Relacje

Nowoczesne rozwiązania w produkcji drobiu grzebiącego

W Przysieku 5 kwietnia 2019 r., odbyła się cykliczna konferencja organizowana przy współudziale z Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj pn. "Nowoczesne rozwiązania w produkcji drobiu grzebiącego". Konferencję otworzyli Zastępca Dyrektora KPODR Marek Witkowski oraz Prezes KPZHDiPJ Roman Wiśniewski. Tegoroczna konferencja zorganizowana została z dużym rozmachem m.in. dzięki firmom, które włączyły się w organizację konferencji a mianowicie – Animal Pharma, DODOREX, GOLPASZ, GMPower, Nourivit Polska Sp. z o.o., REMVET. Tematy poruszane w czasie konferencji dotyczyły opłacalności produkcji brojlerów kurzych, problemów zdrowotnych w produkcji drobiu, zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowych w produkcji drobiarskiej, nowych programów i rozwiązań technologicznych w produkcji. Po prelekcjach odbyło się losowanie nagród dla uczestników konferencji. Na koniec spotkania odbyło się spotkanie walne Członków Zrzeszenia podsumowujące wspólne działania z ostatniego roku.

Anna Mońko, KPODR
Foto: Marek Rząsa, KPODR

Wiejska e-skrzynka – prosto od rolnika

Wiejska e-skrzynka skupia lokalnych, producentów żywności z województwa kujawsko-pomorskiego m.in. rolników prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), działalność Marginalną Lokalną Ograniczoną (MLO), gospodarstwa ekologiczne i pasieczne.

Inicjatorem i liderem stworzonej Grupy Operacyjnej jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W celu testowania różnych modeli sprzedaży żywności produkowanej przez rolników, wytwórcy, Ośrodek oraz Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, korzystając z  działania „Współpraca” stworzyli konsorcjum. Projekt będzie realizowany w przyszłym roku, dzięki niemu powstanie m.in. platforma internetowa, sklepy przyzagrodowe, a potencjalny konsument będzie miał możliwość wybrania dogodnej formy zakupu.

 

Wielka premiera wiejskiej e-skrzynki

Grupa Operacyjna po nawiązaniu współpracy już teraz stara się promować swoją działalność. 2 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu po raz pierwszy producenci wiejskiej e-skrzynki zaprezentowali się jako grupa. Razem, ale różnorodnie – podczas degustacji pracownicy urzędu mieli okazję spróbować wyśmienitych serów, wędlin, miodów, przetworów owocowo-warzywnych. Przy okazji mogli dowiedzieć się w jaki sposób żywność ta jest wytwarzana. Każdy produkt z naszej wiejskiej e-skrzynki ma swoją historię związana z miejscem i ludźmi, którzy go wytwarzają. Poza degustacją istniała możliwość zakupu oraz zbierane były zamówienia, których realizacja odbędzie się tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, wielu uczestników wyrażało chęć systematycznego zaopatrywania się w wybrane produkty poprzez stworzoną w przyszłości platformę.

 

Po raz pierwszy w Bydgoszczy

8 kwietnia producenci z wiejskiej e-skrzynki zaprezentowali się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wytwórcy, w tym rolnicy produkujący żywność w ramach RHD, mieli znakomitą okazję zaprezentować swoje wyroby przed szerszą publicznością. Przygotowano prezentację i degustację dla uczestników konferencji dotyczącej analiz szans i zagrożeń obszarów wiejskich na terenie województwa kujawskiego. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Producenci po raz kolejny zebrali wiele pochlebnych ocen. Odbyła się również prezentacja dla pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Podobnie jak w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu była możliwość zamówienia żywności, która będzie dostarczona 18 kwietnia. Zarówno dla producentów, jak i koordynatorów inicjatywy spotkania były cennym doświadczeniem, konfrontacją oczekiwań ze strony konsumentów z możliwościami ich spełnienia przez producentów. Jesteśmy przekonani, że jest to dobry kierunek i będziemy pracować nad tym, aby dostawy żywności były regularne.

Spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia obszarów wiejskich

8 kwietnia w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Udział w spotkaniu wziął m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkania zaprezentowano Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT. Opracowanie powstało z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z udziałem około 50 liderów firm i instytucji rolniczych z regionu, pod redakcją Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Minikowie.  „Diagnoza …” jest elementem regionalnym i wkładem do aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. Podczas spotkania przedstawione zostały także założenia Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027.  

Do pobrania:

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej – wersja pełna

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej – wersja skrócona

Osobnym punktem programu było spotkanie dotyczące systemu wspomagania decyzji w produkcji roślinnej, który budują przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Gospodarstwa Demonstracyjne na obszarze których rozmieszczonych jest 38 stacji meteorologicznych analizujących warunki pogodowe województwa. Właściciele Gospodarstw Demonstracyjnych w obecności Ministra i Wojewody otrzymali Certyfikaty potwierdzające obecność w sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Dopełnieniem spotkania w Urzędzie Wojewódzkim była prezentacja połączona z degustacją produktów wytworzonych przez rolników funkcjonujących w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, tworzących wspólnie innowacyjną inicjatywę sprzedażową pt. „Wiejska e-skrzynka”.

Relacja ze spotkania – Ministerstwo Rolnictwa

Relacja ze spotkania – TVP

 

 

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich – konferencja w Przysieku

Zorganizowana z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i 13 rządowych ministerstw kolejna konferencja z cyklu  „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” tym razem odbyła się w Przysieku. Podczas spotkania poszczególne ministerstwa prezentowały swoje oferty dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Konferencja była okazją do wspólnej dyskusji z samorządowcami.

 

foto: Marek Rząsa

 

 

XXVII Forum Pszczelarzy w Przysieku

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła wszystkim uczestnikom naszej pszczelarskiej imprezy. Co najmniej dwa i pół tysiąca ludzi wykorzystało to i odwiedziło 30 marca br. Forum Pszczelarzy w Przysieku. Czekało na nich 49 stoisk z wyposażeniem uli a także samymi ulami, z tworzywa sztucznego, drewna oraz słomy. 

– Jak zwykle, w Przysieku na pszczelarzy można liczyć, sala tradycyjnie już jest za mała. Nasza impreza robi się ogólnokrajowa – do Przysieka przyjechali pszczelarze z różnych części Polski – tymi słowami Forum otworzył Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Gościli u nas również lokalni parlamentarzyści, a także minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.

– Jestem tu co roku od wielu lat, w tym roku jako minister rolnictwa. Sam jestem miłośnikiem pszczół, kiedyś nawet miałem ule ale teraz nie mam czasu na opiekowanie się pasieką, wrócę do pszczół na starość. Uważam, że pszczelarstwo to nie tylko szlachetna hodowla wspaniałych owadów, ale również działalność gospodarcza. Oczekuję, że organizacje pszczelarskie wypracują dobry model działania, który będzie przynosił dochód płynący ze sprzedaży miodu. Nie można liczyć tylko na dopłaty. Nie można też krytykować za to, że w Polsce są w sprzedaży produkty pszczelarskie pochodzące z zagranicy. Zróbcie tak, żeby na rynku były tylko polskie. Pszczelarstwo nie jest oderwane od rolnictwa, lecz jest jego nierozerwalnym ogniwem. Pszczelarze i rolnicy są na siebie skazani i muszą się dogadać. Pracujemy nad programem ostrzegania pszczelarzy przed opryskami,  będą oni informowani o terminie tych zabiegów również esemesami. Właściciele pasiek będą też mogli liczyć na kontrybucje z korzyści wynikających z uprawy rzepaku.

Na koniec swojego wystąpienia minister złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu, Tadeusz Dussa, w swoim wystąpieniu zaapelował do ministra o objęcie pszczoły miodnej ochroną prawną, taką jaką mają trzmiele na przykład. Dussa mówił również o panującej w polskim rolnictwie monokulturze, która osłabia kondycję pszczół.

– Potrzebna jest bioróżnorodność, potrzebne są programy (korzystające z funduszy unijnych) obsiewania nieużytków roślinami miododajnymi.

