pl/id,54/zdalny-modul-szkoleniowy-naukowego-obserwatorium-obszarow-wiejskich

Serdecznie zapraszamy
Prof. WSG dr hab. Joanna Kosmaczewska

IV Forum Rolnicze w Bydgoszczy – 20 pażdziernika

Po raz czwarty „Gazeta Pomorska” organizuje Forum Rolnicze, które odbędzie się 20 października w Bydgoszczy na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. W ub. roku czestniczyło w nim około 500 osób (rok wcześniej – ponad 300).

Nasz Ośrodek jest partnerem strategicznym wydarzenia

Czytaj więcej:

forum rolnicze gazety pomorskiej 2017 – dla rolników o tym co ważne

forum rolnicze gazety pomorskiej 2017 – sprawdź program

Konkurs „Gospodarstwo przyjazne Przyrodzie”

 

 

Zapraszamy do konkursu

„Gospodarstwo przyjazne Przyrodzie”

Konkurs organizowany jest przez stowarzyszenie Ptaki Polskie i jest częścią kampanii na rzecz różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym „Bukiet z pól”.

 • Prowadzisz gospodarstwo, w którym są dziuplaste drzewa, na polach są oczka wodne, miedze, zakrzewienia?
 • Nie wypalasz traw?
 • Kosisz od środka do zewnątrz dając zwierzętom szansę na ucieczkę?
 • Stosujesz ekologiczne środki ochrony roślin i naturalne nawozy?
 • W Twoim sadzie i ogrodzie jest mnóstwo gatunków roślin, szczególnie tych nektarodajnych?
 • Zostawiasz część plonów na polu oraz w ogrodzie i sadzie dla dzikich zwierząt?

Zgłoś swoje gospodarstwo do konkursu!

Wyłonimy trzy gospodarstwa najbardziej przyjazne Przyrodzie. Na zwycięzców czekają nagrody: aparat fotograficzny, lornetki, budki lęgowe, hotele dla owadów, książki przyrodnicze.

Na zgłoszenia czekamy do 27 października 2017.

Regulamin dostępny jest tutaj.

Zapraszamy na stronę kampanii Bukiet z pół www.bukietzpol.pl

Kampania "Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" stowarzyszenie Ptaki Polskie realizuje dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D.

Możemy pomóc  poszkodowanym w nawałnicach

Rytel, 18.08.2017. Strażacy i mieszkańcy usuwają szkody po nawałnicy, PAP/Adam Warżawa

Nawałnica, która przeszła nad województwem kujawsko-pomorskim w nocy  z 11 na 12 sierpnia br., wyrządziła ogromne szkody. Największe straty materialne odnotowano w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, żnińskim nakielskim i bydgoskim. 
Osoby i instytucje, które chcą ofiarować pomoc finansową oraz materialną (materiały budowlane, meble i sprzęt AGD, materiał siewny), prosimy o kontakt z osobami koordynującymi oraz udzielającymi informacji pod podanymi poniżej numerami telefonów.
Pomóc mogą również osoby, które  posiadają umiejętności w naprawach  budynków gospodarczych, wykonywaniu prac budowlanych, dekarskich,  ciesielskich, murarskich.

Osoba koordynująca pomoc z ramienia starostwa/miasta/gminy

Osoba udzielająca informacji  dot. możliwości przekazania środków na pomoc poszkodowanym

numery kont do wpłaty darowizn

POWIAT SĘPOLEŃSKI

Sośno
Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy
tel. 52 389 01 10, 52 389 01 12

Marek  Kunek,
tel. 603 555 616

e-mail  marek@kunek.pl;   pomoc@dlasosna.pl

Gmina Sośno i jej mieszkańcy
Nr konta  91 8162 0003 0000 0329 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Więcborku
Tytułem ,,Likwidacja skutków nawałnicy‘’

Sępólno Krajeńskie

Dariusz Wojtania – Sekretarz Gminy

tel. 52 389 42 30 lub 52 389 42 50

Stanisław  Stróżyński 
Kujawsko-Pomorska Izba  Rolnicza 
tel. 502 180 546

Gmina Sępólno Krajeńskie i jej mieszkańcy
Nr konta  75 2030 0045 1110 0000 0286 4620
BGŻ BNP PARIBAS

