Bez kategorii

Publikacje 2018

Tytuł Autor   Wydawnictwo
w formacie PDF
(do pobrania)

Marketing produktów
pszczelich
i gospodarka
pasieczna.
XXVI Forum
Pszczelarzy.
Materiały
konferencyjne

materiały
konferencyjne

                                         

Forum
Nasienne
– Nowości
odmianowe
zbóż

praca zbiorowa
pod red.
Natalii Narewskiej

   

Jak podnieść
opłacalność
produkcji
żywca
wołowego?

praca zbiorowa
pod red.
Bartłomieja Lubińskiego SIR

Jak podnieść
opłacalność
produkcji żywca
wołowego

Rozwój usług
opiekuńczych
na terenach
wiejskich

praca zbiorowa
pod redakcją 
Justyny Lesiewicz

Rozwój uslug opiekunczych

Podatek VAT
w rolnictwie

Marzena
Ryterska-Chyła

Ewa Stodolna

Podatek VAT

Zioła dobre…
na wszystko

Ilona Oleś

Zioła dobre..

Dobre praktyki
w rolnictwie
ekologicznym

Agnieszka
Dobosz-Idzik

Dobre praktyki

Odpady
– informator
dla rolników

Maria Grabczyńska

Odpady
w gospodarstwie

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
PRODUKCJI
ZBÓŻ

Natalia
Narewska

Nowoczesne
technologie

„Szkolenia
w zakresie
cross-compliance
w woj. kujawsko-pomorskim”

praca zbiorowa
pod red.
Marty Adamowicz

Szkolenia w zakresie
cross-compiliance
w woj.
kujawsko-pomorskim

Jak analizować
raporty
Polskiego
FADN?

Stanisław Mańko

Jak analizować
raporty
Polskiego FADN

Metody
wyceny
produkcji
roślinnej
w toku

Marta
Minut-Kaszyńska

Metody wyceny
produkcji roślinnej
w toku

Kalkulacje
rolnicze

Zespół specjalistów
KPODR

 

Formy opodatkowania
podatkiem  dochodowym
od osób
fizycznych pozarolniczej
działalności gospodarczej

Marta
Knop-Kołodziej

   

IX Zjazd Sadowników
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

materiały
konferencyjne
Małgorzata Kołacz

Forum – materiały

XXVII Forum Pszczelarzy
Materiały konferencyjne

materiały
konferencyjne

   

AgroKlasa ODR 2018

13 grudnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, odbyło się podsumowanie 10 edycji konkursu  „AgroKlasa ODR 2018”.

Przez cały rok na łamach miesięcznika AGRO, przedrukowane są najciekawsze artykuły z czasopism periodycznych ośrodków doradztwa rolniczego.

Nasz miesięcznik „Wieś Kujawsko-Pomorska” otrzymał wyróżnienie specjalne. Nagrodę odebrała Lidia Lewandowska zastępca dyrektora KPODR ds. rozwoju doradztwa.

Gratulujemy koleżankom i kolegom z redakcji innych Ośrodków zdobycia miejsc na podium oraz wyróżnień.

https://agronews.com.pl/artykul/najlepsze-gospodarstwa-agroturystyczne-i-wydawnictwa-odr-nagrodzone/

 

Katarzyna Szczepaniak

KPODR w Minikowie

Nowoczesne rozwiązania w produkcji drobiu wodnego

7 grudnia 2018 r. w Minikowie odbyła się konferencja dotycząca drobiu wodnego. Przedstawiciele Instytutu Zootechniki – PIB Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Bydgoszczy oraz firm branżowych wygłosili swoje prelekcje na tematy związane z żywieniem, bioasekuracją drobiu oraz zaleceniami technologicznymi w produkcji drobiu wodnego.

Mimo to, że produkcja mięsa gęsiego jest Polsce produkcją niszową to z roku na rok spożycie gęsiny wzrasta (obecnie wynosi ok. 200 g na osobę). Wiele osób z województwa kujawsko pomorskiego przekonało się już o walorach tego mięsa. Natomiast rolnicy i koła gospodyń wiejskich widzą tu realną szansę na dodatkowy dochód poprzez sprzedaż mięsa, przetworów oraz pierza. W październiku br. ceny zakupu żywca gęsiego zakładach drobiarskich kształtowały się na poziomie 8,21 zł/kg, natomiast za kaczki i brojlery uzyskiwano przeciętnie 4,60 zł/kg. Jeśli chodzi o krajowe wylęgi piskląt gęsich roku 2018 r. to wielkość ich wzrosła prawie o 30% porównaniu z 2017 r. i wyniosła 8,5 mln sztuk. Jeśli chodzi o wylęgi krajowe piskląt kaczych to w pierwszych dziewięciu miesiącach wyniosły one 8 mln szt. W stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku zauważono wzrost wylęgów kaczych o 3,34 %. Produkcja mięsa gęsiego na tle pozostałego drobiu tj. dominujących kurcząt rzeźnych i indyków wynosi około 2%. Od lat największymi odbiorcami mięsa gęsiego produkowanego Polsce byli Niemcy i Francuzi. W 2018 roku największym importerem polskiej gęsiny stały się Chiny (Hongkong) – informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Polska oraz Włochy i Węgry są czołowym producentami gęsiny Unii Europejskiej. Od początku stycznia do końca lipca 2018 r. wyeksportowano z Polski gęsiny za ponad 7 mln euro, co było wynikiem 25 % lepszym, niż w tym samym okresie zeszłego roku. Producenci gęsiny mimo, że zarobili na wysyłkach zagranicznych więcej niż rok temu, to sprzedali mniej mięsa, co wynika ze wzrostu popytu wewnętrznego. Eksport mięsa gęsiego do końca lipca wyniósł 2 tys. ton, czyli prawie o 13 procent mniej niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o produkcję kaczek, Polska znajduje się w pierwszej trójce Unii Europejskiej po Francji i Węgrzech. Największymi odbiorcami mięsa kaczego są Niemcy (49,7%), Francja (15%), Litwa (5,9%) i Chiny (Hongkong – 4,8%) – dane 2017 r. Sprzedaż eksportowa mięsa kaczego wzrosła o 18% w 2017 r. w porównaniu do roku 2016 i wynosiła 19 126 ton. Wzrost sprzedaży był spowodowany problemami we Francji i Węgrzech, wywołanych ptasią grypą.