Na Forum mówiono również o pszczelarstwie bez barier. Chodzi o przeszkody z jakimi spotykają się w swojej pracy pszczelarze niepełnosprawni. Prowadzone już są rozmowy z producentami sprzętu pszczelarskiego o uwzględnienie potrzeb inwalidów przy projektowaniu swoich wyrobów.

Pszczelarstwo jest postrzegane jako działalność dochodowa, rolnicy składają wnioski o dofinansowanie zakładanej pasieki w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Bardzo mnie to cieszy – mówi Jarosław Ciemniewski, zastępca dyrektora ARiMR-u w Toruniu. – Sam jestem pszczelarzem, mam 31 uli niedaleko Chełmna. Rolnik, który jest też pszczelarzem będzie się starał nie szkodzić pszczołom zabiegami pielęgnacyjnymi.

W części merytorycznej Forum doświadczeni pszczelarze dzielili się swoją wiedzą z innymi miłośnikami pszczół, w zakresie ochrony zdrowia rodzin pszczelich oraz utrzymanie higieny w ulach.

Na kiermaszu natomiast właściciele uli mogli kupić wszystko to, co do prowadzenia pasiek jest potrzebne. Uwijali się wśród stoisk jak pszczółki, bo sezon pszczelarski tuż tuż. Najmłodszy kupujący miał 4 lata. To Filip Malesa z Brzózki koło Szubina, który sprawił sobie jak najbardziej „dorosły” strój pszczelarza. Jak mówią jego rodzice, Filipowi jest on potrzebny kiedy pomaga dziadkowi w robocie przy pszczołach.

Mówiąc językiem pszczelarzy, Forum Pszczelarzy daje dużo pożytku. A więc do zobaczenia za rok w Przysieku!

 

 

tekst: Piotr Kociorski

foto: Marek Rząsa

 

Konferencja – Aspekty technologiczne upraw sadowniczych

20 marca 2019 r. w KPODR w Minikowie odbyła się konferencja sadownicza pod hasłem „Aspekty technologiczne upraw sadowniczych”. Po rozpoczęciu i przywitaniu uczestników przez dyrektora KPODR Marka Witkowskiego, Małgorzata Kołacz przedstawiła obowiązki związane z wprowadzeniem ustawy Prawo Wodne. W związku z tym na obszarze całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który 12 lipca 2018 roku ukazał się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku. W czasie wystąpienia przedstawione zostały wymagania dotyczące prowadzenia w gospodarstwach dokumentacji. Omówiono szerokości stref buforowych w zakresie stosowania i przechowywania nawozów (naturalnych oraz mineralnych) zawierających azot oraz okresy ich stosowania.

Następnie prof. dr hab. Waldemar Treder, z Zakładu Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zaprezentował temat „Integrowane nawadnianie roślin sadowniczych”. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące wymagań wodnych roślin sadowniczych w produkcji plonu jak również możliwości zabezpieczania potrzeb nawadniania. Przedstawiono możliwości obliczeń wymagań wodnych przy pomocy aplikacji zamieszczonych na stronach internetowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

O trudnym sezonie produkcyjnym wykładał Christer Drottson, Prezes Mondi Polska. Wymagania odbiorców i konsumentów w stosunku do owoców są coraz wyższe. Nie prognozuje się specjalnych wzrostów cen na owoce. Christer Drottson przedstawił sytuacje na poszczególnych rynkach produktowych. W związku z wysokimi cenami na rabarbar w 2017 r. nastąpił zastój w sprzedaży. Na rynku truskawki spodziewana jest duża konkurencja ze strony Maroka i Ukrainy. Odnotowuje się jeszcze duże zapasy owoców truskawki. Również z uwagi na duże zapasy porzeczki czarnej nie przewiduje się wzrostu cen w tym roku. W 2019 r. notowania spadkowe może odnotować porzeczka czerwona.

