logo 


Start Przedsiębiorczość Inne Plusy i minusy GMO
Plusy i minusy GMO PDF Drukuj Email
wtorek, 19 października 2010 09:21

W ostatnich tygodniach wzmaga się dyskusja na temat roślin i żywności GMO. Na różnych forach wypowiadają się zarówno przeciwnicy,jak i zwolennicy tej produkcji. Śledzę wypowiedzi i argumenty obu stron w tej dyskusji, chociażby z  dwóch względów; sam jestem konsumentem żywności oraz "poruszam się" wśród potencjalnych producentów żywności.

W dyskusji nad GMO podparłem się wypowiedziami kilku osób, które bardzo różnie argumentowały na rzecz "za i przeciw" żywności modyfikowanej genetycznie. Dyskusja trwa w Europie już od kilku lat, w Polsce od niedawna. Poparcie społeczne dla żywności modyfikowanej spada prawie w całej UE, np. w 1996 roku 78% Holendrów było gotowych zaakceptować uprawy i żywność GMO, a w 2005 roku poparcie to spadło do 48%. Podobnie stało się we Francji, Niemczech, Luksemburgu, Belgii, Austrii.

Argumenty za i przeciw GMO, jakie wynotowałem z prasy w roku 2008.

Za

Przeciw

Przepisy unijne: mówiące między innymi, że państwa członkowskie UE nie mogą zakazywać, ograniczać i utrudniać wprowadzania do obrotu GMO, jeśli  zostały one dopuszczone na szczeblu unijnym (chyba że dany kraj udowodni, że GMO stwarza  ryzyko dla zdrowia i środowiska-jeszcze tego nie uczyniono)

Nie znamy wyników badań na temat wpływu GMO na stan zdrowia ludzi, zwierząt, podczas gdy uprawy ekologiczne, tradycyjne (żywność) są zdrowe.
W przeszłości w starej UE były przypadki z zatrucia łańcucha żywnościowego toksynami ,dioxynami, DDT.

Z punktu widzenia producenta mogą być bardziej konkurencyjne, ze względu na niższe koszty zabiegów ochronnych (choroby ,szkodniki), paszy.

Przejście na GMO grozi bioróżnorodności, jej zubożeniu w środowisku. Ochrona bioróżnorodności, rodzimych ras i odmian jest obecnie priorytetem UE
i w PROW 2007-2013

Optują przedstawiciele sektora paszowego, duże firmy i koncerny światowe, jest silne lobowanie tych firm,
za nimi stoi nowoczesny przemysł.

Ekolodzy, producenci zdrowej, ekologicznej żywności. Przeciwnicy uważają produkcję ekologiczną za niszową, a czasem obraźliwie za "skansen".

Jest szansa na rozwój, eksportu żywności GMO na potężny rynek np. Azji a w niej do Chin (wiele setek milionów nowych konsumentów)

Jest szansa na wzrost sprzedaży żywności  ekologicznej, tradycyjnej  do UE przy  dobrej promocji tych produktów (jest  wzrost sprzedaży o 20%).

Jest szansa na tańszą produkcję np. biopaliw na bazie GMO

Rośnie coraz większy sprzeciw społeczeństw przeciwko uprawom i żywności genetycznie modyfikowanej (wg. Eurobarometru, sondaży)

Uprawy i żywność GMO mogą być tańsze  (ekologiczne droższe).

Staramy się dbać o środowisko: glebę, wodę, powietrze (gazy cieplarniane), powinniśmy dbać o organizmy żywe, które od milionów lat żyją w różnych środowiskach, ich zmienność , bogactwo jest wynikiem adaptacji do skrajnych środowisk.

W Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Czechach, na Litwie zwolennicy GMO przeważają nad przeciwnikami. Sondaż Eurobarometru pokazuje, że 56% mieszkańców całej Unii Europejskiej nie kupowałoby żywności genetycznie modyfikowanej, nawet, gdyby była ona wyraźnie tańsza.