Zainteresowanie konsumentów tematem drobiu wodnego rośnie. Świadczy o tym zwiększenie produkcji oraz eksportu. Różnicę widać nawet w asortymencie dużych dyskontów, gdzie obok kurczaków pojawiają się coraz powszechniej wyszukane mięsa i ich przetwory.

 

 

Anna Mońko, KPODR Minikowo
Foto: Jarosław Domiński, KPODR Minikowo

Wsparcie korzystania z usług doradczych PROW 2014-2020

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M02

 „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”,
poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zapraszamy Rolników do współpracy
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje,
że wraz z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku

realizuje operację w ramach poddziałania 2.1

 

„Wsparcie korzystania z usług doradczych” 
PROW 2014-2020

 

Kto może skorzystać?
Beneficjentami poddziałania mogą być rolnicy aktywni zawodowo, którzy prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Co oferujemy?
Oferujemy bezpłatną realizację programu doradczego, w skład którego wchodzą usługi:

  1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
  2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
  3. oraz jedna z wybranych przez rolnika usług doradczych.

Jaki jest cel szczegółowy operacji?
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

 

Działamy na terenie całego województwa!

Więcej informacji w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego
(
http://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/)

 

 

Konferencja „Wiem co jem – cała prawda o rolnictwie ekologicznym”

29 listopada 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku zorganizowaliśmy wojewódzką konferencję pn. „Wiem co jem – cała prawda o rolnictwie ekologicznym”. Konferencja była współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Podczas konferencji  uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech wykładów ważnych dla idei żywności proekologicznej. Wśród prelegentów znaleźli się dr Artur Miszczak przedstawiciel Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który wygłosił wykład pn. "Kontrola upraw ekologicznych pod względem pozostałości środków ochrony roślin”. Temat wykładu cieszył się bardzo dużym uznaniem wśród uczestników, z uwagi na ważność problemu, który mimo wszystko pojawia się w gospodarstwach ekologicznych. Dr Beata Studzińska  uznana specjalistka i praktyk omówiła dwa tematy „Ekologiczna uprawa warzyw i roślin sadowniczych” oraz „Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym. Podczas swojej prelekcję uwagę skupiała przede wszystkim na sposobie prowadzenia produkcji warzyw i owoców metodami ekologicznymi z dużym naciskiem  na racjonalny sposób użytkowania środowiska i ochronę bioróżnorodności.

Głównym założeniem konferencji  był wzrost świadomości wśród mieszkańców obszarów wiejskich, w celu racjonalnego wykorzystania dóbr środowiska naturalnego i ułatwienie podejmowania decyzji i działań prośrodowiskowych. Wzięło w niej udział 67 uczestników. Impreza zyskała aprobatę wśród uczestników – zarówno rolników ekologicznych, zainteresowanych przestawieniem gospodarstwa na ekologiczny system produkcji, jak i konsumentów oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

 

                                                                                              Opracowała

                                                                                              Agnieszka Dobosz-Idzik

Agroprzedsiębiorca RP 2018 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

27 listopada w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Gala Agrobiznesu 2018. Głównym punktem gali była ceremonia wręczenia szabli oficerskich i buzdyganów oraz szyszaków, czyli hełmów rycerskich, najlepszym w Polsce przedsiębiorcom i rolnikom, a także przedstawicielom instytucji obsługujących agrobiznes. 

Miło nam poinformować  że  w poszczególnych kategoriach znaleźli się przedsiębiorcy oraz przedstawiciele z którymi Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracuje od lat.