W dalszej części konferencji Jan Gurzyński z firmy Intermag Sp. z o.o. przedstawił nowoczesne rozwiązania w nawożeniu roślin sadowniczych. Owocówka jabłkóweczka, jej szkodliwość i zwalczanie była tematem wystąpienia Marka Dąbrowskiego z firmy FMC Agro Polska Sp. o.o. Najnowszą strategię ochrony sadów (pronutiva) firmy Arysta Lifescience zaprezentował Tomasz Sikora. Istotę nawożenia mikroelementami w uprawach sadowniczych wyłożył dr inż. Michał Szklarz reprezentujący firmę ADOB Sp. z o.o. Sp. k. Konferencję zakończyło wystapienia Anny Cyrkanowicz, która przedstawiła produkty firmy Synthos Agro.

Małgorzata Kołacz

Konferencja pn. „Bioróżnorodność – problemy i zagrożenia”

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja pn. „Bioróżnorodność – problemy i zagrożenia”, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie 27.03.2019 r. Wśród uczestników byli rolnicy, przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy parków krajobrazowych, nadleśnictw oraz młodzież szkolna.

Pierwszy wykład „Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją bezpiecznej żywności” wygłosił dr hab. Krzysztof Kujawa z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak duże znaczenie odgrywa rolnictwo w kształtowaniu bioróżnorodności. Podkreślono, do jak wielkich zmian w populacji, praktycznie wszystkich gatunków roślin i zwierząt doprowadziło uproszczenie krajobrazu, chemizacja upraw, intensyfikacja produkcji rolnej. Znikają ostoje przyrody, środowiska marginalne (zakrzaczenia, zadrzewienia, mokradła), które są miejscem życia naszych sprzymierzeńców. Jeśli nie zatrzymamy szalonego tempa spadku bioróżnorodności czeka nas katastrofa ekologiczna. Wnioski płynące z wykładu niestety nie są dla nas optymistyczne, gdyż jasno pokazują, że nasze nieograniczone potrzeby, ciągły pęd po wyższe plony, ekstremalny konsumpcjonizm spowodował wielkie wymieranie gatunków. W ten sposób ograniczamy sobie możliwość korzystania  z usług ekosystemowych, które są podstawą naszego przeżyciai dobrobytu. Efekt jest taki, że w Polsce zamiast zasad zrównoważonego rozwoju praktykujemy model rozwoju silnie niezrównoważonego.

Drugi wykład poprowadzony przez dr hab. Jolantę Kowalską z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu był niejako receptą na zahamowanie spadku bioróżnorodności spowodowanego intensywnym rolnictwem. Dr Kowalska przedstawiła zalety niechemicznej ochrony roślin, która jest nie tylko skuteczna, ale również bezpieczna dla środowiska, a przede wszystkim dla konsumentów płodów rolnych wytworzonych w zgodzie z naturą. Podczas wykładu uczestnicy otrzymali szereg cennych informacji oraz przykładów na temat współrzędnej uprawy roślin oraz wykorzystania zjawiska allelopatii w rolnictwie. Niezwykle ciekawe i praktyczne były również informacje zebrane na podstawie badań na temat wykorzystania cynamonu w ochronie pomidora. Okazuje się, że można skutecznie chronić uprawę pomidora przed mączlikiem szklarniowym stosując oprysk wodnym roztworem cynamonu. Czasami proste metody są bardzo skuteczne, tanie i bezpieczne.

Ostatni wykład przeprowadzony przez panią Karolinę Grontkowską, właścicielkę gospodarstwa rolnego Lovenda Kujawska dotyczył ziołowego bogactwa pól i łąk. Pani Karolina opowiedziała o swojej zielarskiej pasji, która przyczyniła się do stworzenia lawendowego zakątka, w którym można nie tylko nabyć wiedzę z zakresu uprawy, suszenia oraz  zastosowania ziół, ale również wspaniale odpocząć. Podczas prezentacji uczestnicy mogli zapoznać się z właściwościami wielu ziół, które często postrzegane są tylko jako uciążliwe chwasty, a zawierają niesamowite bogactwo witamin, mikroelementów oraz substancji biologicznie czynnych pomocnych w wielu schorzeniach.

Tematyka konferencji była nie tylko niezwykle ciekawa, ale również bardzo potrzebna, gdyż kwestia bioróżnorodności biologicznej  dotyczy każdego z nas, a skutki jej spadku wszyscy dotkliwie odczujemy. Dlatego tak ważna jest świadomość tego procesu oraz praktyczna wiedza na temat dobrych praktyk sprzyjających bioróżnorodności.