Maciej Nowicki, minister środowiska, jest przeciwny GMO, jak mówi: Nie wiemy jeszcze na pewno, czy ten eksperyment nie szkodzi. Przeciwnego zdania są profesor Piotr Węgleński oraz Tomasz Twardowski. Profesor Węgleński powiedział wręcz, że jeśli żywność modyfikowana rzeczywiście by szkodziła, to z powodu wołowiny, którą zjadamy od kilku tysięcy lat powinny nam wyrosnąć rogi.

Przeciwko GMO są: Maciej Muskat z Greenpeace oraz właścicielka 20-hektarowego gospodarstwa pani Edyta Jaroszewska-Nowak, członek zarządu Ekolandu, która wymieniła szereg argumentów przeciwko GMO:

 1. Na przykładzie Kanady podaje, że tradycyjnego rzepaku już nie ma. Nasiona selekcjonowane od pokoleń, przystosowane do tamtejszych warunków klimatycznych i glebowych zostały całkowicie zanieczyszczone GMO. Rolnicy, którzy od pokoleń uprawiali rzepak, teraz nie mają już nawet praw do swobodnego dysponowania nasionami tej rośliny, ponieważ wszystkie  nasiona rzepaku stały się własnością firm biotechnologicznych, stąd wynikają opłaty licencyjne.
 2. Twierdzi, że wg danych Departamentu Rolnictwa USA zużycie pestycydów i herbicydów w przypadku upraw GMO jest większe niż dla upraw tradycyjnych.
 3. Pani Edyta pyta, czy rolnicy wiedzą, że plony roślin GMO są obecnie w USA niższe niż plony upraw tradycyjnych? Czy słyszeli, że są już zmutowane szkodniki, które stały się odporne na rzekomo owadobójcze właściwości roślin genetycznie modyfikowanych?
 4. Twierdzi, że na giełdach ceny  śruty sojowej niemodyfikowanej oscylują na poziomie wyższym jedynie od 8 do 12% niż ceny śruty GMO, wzrost ceny mieszanki paszowej nie powinien przekroczyć 3% przy zamianie śruty transgenicznej na czystą genetycznie (droższa).
 5. Rolniczka zapewnia, że rysuje się dobra przyszłość dla gospodarstw ekologicznych, zwłaszcza ze strony Niemiec, jako poważnego kupca żywności.
 6. Znawca prawa europejskiego profesor Ludwig Kramer twierdzi, że państwa członkowskie mają prawo wprowadzić restrykcje odnośnie użycia GMO na swoim terytorium w celu ochrony środowiska. Niedawno zrobił to rząd Francji, który stwierdził, że potrzebne są dalsze badania nad oddziaływaniem genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy na zwierzęta.

W dyskusji na łamach prasy wypowiadali się również przedstawiciele przemysłu rolno-spożywczego, m.in. Piotr Kulikowski szef Indykpolu i Maciej Tomaszewicz, sekretarz generalny Izby Zbożowo-Paszowej. Obaj przestrzegali przed gospodarczymi skutkami zakazu stosowania GMO. Piotr Kulikowski uważa, że blokada produktów GMO, to szkodliwa ingerencja w życie gospodarcze wielu wytwórców i setek tysięcy pracowników, która zmarnuje wysiłek włożony w poprawę efektywności polskiego sektora rolno-spożywczego. Uważa, że w przypadku żywności, głównym powodem dla którego konsumpcja rośnie, są coraz niższe koszty produkcji. Widać to chociażby po dynamicznym wzroście spożycia  mięsa drobiowego. Uważa, że polskie, czyste, ekologiczne ale bardziej kosztowne produkty nie będą mogły liczyć na znaczący rynek w Europie. Prognozuje, że realny wzrost cen śruty sojowej w Polsce wyniesie 50-70%, co wywoła wzrost ceny paszy co najmniej o 10% i będzie to zabójcze dla konkurencyjności polskiego przemysłu. Europa jest importerem roślin białkowych, dodatkowo pogłębia się deficyt na rynku paszowym poprzez decyzje o zakazie używania mączek zwierzęcych. Pan Kulikowski twierdzi, że Polska zanotowała postęp i odnosi sukces gospodarczy w segmencie przetwórstwa rolno-spożywczego i dlaczego ma zmieniać strategię przewagi konkurencyjnej na strategię okopywania się na rynkach niszowych, która jest bardziej właściwa dla outsiderów  rynkowych, a nie dla liderów rynku?