Tytułem ,,Likwidacja skutków nawałnicy‘’

Więcbork
Alina Kruk  – Skarbnik Gminy
tel. 52 389 52 15

Tomasz  Fifielski   
Urząd  Miejski 

tel. 608 041 665

Gmina Więcbork i jej mieszkańcy

Nr konta  35 8162 0003 0000 3564 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Więcborku, Tytułem,, Darowizna dla poszkodowanych gminy Więcbork‘’

Kamień Krajeński
Piotr Gustyn – Skarbnik Gminy
tel. 52 389 45 14

kom. 512 346 530

Daria  Kołtonowska
Urząd  Miejski 

tel.  52 389 45 33

Gmina Kamień Krajeński i jej mieszkańcy

Nr konta  67 1020 1462 0000 7102 0252 3132
Bank PKO BP SA

Tytułem ,,Pomoc dla poszkodowanych”

POWIAT TUCHOLSKI

Komitet Społeczny
„Solidarni z poszkodowanymi”
Anna Toby
tel. 600 310 751

 

Powiat Tucholski
Nr konta 20 1560 0013 2340 98741 0000042
z dopiskiem: „dla  Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim”

POWIAT ŻNIŃSKI

Starostwo Powiatowe
Izabela Gronet – Kierownik Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
tel. 728 390 594

Mirosław Spochacz
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żninie
tel. 723 330 533

 

POWIAT NAKIELSKI

Nakło, UMiG Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Małgorzata Rychlicka
tel. 52 385 28 28

Zdzisław Żygas
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nakle nad Notecią
tel. 723 692 579

 

Nakło, Starostwo Powiatowe
Dariusz Domek- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
tel. 52 386 66 41

Powiat Nakielski
Nr konta 09 8179 0009 0000 6288 2000 0060
z dopiskiem „dla  Poszkodowanych w Powiecie Nakielskim”

Kcynia
Urząd Gminy
Jadwiga Rusinek – Stanowisko
ds. obronnych, zarządzania kryzysowego
i oc,
tel. 52 589 37 34

 

 

Mrocza
UMiG Zygmunt Gliszczyński-Sekretarz
tel. 52 386 74 38

 

UMiG Mrocza
Nr konta 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006

Szubin
M-GOPS 
tel. 52 371 59 01

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szubinie
Nr konta 25 8164 0001 2001 0000 8934 0005 NAWAŁNICA 2017 W GMINIE SZUBIN

POWIAT BYDGOSKI

Białe Błota
Urząd Gminy
tel. 52 323 90 90

 

 

Sicienko
Urząd Gminy
 tel. 52 587 04 00

 

Fundacja Sztuka Wyboru, Mochle 93 
PKO BP
Nr konta  48 1020 4900 0000 8502 3084 0921 z dopiskiem „POMOC”

Koronowo
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 52 382 22 26
e-mail: gczk@um.koronowo.pl

 

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
Nr konta  51 8144 0005 2001 0000 0521 0030
z dopiskiem „HURAGAN”

Solec Kujawski
M-GOPS
tel. 52 387 87 02

 

 

Nowa Wieś Wielka
GOPS
tel. 52 381 24 55

 

 

Dobrcz
Urząd Gminy
Łukasz Dzięgiel
tel. 52 364 80 11

 

 


opracowały: 
Katarzyna Szczepaniak, 
Sławomira Mitłaszewska

Afrykański pomór świń

Od 11 października 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r. poz. 711 ze zm.).

Zmiany te wprowadzają na terenie całego kraju zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano je w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

Stanisław Piątkowski
KPODR w Minikowie

Afrykański pomór świń – podstawowe fakty i informacje

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do hodowców trzody chlewnej

 I. Afrykański Pomór świń – informacje ogólne

 1. Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również
z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice. Bardzo ważną rolę w szybkim wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii opiekujących się stadem świń na pojawienie się objawów klinicznych (lub padnięć świń) oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby. Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, w stadzie mogą wystąpić padnięcia bez innych wyraźnych objawów) – dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia (lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów) należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF.

 1. Czym jest wywołany afrykański pomór świń?

Chorobę nazywaną afrykańskim pomorem świń (ASF – z angielskiego „African swine fever”) wywołuje wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV).

 1. Czy afrykański pomór świń zagraża ludziom?

NIE. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.