 

Opracowała: Ilona Oleś, KPODR w Minikowie

 

 

 

 

Szkolenia dot. uboju z konieczności, pozyskania mięsa na użytek własny oraz znakowania i rejestracji świń

Relacja ze szkoleń w Minikowie, Zarzeczewie i Przysieku dot. uboju z konieczności, pozyskania mięsa na użytek własny oraz znakowania i rejestracji świń

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem

pod spodem znajdziecie Państwo prezentacje ze szkoleń do pobrania

oraz odnośnik do linku Głównego Inspektoratu Weterynarii

gdzie znajduje się dodatkowe informacje i najczęściej zadawane pytania dot. uboju z konieczności

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią oraz stosowne oświadczenia związane z tym tematem.

 

Artykuł Głównego Inspektoratu Weterynarii nt. uboju z konieczności – wejdź

 

Prezentacje:

Znakowanie i rejestracja świń

Szkolenie UBÓJ NA POTRZEBY WŁASNE

Szkolenie UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

 

Anna Mońko, KPODR Minikowo

Konferencja: Rzepak-nowe rozwiązania w uprawie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie po raz kolejny zorganizował konferencję dla rolników z regionu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wydarzenie odbyło się 19 lutego br. w Przydatkach Gołaszewskich w restauracji Podgrodzie. Tematem konferencji był, „Rzepak-nowe rozwiązania w uprawie”.
Uczestnicy konferencji dopisali, przyjechali zainteresowani plantatorzy rzepaku z całego województwa.

 

Obejrzyj filmy:

 

Optymalizacja wykorzystania azotu w uprawie rzepaku….19 lutego 2019, Przydatki Gołaszewskie

dr hab. Witold Szczepaniak

 

Leszek Chwalisz przedstawiciel LG

 

Marek Luty przedstawiciel HR Strzelce

 

Sławomir Sylwestrzak przedstawiciel INVIGO

 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

Marek Luty przedstawiciel HR Strzelce Marek Luty przedstawiciel HR Strzelce

 

Probiotechnologia jako element zrównoważonego i ekonomicznego rolnictwa …

Konferencja pn. ,,Probiotechnologia jako element zrównoważonego
i ekonomicznego rolnictwa oraz zdrowia człowieka”

 

16-tego lutego 2019 r. w Strzelnie odbyła się konferencja pn. ,,Probiotechnologia jako element zrównoważonego i ekonomicznego rolnictwa oraz zdrowia człowieka”. Organizatorami byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Klub Dobrego Rolnika w Strzelnie. Konferencje otworzyli: Zastępca Dyrektora KPODR Minikowo – Lidia Lewandowska oraz Ryszard Stanek – Przewodniczący Klubu Dobrego Rolnika.

Przedstawione tematy dotyczyły zastosowania pozytywnych mikroorganizmów w rolnictwie ale też w gospodarstwie domowym. Swoje prezentacje wygłosili: Sławomir Gacka, Prezes Zarządu ProBiotics Polska sp. z o.o., Sławomir Głuszak z Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, dr hab. Maciej Walczak, Wydział Biologii i Ochrony Środowisko, UMK w Toruniu, Walentyna Matusz, Wrocławskie Centrum Diagnostyki Terapii i Rehabilitacji – Kwantomed, Michał Morelowski, Stowarzyszenie EkoSystem-Dziedzictwo Natury.

Omówiono wykorzystanie pożytecznych mikroorganiznów dla poprawy jakości plonów i żyzności gleby, sposoby poprawy zasobności i aktywności biologicznej gleby, co i jak jeść aby żyć zdrowo i radośnie, probiotyki w prowadzeniu domu i budowaniu własnego zdrowia. Konferencja zakończyła się dyskusją i wspólnym poczęstunkiem, dziękujemy wszystkim partnerom, którzy byli zaangażowani w wydarzenie oraz uczestnikom, frekwencja jak co roku dopisała. W GOKu pojawiło się przeszło 70 gości.

Anna Mońko, KPODR Minikowo