Podsumowując powyżej zacytowane głosy w dyskusji: jako konsument chcę w miarę tanio kupować żywność, po drugie chcę mieć gwarancję, aby żywność była zdrowa i bezpieczna. Czy znajdzie się w tej materii salomonowe wyjście?

Benedykt Kirszenstein
KPODR Minikowo

W artykule skorzystałem z opracowań:
Gazeta Pomorska z  3.01.2008 r. "Straszenie genem"- Małgorzata Felińska,
Gazeta Wyborcza z 5.03.2008 r. "Dopuśćmy do głosu geny rozsądku "
- Edyta Jaroszewska-Nowak,
G.Wyb z 5.03.08 r. "Czy polskie rolnictwo ma być skansenem?
- Piotr Kulikowski,
G.Wyb. z 12.03.08r. "Polacy nie chcą GMO"- autor Konrad Niklewicz

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: professional joomla themes domain registration india Valid XHTML and CSS.

 • 319 tramadol
 • tramadol and constipation
 • how much tramadol can i take
 • tramadol energy boost
 • tramadol safe during pregnancy
 • ingredients in tramadol
 • will tramadol help opiate withdrawal
 • buy tramadol overnight with mastercard
 • drug test tramadol
 • is tramadol non narcotic
 • tramadol itching skin
 • lexapro and tramadol
 • pain pill tramadol
 • buy tramadol 180
 • can you give a dog tramadol for pain
 • tramadol med
 • tramadol retard
 • tramadol cod overnight shipping
 • pictures of tramadol 50 mg
 • how many tramadol to overdose
 • tramadol ultracet
 • ez tramadol refill
 • how to overcome tramadol withdrawal
 • medications similar to tramadol
 • what is tramadol like
 • tramadol apap 37.5mg 325mg high
 • tramadol overnight shipping no prescription
 • does tramadol constipate you
 • tramadol ulcer
 • tramadol and subutex
 • suboxone with tramadol
 • intravenous tramadol
 • tramadol 325-37.5
 • tramadol drug classification
 • generic tramadol pill identification
 • what is the difference between tramadol and toradol
 • fibromyalgia tramadol
 • tramadol time release
 • tramadol cymbalta
 • tramadol dosage for small dogs
 • tramadol 180 cod
 • can ibuprofen be taken with tramadol
 • can you take motrin with tramadol
 • normal dose of tramadol
 • tramadol withdrawal symptoms duration
 • where can you buy tramadol over the counter
 • side effects from tramadol
 • tramadol and urinary retention
 • zofran and tramadol
 • tramadol vicodin interaction
 • what is stronger than tramadol
 • tramadol xanax interaction
 • can tramadol get you high
 • how to stop tramadol
 • tramadol for neuropathy
 • can you get withdrawals from tramadol
 • what class of drug is tramadol
 • tramadol and lexapro
 • what is tramadol-acetaminophen 37.5-325
 • amitriptyline and tramadol interaction
 • tramadol conversion
 • tramadol saturday delivery
 • tramadol hcl 200mg
 • dxm and tramadol
 • tramadol withdrawal timeline
 • dosage tramadol
 • tramadol non prescription
 • where can i get tramadol online
 • tramadol pdr
 • other uses for tramadol
 • tramadol dog side effects
 • tramadol or vicodin
 • withdrawal from tramadol 2012
 • side affects of tramadol
 • can i take tramadol while on suboxone
 • tramadol oral
 • what are the side effects of tramadol hcl 50mg
 • tramadol 50 mg dosage
 • suboxone and tramadol together
 • what is tramadol hcl 50 mg tablet
 • tramadol side effects headache
 • how can i buy tramadol online
 • tramadol 58
 • tramadol and fluoxetine
 • tramadol codeine allergy
 • tramadol sexual side effects
 • how many tramadol to get high
 • tramadol use during pregnancy
 • is tramadol a non narcotic