Kategoria Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2018
Piotr Frątczak, firma Prem-Vit z Inowrocławia

Kategoria Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2018
Seweryn i Radosław Borkowscy, Kujawska Fabryka Maszyn i Urządzeń Rolniczych „Krukowiak” z Brześcia Kujawskiego
Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt z Bydgoszczy
Balbina i Jerzy Kończalscy, Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Kończalscy Balbina i Jerzy ze Starorypina
Łukasz Otremba, firma Swimer z Torunia

Kategoria Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2018
Lech Kisielewski, firma ELMEhurt z Włocławka
Andrzej Muszyński i Przemysław Bochat, członek Rady i członek Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z Radzikowa

 

foto: Miniserstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tekst: Milena Hoffa

ROLNIKU!!! MASZ JESZCZE KILKA DNI NA STOSOWANIE NAWOZÓW!!!

W związku z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie możliwości stosowania nawozów w przedłużonym terminie (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uwaga-terminy-stosowania-nawozow) pozostało kilka dni na zastosowanie nawozów naturalnych i ostatniej dawki nawozów mineralnych azotowych na polach, użytkach zielonych i plantacjach trwałych.

PAMIĘTAJ JEDNAK!!!

Od 27 lipca 2018 roku obowiązuje prowadzenie zapisów zastosowanych nawozów zawierających azot.

Według Programu Azotanowego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001339/O/D20181339.pdf ), jeżeli gospodarujesz na obszarze od 10 do 100 ha i/lub posiadasz od 10 do 60 DJP/ha MUSISZ POSIADAĆ:

– wyliczenie maksymalnych dawek zastosowanego od lipca azotu,

– rejestr nawożenia azotem.

Szczegółowe informacje pod wskazanymi linkami oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego (http://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/ )

Ziołowo i ekologiczne

Dnia 26 i 29.10.2018 w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Siennie odbyły się warsztaty pn. „Ziołowo i ekologicznie w ogrodzie, kuchni i kosmetyce” Warsztaty organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie są współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Stary, piękny park w Siennie, należący do państwa Krystyny i Jacka Strońskich jest miejscem idealnym do organizacji spotkań podczas, których uczestnicy zapoznają się z tematyką bioróżnorodności, uprawą ziół oraz warzyw metodami ekologicznymi. Warsztaty są inspiracją do tego by bliżej poznać właściwości ziół, a tym samym ich zastosowanie kulinarne, kosmetyczne, a także lecznicze. Podczas warsztatów uczestniczki smakowały, zapoznawały się z zapachem poszczególnych ziół, tym samym uczyły się je rozpoznawać. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat dotyczący pielęgnacji skóry za pomocą naturalnych surowców zielarskich oraz samodzielne wykonywanie kosmetyków naturalnych.

Uczestniczki warsztatów z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach i zgodnie uznały, że tematyka warsztatów zainspirowała je do wprowadzenia zmian w dotychczasowych nawykach żywieniowych, pielęgnacyjnych, a także w kwestii planowania upraw w ogrodzie. Na pewno znajdą w ogrodach miejsce na siew i sadzenie ziół o wspaniałych właściwościach, które bliżej poznały na warsztatach. Tym sposobem zyskają cenny surowiec, który będą mogły wykorzystać w kuchni, domowej apteczce, domowym SPA. Poza tym zwiększając bioróżnorodność stwarzamy warunki do rozwoju gatunków pożytecznych, czyli naszych sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami i przede wszystkim wspieramy pszczoły i inne dzikie zapylacze. Musimy pamiętać, że zapylaczom zawdzięczamy co trzeci kęs jedzenia. Na zakończenie zajęć każda uczestniczka otrzymała książkę pn. „Zioła dla smaku, zdrowia i urody” Małgorzaty Kaczmarczyk. Publikacja ta jest wspaniałym zbiorem informacji na temat potencjału ziół, ich wartości odżywczych, farmakologicznych, a przede wszystkim zawiera proste przepisy na to jak wprowadzić zioła do naszych ogrodów i domów.

 

 

Zapraszamy na kolejne warsztaty do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Siennie oraz do Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie.

Kontakt: Ilona Oleś 723 692 600

Perły 2018 rozdane

W minioną niedziele 30 września w Poznaniu, podczas Targów Smaki Regionów 2018, miał miejsce finał XVIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Konkurs wyłonił najlepsze regionalne i tradycyjne produkty żywnościowe oraz najlepsze dania i potrawy regionalne. Impreza organizowana jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego. Eliminacje regionalne konkursu odbyły się w maju – podczas targów „Lato na wsi” w Minikowie.

Główne nagrody konkursu – PERŁY otrzymali przedstawiciele naszego regionu:

1. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Białowieży (Bory Tucholskie) za ZUPĘ KURKJOWĄ Z USZKAMI

2. Gospodarstwo Rolne Ślesin Sp. z o.o. za SER HRABINY

3. Pracownia Lodów Tradycyjnych Daniel Żurkowski za LODY CASSATE

Po rozdaniu nagród można było skosztować najlepszych specjałów ze wszystkich regionów naszego kraju. Stoisko reprezentujące województwo kujawsko-pomorskie cieszyło się dużym powodzeniem. Wszyscy chcieli spróbować lody Cassate i ser Hrabiny. Panie z KGW godnie reprezentowały swój region – ubrane w piękne stroje ludowe serwowały zwycięskie danie. Pochwałom nie było końca.

Poniżej fotorelacja z imprezy.

Beata Chełminiak
KPODR