Odmiany zbóż jarych zalecane na 2010 rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 października 2010 09:07

Postęp w hodowli zbóż jest duży i co roku rejestrowanych jest kilkanaście nowych odmian. Są one badane w doświadczeniach PDO. Na podstawie wyników tych doświadczeń Zespół Wojewódzki PDO ustalił Listę Zalecanych Odmian do uprawy na terenie naszego województwa.  W roku 2010 znalazły się na niej następujące odmiany zbóż jarych:

PSZENICA

JĘCZMIEŃ

OWIES

PSZENŻYTO

BOMBONA

FRONTIER

BINGO*

DUBLET

KATODA

MERCADA

BERDYSZ

MILKARO

RAWETA

RUBINEK

BRETON

NAGANO

TRAPPE

SKARB

FLÄMINGSPROFI

 

TYBALT

STRATUS

KREZUS

 

ZADRA

TOCADA

RAJTAR

 

 

 

POLAR

 

* - odmiana wstępnie rekomendowana
Informacje o odmianach dostępne są na naszej stronie internetowej: www.pdo.chrzastowo.pl.

Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku zmiany w Krajowym Rejestrze i plon odmian oraz opisy odmian zalecanych, a także nowo zarejestrowanych. Odmiany uszeregowano w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano rok rejestracji, natomiast na końcu adres hodowcy bądź pełnomocnika w przypadku odmian zagranicznych. Mam nadzieję, że ułatwi ono wybór właściwej odmiany.

PSZENICA JARA

Plon odmian (t/ha) w doświadczeniach PDO
w woj. kujawsko-pomorskim

 

 

a1

a2

 

 

2009

2007
-2009

2009

2007
-2009

 

pszenica elitarna (E)

 

Bombona

6,3

5,9

8,1

6,9

 

pszenica jakościowa (A)

W roku 2010 zarejestrowano 2 odmiany
z grupy [A] - OSTKA SMOLICKA, KANDELA
oraz skreślono 1 odmianę z grupy E
- ZEBRA.

Nawra
Monsun
Raweta
Tybalt
Hewilla
Parabola
Katoda
Waluta

6,3
6,5
6,6
6,8
6,7
6,5
6,6
6,8

5,6
6,0
6,3
6,7
6,2
6,1

7,7
7,9
7,8
7,8
8,2
8,2
8,2
8,2

6,4
6,9
7,0
7,7
7,3
7,2

 

pszenica chlebowa (B)

 

Zadra
Trappe

6,5
6,7

6,1

8,0
8,3

7,1

 

pszenica pozostała (C)

 

Pasteur

6,9

6,7

7,8

7,4

Krajowy Rejestr liczy 29 odmian,
w tym 6 z hodowli zagranicznej.

a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki
(zwiększone o 40 kg N/ha nawożenie azotowe,
dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona
przed chorobami i wyleganiem)

BOMBONA (2005)
Odmiana elitarna (grupa E). Odporność na ważniejsze choroby - średnia, na rdzę brunatną - dość duża. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna. Zawartość białka i glutenu bardzo duża. Plenność dobra.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Choryń 27 64-000 Kościan

KATODA (2008)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną - duża, na mączniaka prawdziwego - dość duża, na septoriozę liści - średnia, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość duża. Zawartość białka dość duża,  ilość glutenu duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Choryń 27 64-000 Kościan

RAWETA (2005)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - dość duża, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna. Zawartość białka i glutenu bardzo duża. Plenność przeciętna.
Hodowca: "Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR" Smolice 146 63-740 Kobylin

TRAPPE (2008)
Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści - dość duża, na na pozostałe choroby - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziarn mała do bardzo małej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Kondratowice ul. Słowiańska 5 57-150 Prusy

TYBALT (2005)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka prawdziwego - duża, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów - dość duża; na pozostałe choroby - średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziarn dość duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Irena Szyld ul. Celtycka 41a 62-800 Kalisz

ZADRA (2005)
Odmiana chlebowa (grupa B), o ościstym kłosie. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża, na mączniaka prawdziwego - dość mała, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn mała. Zawartość białka dość duża, glutenu duża. Plenność dość dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce

KANDELA (2010)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą - duża, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - dość mała, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn średnia. Zawartość białka i ilość glutenu duża. Plenność dobra.
Pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin Choryń 27 64-000 Kościan

OSTKA SMOLICKA (2010)
Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Odporność na septoriozę plew - duża, na fuzariozę kłosów - dość duża, na mączniaka prawdziwego - dość mała, na rdzę żółtą - bardzo mała, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziarn dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Plenność dobra.
Hodowca: "Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR" Smolice 146 63-740 Kobylin

JĘCZMIEŃ JARY

Plon odmian (t/ha) w doświadczeniach PDO
w woj. kujawsko-pomorskim

 

 

a1

a2

 

 

2009

2007
-2009

2009

2007
-2009

 

odmiany browarne

W roku 2010 zarejestrowano odmiany:
-  4 browarne -  AFRODITE, BORDO,
KWS ALICIANA, HENRIKE
-  2  pastewne -  KWS OLAF, SUWEREN
oraz skreślono 3 odmiany:
- 2 browarne - JOHAN, SEZAM
- 1 pastewną - BIES.

Stratus
Blask
Mauritia
Nuevo Ser
Marthe
Signora
Conchita
Kormoran

7,5
7,0
7,2
6,6
7,1
7,3
7,6
7,6

6,6
6,1
6,3
6,1

8,6
8,0
8,4
8,1
8,2
8,6
8,6
8,4

7,2
6,9
7,0
7,0

 

odmiany pastewne

 

Antek
Frontier
Tocada
Mercada
Rubinek
Skarb
Atico
Rufus

6,6
7,5
7,3
6,9
7,7
7,3
7,1
6,9

6,0
6,5
6,4
6,4
6,5

7,6
8,5
8,6
8,3
9,0
8,4
8,6
8,2

6,6
7,2
7,2
7,2
7,4

W Krajowym Rejestrze są 56 odmiany, w tym
29 z hodowli zagranicznych.

a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki
(zwiększone o 40 kg N/ha nawożenie azotowe,
dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona
przed chorobami i wyleganiem)

FRONTIER (2006)
Odmiana pastewna. Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia - dość duża, na mączniaka prawdziwego - dość mała, na pozostałe choroby - przeciętna. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość białka dość mała. Plenność dobra do bardzo dobrej.
Pełnomocnik hodowcy: HaGe Polska ul. dr A. Schmidta 1 Żołędowo 83-031 Osielsko k. Bydgoszczy

MERCADA (2007)
Odmiana pastewna. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia - dość duża, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre. Zawartość białka dość mała. Plenność dobra.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Kondratowice, ul. Słowiańska 5 57-150 Prusy

RUBINEK (2007)
Odmiana pastewna. Odporność na mączniaka prawdziwego - duża, na rdzę brunatną - mała, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka dość duża. Plenność dość dobra.
Hodowca: "Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR" Smolice 146 63-740 Kobylin

STRATUS (1999)
Odmiana o średniej wartości browarnej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę - dość mała, na pozostałe choroby - przeciętna. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża, wyrównanie ziarna przeciętne. Zawartość białka średnia. Plenność dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce

SKARB (2008)
Odmiana pastewna. Odporność na rynchosporiozę - dość mała, na pozostałe choroby - przeciętna. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża, wyrównanie ziarna przeciętne. Zawartość białka średnia. Plenność dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce

TOCADA (2006)
Odmiana pastewna. Odporność na mączniaka prawdziwego - mała, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna przeciętne. Zawartość białka mała. Plenność dobra.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Kondratowice, ul. Słowiańska 5 57-150 Prusy

AFRODITE (2010)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na czarną plamistość - dość duża, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny dość wysokie i o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn średnia, wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość białka mała do bardzo małej. Plenność dobra.
Odmiana nie będzie badana w doświadczeniach PDO.  
Pełnomocnik hodowcy: HaGe Polska ul. dr A. Schmidta 1 Żołędowo 83-031 Osielsko k. Bydgoszczy

