Bez kategorii

– Samochody

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1B i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Samochody

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 B – Zgłoszenie uczestnictwa

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie

– Nauka, doradztwo, banki, instytucje obsługujące rolnictwo

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1B i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Nauka, doradztwo, banki, instytucje obsługujące rolnictwo

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 B – Zgłoszenie uczestnictwa

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie

– Materiały i technologie w budownictwie

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1B i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Materiały i technologie w budownictwie

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 B – Zgłoszenie uczestnictwa

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie

– Hodowla zwierząt, genetyka

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1B i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Hodowla zwierząt, genetyka

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 B – Zgłoszenie uczestnictwa

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie

 

– Hodowla roślin

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1B i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Hodowla roślin

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 B – Zgłoszenie uczestnictwa

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie

 

– Pozostałe materiały i usługi dla rolnictwa

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1B i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Pozostałe materiały i usługi dla rolnictwa

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 B – Zgłoszenie uczestnictwa

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie

– Pasze, dodatki paszowe, programy żywienia zwierząt

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1B i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Pasze, dodatki paszowe, programy żywienia zwierząt

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 B – Zgłoszenie uczestnictwa

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie

– Nawozy, środki ochrony roślin

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1B i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Nawozy, środki ochrony roślin

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 B – Zgłoszenie uczestnictwa

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie

– Mechanizacja produkcji zwierzęcej, wyposażenie budynków inwentarskich

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1B i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Mechanizacja produkcji zwierzęcej, wyposażenie budynków inwentarskich

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 B – Zgłoszenie uczestnictwa

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu – zal. 3vjd

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie

– Ciągniki, Maszyny, Urządzenia rolnicze, Części zamienne

Prosimy pobrać i wypełnić dwa obowiązkowe dokumenty: załącznik 1A i wpis do katalogu wystawców i przesłać do 31 maja na adres agrotech@kpodr.pl

Dokumenty do pobrania dla grupy – Ciągniki, Maszyny, Urządzenia rolnicze, Części zamienne

Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał.1 A – Zgłoszenie uczestnictwa Info do wystawców o AGRO-TECH-u

Zał. 2 – Zamówienie usług dodatkowych

Zał. 3 – Wpis do katalogu – zal. 3vjd

Zał. 4 – Zgłoszenie podwystawcy

Zał. 5 – Regulamin targów

Zał. 6 – Pokazy pracy maszyn

Zał. 7 – Innowacyjny Produkt – Zgłoszenie do konkursu

Zał. 8 – Innowacyjny Produkt – Regulamin konkursu

Zał. 9 – Wykaz hoteli

Zał. 10 – Informacje dla wystawców

Zał. 11 – Zamówienie posiłków i udział w bankiecie