 1. Czy afrykański pomór świń zagraża zwierzętom innym niż świnie, dziki i świniodziki?

NIE. Wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie wirusem ASF.

 1. Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono ASF w Polsce?

Afrykański pomór świń został stwierdzony w Polsce po raz pierwszy w historii w lutym 2014 r. (powiat sokólski, województwo podlaskie) – pierwsze przypadki ASF stwierdzono u dzików. Do sierpnia 2016 r. stwierdzono w sumie 111 przypadków ASF u dzików – wszystkie dziki, u których stwierdzono ASF zostały znalezione padłe lub zostały odstrzelone w województwie podlaskim w odległości nie przekraczającej ok. 30 km od granicy polsko-białoruskiej. Ponadto, stwierdzono 18 ognisk ASF u świń – 14 w województwie podlaskim, 3 w województwie lubelskim i 1 w województwie mazowieckim (wg. danych na 30.08.2016 r.).

II. Afrykański pomór świń – działania

1. Jakie działania podejmuje się przy stwierdzeniu ASF u świń?

Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie (ognisko ASF) wiąże się
z koniecznością podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną stanowczych działań celem jak najszybszej likwidacji tego ogniska oraz prowadzenia działań mających na celu ustalenie źródła choroby oraz czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw (lub innych podmiotów, np. rzeźni). Działania te określone są w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Na tej podstawie, w przypadku stwierdzenia ogniska ASF podejmowane są m.in. następujące czynności prowadzone pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej:

– wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone;

– zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane od świń, wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone wirusem ASF, a nie mogą zostać odkażone;

– gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa ASF;

– po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio długi okres, zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie (co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekcji);

– wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony); w obszarach tych obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia (przede wszystkim w odniesieniu do możliwości przemieszczania świń) połączone z nadzorem nad stanem zdrowia świń w tych obszarach.

2. Jakie ograniczenia stosowane są w obszarze zapowietrzonym (min 3 km) i zagrożonym (min 7 km) obowiązujących wokół gospodarstwa, w którym wystąpiła choroba?

Restrykcje dotyczą głównie przemieszczani świń z i do gospodarstw znajdujących się w tych obszarach. Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres: – 40 dni – w obszarze zapowietrzonym, – 30 dni – w obszarze zagrożonym. Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa. Szczegółowe informacje
o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym
i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii – organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego.

Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko ASF, spełniający wymagania weterynaryjne w tym z zakresu identyfikacji i rejestracji świń otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej (odszkodowanie należne jest m.in. za świnie zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej oraz za zniszczone pasze lub sprzęt).

3. Jakie inne najważniejsze ograniczenia występują w związku z występowaniem w Polsce ASF?

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami – obszar zagrożenia, objęty ograniczeniami oraz ochronny (na mapie umieszczonej na stronie GIW oznaczone kolorami odpowiednio niebieskim, czerwonym i żółtym). W obszarach tych obowiązują – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – ograniczenia w możliwości przemieszczania przede wszystkim świń, jak również mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń; ponadto, restrykcje dotyczą również dzików i ich mięsa.

Restrykcje w przemieszczaniu świń:

 1. Strefa niebieska (obszar zagrożenia) W obrębie strefy niebieskiej: – przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń, – po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy, – nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii.
 2. Poza strefę niebieską w granicach Polski: – można przemieszczać świnie TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni, – przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia – dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:

– bezpośredni z gospodarstwa do rzeźni,

– w przypadku transportu do rzeźni położonej poza strefą niebieską, transport ten musi odbywać się z góry określonymi trasami przewozu,

– środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, muszą być czyszczone i odkażane najszybciej po rozładunku, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt albo jego kopia muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii,

– ponadto każdy transport musi spełniać specyficzne warunki określone przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii. II. Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami) W obrębie strefy czerwonej:

– przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,

– po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,

– nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,

– istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia). Poza strefę czerwoną w granicach Polski:

– przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,

– dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

 • muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia. Warunki transportu zwierząt: Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii III. Strefa żółta (obszar ochronny) W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski: Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką). Ze strefy żółtej poza granice Polski: Dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu
  w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
 • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia. Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.