BORDO (2010)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość mała, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka mała do bardzo małej. Plenność średnia.
Odmiana nie będzie badana w doświadczeniach PDO.
Pełnomocnik hodowcy: "Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR" Smolice 146 63-740 Kobylin

HENRIKE (2010)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na ważniejsze choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka mała. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Odmiana nie będzie badana w doświadczeniach PDO.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska ul. Straszewska 70 62-100 Wągrowiec

KWS ALICIANA (2010)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na plamistość siatkową i czarną plamistość - dość duża, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka mała do bardzo małej. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Kondratowice, ul. Słowiańska 5 57-150 Prusy

KWS OLOF (2010)
Odmiana pastewna. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość - dość duża, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn średnia, wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość białka mała. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Kondratowice, ul. Słowiańska 5 57-150 Prusy

SUWEREN (2006)
Odmiana pastewna. Odporność na czarną plamistość - dość mała, mączniaka prawdziwego - mała, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość białka mała. Plenność dobra do bardzo dobrej.
Pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce

OWIES

Plon odmian (t/ha) w doświadczeniach PDO
w woj. kujawsko-pomorskim

2009

2007-2009

odmiany oplewione

W roku 2010 zarejestrowano 4 odmiany:
- 2 oplewione: ARDEN, HAKER
- 2 nieoplewione: MACZO, SIWEK
oraz skreślono 1 odmianę - BOHUN.

Deresz
Flämingsprofi
Rajtar
Krezus
Breton
Pogon
Gniady
Berdysz
Scorpion
Zuch
Bingo

8,2
8,2
8,2
8,2
7,9
8,0
8,0
8,2
7,9
7,8
8,8

6,5
6,7
6,7
6,7
6,6
6,5

odmiany nieoplewione

Polar

5,1

4,1

Krajowy Rejestr liczy 34 odmian,
w tym 4 z hodowli zagranicznej.

doświadczenia prowadzono na jednym przeciętnym
poziomie agrotechniki

BINGO (2009)
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę wieńcową - dość duża, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania dość wczesny. Ziarno o bardzo małym udziale łuski, bardzo dużej masie 1000 ziarn, dobrym wyrównaniu oraz o przeciętnej zawartości białka i dość dużej tłuszczu. Plenność bardzo dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR  ul. Główna 20 99-307 Strzelce

BERDYSZ (2008)
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę źdźbłową - dość duża, na pozostałe choroby - przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Ziarno o dużym udziale łuski, dość małej masie 1000 ziarn, średnim wyrównaniu oraz o dość dużej zawartości białka i bardzo małej tłuszczu. Plenność dobra.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Choryń 27 64-000 Kościan

BRETON (2007)
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na helmintosporiozę i septoriozę liści - dość duża, na rdzę źdźbłową - przeciętna, na mączniaka prawdziwego - dość mała, na rdzę wieńcową - mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Ziarno o dość małym udziale łuski, dość dużej masie 1000 ziarn, średnim wyrównaniu oraz o dość dużej zawartości białka i małej tłuszczu. Plenność dobra.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Choryń 27 64-000 Kościan

FLÄMINGSPROFI (2003)
Odmiana białoziarnista. Odporność na ważniejsze choroby średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Ziarno o małym do bardzo małego udziale łuski, dużej do bardzo dużej masie 1000 ziarn, bardzo dobrym wyrównaniu oraz o dość dużej zawartości białka i dość małej tłuszczu. Plenność dobra.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska Kondratowice ul. Słowiańska 5 57-150 Prusy

KREZUS (2005)
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową - dość duża, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Ziarno o dużym udziale łuski, średniej masie 1000 ziarn, dość dobrym wyrównaniu oraz małej do bardzo małej zawartości białka i dość dużej tłuszczu. Plenność dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce

RAJTAR (2004)
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na mączniaka prawdziwego i helmintosporiozę - dość duża, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Ziarno o bardzo dużym udziale łuski, średniej masie 1000 ziarn, dość słabym wyrównaniu oraz średniej zawartości białka i bardzo dużej tłuszczu. Plenność dość dobra.
Hodowca: DANKO HR Choryń 27 64-000 Kościan