 • tramadol symptoms
 • can you get high off tramadol hcl
 • ultram tramadol hcl
 • can i take flexeril and tramadol together
 • benadryl and tramadol
 • can you take norco and tramadol together
 • next day tramadol cod
 • pics of tramadol
 • tramadol california
 • what is tramadol prescribed for
 • tramadol user reviews
 • tramadol amneal
 • tramadol 50mg tablets for dogs
 • buy tramadol online
 • efectos secundarios del tramadol
 • is tramadol for pets the same as for humans
 • 100mg of tramadol
 • tramadol for kidney stones
 • tramadol to get off opiates
 • fake tramadol
 • toradol tramadol
 • normal dosage of tramadol
 • tramadol pain reliever
 • does tramadol show up on urine drug screen
 • aspirin and tramadol together
 • tramadol 50 mg 377
 • tramadol pill identification
 • cymbalta tramadol interaction
 • tramadol white pill 319
 • crushed tramadol
 • does tramadol have withdrawal symptoms
 • tramadol erectile dysfunction
 • what is the medicine tramadol
 • tramadol-sr
 • switching from hydrocodone to tramadol
 • tramadol similar drugs
 • the effects of tramadol
 • tramadol testing
 • celexa and tramadol
 • nucynta vs tramadol
 • snorting tramadol 50 mg
 • is tramadol 50 mg a narcotic
 • order tramadol cod overnight delivery
 • tramadol and tizanidine
 • tramadol and nyquil
 • types of tramadol
 • tramadol and norco
 • tramadol 400 mg
 • tramadol topical
 • buy tramadol online no prescription mastercard
 • tramadol and toradol
 • can u take suboxone with tramadol
 • can you plug tramadol
 • tramadol painkiller
 • tramadol with hydrocodone drug interactions
 • tramadol rx
 • what does tramadol look like generic
 • tylenol with tramadol
 • is tramadol safe for cats
 • does tramadol help opiate withdrawal
 • can tramadol be used for headaches
 • is tramadol controlled substance
 • tramadol duration of action
 • buy discount tramadol
 • dog tramadol side effects
 • drug interactions with tramadol
 • tramadol and bleeding
 • does tramadol contain ibuprofen
 • ultram tramadol
 • mobic vs tramadol
 • is tramadol good for arthritis pain
 • generic for tramadol
 • buy tramadol overnight
 • buy tramadol canada
 • tramadol for arthritis pain
 • tramadol and wellbutrin
 • mixing tramadol and percocet
 • cloridrato de tramadol efeitos colaterais
 • how to get high off tramadol
 • how much tramadol
 • tramadol no rx overnight
 • tramadolapap 37.5- 325 mg tab
 • lyrica and tramadol
 • purchase tramadol overnight
 • tramadol and restless leg syndrome
 • tramadol ultram 50 mg
 • tramadol what is it used for
 • potentiating tramadol
 • does tramadol show on drug test
 • can you mix hydrocodone and tramadol
 • what is tramadol used for in humans
 • tramadol interaction
 • can i take meloxicam and tramadol together
 • apo- tramadol
 • tramadol urine drug screen
 • does tramadol cause depression
 • dosage of tramadol
 • ninth street pharmacy tramadol
 • tramadol online purchase
 • tramadol class of drug
 • are there withdrawal symptoms from tramadol
 • tramadol tolerance
 • how much tramadol to get high
 • tramadol expiration
 • ez tramadol
 • hco systems tramadol
 • tramadol brain damage
 • tramadol toradol
 • buy tramadol 50mg
 • canada tramadol
 • tramadol canine dosage
 • can tramadol be taken with vicodin
 • tramadol hcl er 150 mg
 • how much tramadol can you take
 • buy tramadol for dogs uk
 • is tramadol hcl 50 mg a narcotic
 • tramadol and ssri