4. Jakie dodatkowe działania podejmowane są w związku z występowaniem ASF na terytorium Polski? 

Odstrzał sanitarny dzików Inspekcja Weterynaryjna w ramach zwalczania ASF współpracuje z Polskim Związkiem Łowieckim i Lasami Państwowymi w zakresie wdrażania unijnych strategii związanych z likwidacją ASF w populacji dzików i redukcji liczebności tych zwierząt. Dodatkowo, od 2015 r., w celu zintensyfikowania tych działań i jednocześnie zabezpieczeniu całej wschodniej granicy Polski, na obszarze pasa o szerokości około 50 – 100 km położonego wzdłuż wschodniej granicy Polski (obszar wyznaczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików), prowadzony jest odstrzał sanitarny dzików, tj. odstrzał prowadzony równolegle do pozyskania dzików w ramach normalnej gospodarki łowieckiej, mający na celu redukcję liczebności dzików na tych terenach do poziomu co najwyżej 0,5 osobnika/km2, następnie zaś utrzymanie osiągniętej gęstości populacji. Likwidacja ognisk ASF Każde ognisko ASF u świń podlega tej samej procedurze likwidacji, opisanej w poprzednich punktach. Dla każdego ogniska prowadzone jest również dochodzenie epizootyczne. Dla zdecydowanej większości ognisk stwierdzonych w 2016 r. jako przyczynę przeniesienia zakażenia wirusem ASF, na podstawie wyników dochodzeń prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Policję, wskazuje się nielegalną działalność człowieka (osoby prowadzące nielegalne lub niezgodne z przepisami prawa działania w zakresie przemieszczania świń/dzików lub pozyskanych z nich produktów). W związku z powyższym, we współpracy z innymi służbami (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego), na bieżąco monitorowany jest obrót świniami – na obszarze ochronnym i przy przemieszczeniach z tego obszaru dodatkowo obowiązuje od 20.08.2016 r. obowiązek stosowania świadectw zdrowia dla wszystkich przemieszczeń świń (obowiązek taki istniał uprzednio dla obszaru zagrożenia i objętego ograniczeniami). Wprowadzony został zakaz obrotu świniami na targach na tych obszarach; właściwe służby prowadzą wzmożone kontrole zarówno środków transportu, które mogą służyć do przemieszczania świń, jak i monitorowane jest przestrzeganie w/w zakazu obrotu świniami na tych targach.

4. Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu ASF?

Każdy z nas (w tym zwłaszcza hodowcy świń) ma możliwość ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Hodowcy:

A. Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza:

– nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;

– nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;

– zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;

– zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki; – ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt; – zachowanie podstawowych zasad higieny

– odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;

– nieuczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;

– niepożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

B. W przypadku stwierdzenia w stadzie świń niepokojących objawów chorobowych lub padnięć świń, każdy hodowca powinien przekazać tę informację do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruć, mogą być różne w różnych stadach i mieć następujący obraz (objawy, które zawsze powinny zaniepokoić hodowcę):

 • ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami świń, bez innych objawów towarzyszących;
 • Często spotykane objawy to: wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do (40,5–42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
 • Do gorączki mogą dołączyć inne objawy kliniczne: sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze, zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach, duszność, pienisty wypływ z nosa, wypływ z worka spojówkowego, biegunka – często z domieszką krwi, wymioty oraz niedowład zadu, objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych, ronienia u prośnych macior;
 • Niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych. Objawy ASF są dodatkowo opisane w materiałach informacyjnych dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. C. W przypadku stwierdzenia padnięć trzody chlewnej w gospodarstwach zlokalizowanych w województwach podlaskim, lubelskim oraz mazowieckim, właściciele zwierząt powinni natychmiast poinformować o tym fakcie właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Padłej trzody chlewnej bezwzględnie nie należy zakopywać – działanie takie jest surowo zakazane przepisami prawa (za złamanie zakazu grożą sankcje karne o znacznej wysokości). Ponadto, padnięcia świń mogą być pierwszym objawem wystąpienia ASF w gospodarstwie – tylko szybkie zgłoszenie padnięć w celu wykluczenia ASF przez powiatowego lekarza weterynarii zapewnia szybką likwidację choroby! Należy zaznaczyć, że hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ w Polsce funkcjonuje specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej Agencji pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowaniekosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html dostępny jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz dane kontaktowe tych przedsiębiorstw. Ponadto: A. Należy unikać kontaktu z padłymi świniami. Każdy fakt znalezienia padłej świni należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W celu uniknięcia przeniesienia na inne zwierzęta w sposób mechaniczny czynników zakaźnych wywołujących różne choroby, nie tylko ASF, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie: – nie pozwolić domowym zwierzętom na kontakt z padłymi świniami i dzikami, – w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie, – osoby postronne (tzn. osoby nie zajmujące się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie), nie powinny wchodzić – zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem – do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie; należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie. B. Ponadto osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej (wyjazdy zagraniczne do państw trzecich nienależących do UE) muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego za wyjątkiem specjalnych produktów dietetycznych przeznaczonych na użytek własny lub małych dzieci. Informacje na temat ASF dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl .

Opracowanie materiałów Marta Adamowicz

 

Rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel, sekretarz stanu Zbigniew Babalski oraz dyrektor generalny KOWR Witold Strobel podczas konferencji prasowej

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel, sekretarz stanu Zbigniew Babalski oraz dyrektor generalny KOWR Witold Strobel podczas konferencji prasowej

KOWR powstał z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Nowa instytucja przejęła wszystkie zadania realizowane dotychczas przez ANR oraz część zadań będących do wczoraj w gestii ARR.

– Od 1 września w Polscemamy system dwóch agencji rolnych. Pierwsza − agencja płatnicza, która realizuje zadania Wspólnej Polityki Rolnej. Druga instytucja, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, którego działalność  polega na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz podejmowaniu interwencji ze środków krajowych. Jest to między innymi odpowiedź na plany Unii Europejskiej o stopniowym ograniczaniu wsparcia w ramach WPR do 2030 r. − poinformował minister Krzysztof Jurgiel.

Głównym celem ustawy jest ograniczenie funkcjonujących dotychczas agencji rolnych do jednej agencji płatniczej, którą pozostaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz utworzenie jednostki odpowiedzialnej za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na czele Ośrodka stoi Dyrektor Generalny KOWR, którym został dzisiaj Witold Strobel. Na jego wniosek minister rolnictwa powołał 4 zastępców oraz wręczył nominacje 17 dyrektorom oddziałów terenowych. Dyrektor Generalny KOWR może tworzyć filie oddziału terenowego, na wniosek dyrektora oddziału terenowego.

– Priorytetem dla mnie i moich pracowników będzie właściwe podejście do rolników, beneficjentów. Każdy interesant, który przyjdzie do siedziby czy oddziału KOWR zostanie obsłużony w sposób kompetentny, uzyska każdą możliwą pomoc i fachowe wsparcie − podkreślił Witold Strobel.

Jednostkami organizacyjnymi KOWR są: Biuro KOWR (Centrala) i oddziały terenowe KOWR. Siedzibą KOWR jest Warszawa.

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa od 1 września br. zatrudnionych będzie 1998 pracowników, w tym 444 w Centrali KOWR. W oddziałach terenowych KOWR i ich jednostkach organizacyjnych pracować będzie 1554 pracowników.

Szczegółowe informacje o jednostkach organizacyjnych KOWR dostępne są od 1 września 2017 r. na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwawww.kowr.gov.pl.

 informacja prasowa (.pdf 602,65 kB)

Źródło:  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/KOWR-jedna-instytucja-zamiast-dwoch

Nabór wniosków na Inwestycje na obszarach – Natura 2000

"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można zrobić to osobiście, przez upoważnioną osobę albo rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek o przyznanie pomocy może zostać złożony również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, osobiście albo przez upoważnioną osobę.

Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc. Na wyższy poziom wsparcia, który wynosi 60 proc. mogą liczyć młodzi rolnicy. Wysokość pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" zależy od ich rodzaju. W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys. zł.

W ramach prowadzonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Kolejność przysługiwania pomocy zależy w dużej mierze od powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 lub od stosunku tej powierzchni do powierzchni wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie.

Prezes ARiMR w terminie 50 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o uruchomieniu naboru – otwórz

Dokumenty aplikacyjne na stronie ARiMR – otwórz

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy?

 

Zgłoś się do naszych doradców! kontakt

 

Źródło: ARiMR