POLAR (2002)
Odmiana nieoplewiona. Odporność na ważniejsze choroby przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Ziarno nieoplewione (z niewielkim udziałem ziarna oplewionego), o bardzo małej masie 1000 ziarn oraz bardzo dużej zawartości białka i tłuszczu. Plon ziarna zależnie od roku od 32-40% poniżej odmian oplewionych, u których zawartość łuski wynosi 23-31%.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce

ARDEN (2010)
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową - duża do bardzo dużej, na septoriozę liści - dość duża, na pozostałe choroby - przeciętna. Rośliny przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Ziarno o dość dużym udziale łuski, bardzo małej masie 1000 ziarn, słabym do bardzo słabego wyrównaniu oraz małej zawartości białka i małej do bardzo małej tłuszczu. Plenność dość dobra.
Hodowca: DANKO HR Choryń 27 64-000 Kościan

HAKER (2010)
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową - duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego - duża, na pozostałe choroby - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania późny do bardzo późnego, dojrzewania dość późny. Ziarno o małym udziale łuski, dość małej masie 1000 ziarn, słabym do bardzo słabego wyrównaniu oraz małej zawartości białka i bardzo małej tłuszczu. Plenność dość dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce

MACZO (2010)
Odmiana nieoplewiona. Odporność na rdzę wieńcową - duża, na mączniaka prawdziwego - dość duża, na rdzę źdźbłową - średnia, na helmintosporiozę i septoriozę liści - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. W stosunku do odmiany Polar charakteryzuję się nieco wyższym plonem oraz udziałem ziarn oplewionych, mniejszą masą 1000 ziarn, gorszym wyrównaniem, mniejszą zawartością białka i tłuszczu.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce

SIWEK (2010)
Odmiana nieoplewiona. Odporność na mączniaka prawdziwego - duża, na helmintosporiozę - dość duża, na septoriozę liści - średnia, na rdzę źdźbłową - dość mała, na rdzę wieńcową mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. W stosunku do odmiany Polar charakteryzuje się znacznie wyższym plonem, podobnym udziałem ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 ziarn, lepszym wyrównaniem, mniejszą zawartością białka i tłuszczu.
Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP ul. Zbożowa 4 30-002 Kraków

PSZENŻYTO JARE

Plon odmian (t/ha) w doświadczeniach PDO
w woj. kujawsko-pomorskim

a1

a2

2009

2007
-2009

2007

2007
-2009

W roku 2010 nie zarejestrowano i nie
skreślono żadnej odmiany.

Matejko
Dublet
Milkaro
Nagano
Milewo
Andrus

5,5
6,3
6,1
6,2
5,3
6,2

5,9
6,1
6,0

 

6,0
7,4
6,6
6,9
6,9
6,8

6,5
7,1
6,7

Krajowy Rejestr liczy 12 odmian.

a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki
(dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona
ochrona przed chorobami )

DUBLET (2006)
Odmiana średniej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Odporność na rdzę brunatną - duża, na septoriozę liści i plew - dość duża, na pozostałe choroby - przeciętna. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Ziarno o średniej odporności na porastanie w kłosie, masa 1000 ziarn dość duża.  Zawartość białka średnia. Plenność bardzo dobra.
Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Hodowca: DANKO HR Choryń 27 64-000 Kościan

MILKARO (2007)
Odmiana dość wysoka, o małej odporności na wyleganie. Odporność na rdzę brunatną - duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew, fuzariozę kłosów - dość duża, na pozostałe choroby - średnia. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Ziarno o średniej odporności na porastanie w kłosie,  masa 1000 ziarn dość duża. Zawartość białka średnia. Plenność dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce

NAGANO (2008)
Odmiana dość niska, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kłosów - dość mała, na septoriozę plew mała, na pozostałe choroby - średnia. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Ziarno o średniej odporności na porastanie w kłosie, masa 1000 ziarn dość duża. Zawartość białka średnia. Plenność dobra.  Wskazana ochrona chemiczna przeciwko chorobom kłosa.
Hodowca: DANKO HR Choryń 27 64-000 Kościan

Teresa Korzeniewska
SDOO Chrząstowo