 • 5-htp and tramadol
 • tramadol naproxen
 • tramadol and coffee
 • does tramadol have codeine
 • tramadol picture of pill
 • is tramadol a fever reducer
 • tramadol for depression anxiety
 • tramadol 58 93
 • tramadol patches
 • amitriptyline tramadol
 • can tramadol help with opiate withdrawal
 • tramadol detection in urine
 • tramadol daily dosage
 • tramadol 50 mg tablet
 • crush tramadol
 • does tramadol work for opiate withdrawal
 • can tramadol show up in a urine test
 • normal tramadol dosage
 • tramadol to get high
 • can i give my dog tramadol for pain
 • tramadol vs toradol
 • order tramadol online no prescription
 • get tramadol online
 • tramadol package insert
 • tramadol non narcotic
 • what are the side effects of tramadol 50 mg
 • motrin and tramadol
 • venlafaxine and tramadol
 • what is tramadol hcl 50 mg
 • tramadol medication
 • tramadol and sertraline
 • tramadol and cocaine
 • tramadol forums
 • can u take tramadol with suboxone
 • can i take 2 tramadol 50mg
 • wellbutrin tramadol
 • order tramadol online overnight delivery
 • tramadol withdraw
 • what is the medication tramadol
 • tramadol 37.5 mg
 • street price of tramadol 50 mg
 • can tramadol cause ulcers
 • tramadol 50mg tablets
 • tramadolibuprofen
 • smoking tramadol on foil
 • tramadolwikipedia
 • tramadol 50 ml
 • order tramadol overnight
 • tramadol next day delivery no prescription
 • tramadol and skelaxin
 • tramadol addiction withdrawal
 • tramadol india
 • tramadol 50mg buy online
 • can tramadol cause high blood pressure
 • tramadol 150 mg dose
 • pictures of tramadol
 • street price of tramadol
 • tramadol withdrawal how long
 • tramadol and ativan
 • tramadol 300 er
 • is tramadol a controlled substance
 • tramadol 200 mg
 • can tramadol be detected in a urine test
 • buy tramadol online next day delivery
 • legal buy tramadol online
 • veldrol tramadol mexico
 • suboxone for tramadol withdrawal
 • what is the generic for tramadol
 • phentermine and tramadol
 • maximum dose of tramadol
 • buy tramadol online c.o.d
 • 200mg tramadol
 • street value of 50 mg tramadol
 • does tramadol test positive for opiates
 • tramadol without prescriptions canada
 • what do tramadol look like
 • tramadol withdrawal duration
 • tramadol for osteoarthritis
 • tramadol acetaminophen dosage
 • tramadol hallucinations
 • tramadol pain meds
 • hydrocodone and tramadol together
 • 5 htp tramadol
 • can u buy tramadol online
 • percocet and tramadol
 • what is the difference between hydrocodone and tramadol
 • hydroxyzine and tramadol
 • pain reliever tramadol
 • tramadol prescribing information
 • will tramadol make you high
 • tramadol drug abuse
 • tramadol opiate
 • tramadol 627
 • can i take aleve with tramadol
 • tramadol online rx
 • how long do tramadol side effects last
 • what are the side effects for tramadol
 • tramadol pics
 • tramadol 50 mg tab
 • tramadol abuse snorting
 • is tramadol the same as percocet
 • whats in tramadol 50mg
 • pet meds tramadol no prescription
 • muscle relaxer tramadol
 • tramadol online order
 • tramadol osteoarthritis
 • tramadol mixed with hydrocodone
 • is there morphine in tramadol
 • tramadol dosages for dogs
 • expired tramadol
 • can you get high off tramadol 50mg
 • pink tramadol
 • hydrocodone or tramadol
 • tramadol liver disease
 • tramadol xr
 • is tramadol considered a narcotic
 • tramadol used for depression
 • tramadol adverse reactions
 • tramadol 377 high
 • can you take tramadol with zoloft
 • tramadol cost without insurance
 • is tramadol an nsaid drug
 • tramadol red pill
 • help with tramadol withdrawal
 • tramadol for dogs without rx
 • buy tramadol overseas
 • tramadol in dogs
 • tramadol night sweats
 • overnight tramadol saturday delivery
 • is tramadol better than vicodin
 • tramadol for depression and anxiety
 • dog medicine tramadol
 • tramadol overdose dogs
 • tramadol gabapentin
 • how long does tramadol stay in ur system
 • is 50mg of tramadol strong
 • tramadol and blood pressure
 • tramadol hcl 50 mg ingredients
 • tramadol stomach pain
 • does tramadol cause itching
 • tramadol pink pill
 • buy tramadol overnight shipping
 • tramadol recall
 • how long will tramadol show up in urine
 • liquid tramadol for dogs
 • tramadol 50mg used for
 • whats is tramadol
 • friendly clinic tramadol
 • lexapro tramadol
 • tramadol and benadryl
 • canadian online pharmacy tramadol
 • tramadol pain killer
 • buy tramadol online uk
 • tramadol online no rx
 • is tramadol used for migraines
 • where to buy tramadol online safely
 • how long does withdrawal from tramadol last
 • no prescription tramadol overnight
 • tramadol 50mg street price
 • tramadol and ambien
 • tramadol early pregnancy
 • buy tramadol cod online
 • tramadol and oxycontin
 • tramadol and xanax
 • generic tramadol online no prescription
 • tramadol for tooth pain
 • active ingredients in tramadol
 • tramadol doses for dogs
 • what is the difference between toradol and tramadol
 • does tramadol hurt your liver
 • tramadol overnight delivery no prescription
 • tramadol difficulty urinating
 • tramadol 500
 • tramadol ultram
 • tramadol cod online
 • celebrex and tramadol taken together
 • can you take naproxen with tramadol
 • tramadol 15 mg
 • addiction to tramadol
 • can you take tramadol and ibuprofen together
 • do i need a prescription for tramadol
 • tramadol for hydrocodone withdrawal
 • can tramadol be abused
 • buy cheap tramadol online no prescription
 • how long do tramadol withdrawal symptoms last
 • tramadol for knee pain
 • tramadol and viibryd
 • can you take cymbalta with tramadol
 • can tramadol cause itching
 • tramadol for cats
 • tramadol for percocet withdrawal
 • tramadol is for
 • zaldiar tramadol
 • diazepam and tramadol
 • tramadol adhd
 • tramadol for tmj
 • tramadol deaths
 • what is in tramadol hcl
 • does tramadol cause liver damage
 • pain med tramadol
 • tramadol coupons
 • why is tramadol addictive
 • tramadol ssri
 • tramadol vs nucynta
 • tramadol 50mg an 627
 • abuse of tramadol
 • does tramadol get you high
 • buy tramadol c.o.d.
 • buy tramadol in florida
 • buy tramadol cheap
 • tramadol prices walmart
 • tramadol and effexor together
 • is tramadol a blood thinner
 • tramadol 100mg side effects
 • can you buy tramadol online
 • can i take tramadol and vicodin together
 • can you take tramadol and gabapentin together
 • tramadol replacement
 • is tramadol a narcotic 2012
 • online pharmacy tramadol
 • can tramadol be taken with ibuprofen
 • side effects of tramadol in dogs
 • ingredients of tramadol
 • tramadol online no prescription cod
 • buy 200 mg tramadol online
 • alcohol tramadol
 • tramadol online next day delivery
 • how to ease tramadol withdrawal symptoms
 • tramadol withdrawal symptoms how long
 • tramadol acetamino
 • chewing tramadol
 • para que sirve el tramadol hcl 50mg
 • can tramadol cause insomnia
 • tramadol poisoning
 • buy tramadol online florida
 • safe place to buy tramadol online
 • tramadol vs suboxone
 • can tramadol cause liver damage
 • can you take aleve with tramadol
 • can u shoot up tramadol
 • is tramadol good for opiate withdrawal
 • soma tramadol
 • will tramadol show up in a urine test
 • tramadol no rx
 • how long does tramadol withdrawal last
 • canine tramadol dose
 • tramadol generic brand
 • tramadol 537
 • pill identifier tramadol
 • hva er tramadol
 • desmethyltramadol
 • tramadol and dogs
 • free tramadol samples
 • will tramadol show up in urine drug test
 • tramadol gotas
 • what mg do tramadol come in
 • buy tramadol online from mexico
 • can you get high from tramadol 50mg
 • can tramadol cause weight loss
 • tramadol 50 mg high
 • mixing tramadol and ibuprofen
 • tramadol in urine
 • pastillas tramadol
 • tramadol side effects in cats
 • can i take tramadol with aleve
 • how much is tramadol
 • tramadol helps opiate withdrawal
 • is tramadol nsaid
 • pain medication tramadol
 • side effects tramadol oral
 • tramadol blood sugar
 • will tramadol show up on a drug test
 • what states is tramadol a controlled substance
 • tramadol vs hydrocodone pain
 • tramadol shipped to florida
 • tramadol saturday delivery no prescription
 • savella and tramadol
 • tramadol headache relief
 • naproxen and tramadol
 • buy tramadol c o d
 • tramadol with aleve
 • tramadol allergy
 • taking tramadol with suboxone
 • what is tramadol 50mg
 • tramadol and hydrocodone
 • buy tramadol hydrochloride
 • tramadol 500 mg
 • tramadol sleep aid
 • tramadol maximum dosage
 • order tramadol online without prescription
 • www tramadol com
 • can i snort tramadol
 • half life of tramadol
 • tramadol 50mg dogs
 • tramadol for heroin withdrawal
 • valium and tramadol
 • tramadol compared to lortab
 • tramadol overnight visa
 • cheapest tramadol online no prescription needed
 • tramadol dose dogs
 • will tramadol help with withdrawal from opiates
 • tramadol dangers
 • tramadol 100 mg extended release
 • tramadol online us pharmacy
 • can you snort 50mg tramadol
 • cheap tramadol without prescriptions
 • can you take tramadol with percocet
 • mixing tramadol and xanax
 • tramadol in pregnancy
 • tramadol for anxiety
 • 180 tramadol cod
 • is there tylenol in tramadol
 • tramadol 100mg er
 • tramadol on line
 • tramadol opiate agonists
 • order tramadol online with mastercard
 • tramadol cause headaches
 • tramadol schedule
 • tramadol and ultram
 • tramadol online prescription
 • does tramadol have anti inflammatory properties in it
 • para que es tramadol
 • can you take tramadol with celexa
 • shooting up tramadol
 • tramadol anxiety
 • can you take tramadol with paracetamol
 • mayo clinic tramadol
 • tramadol next day
 • tramadol er 100mg
 • tramadol and lorazepam interactions
 • what does tramadol pill look like
 • tramadol with xanax
 • tramadol 50 mg vs percocet
 • tramadol ejaculation
 • tramadol overnight no prescription needed
 • tramadol cod delivery
 • tramadol and phenergan
 • tramadol used for
 • tramadol weight
 • tramadol for children
 • does tramadol affect the liver
 • dosing tramadol
 • what are tramadol used for
 • tramadol how supplied
 • next day tramadol online
 • robaxin vs. tramadol
 • tramadol trouble urinating
 • tramadol street price 50 mg
 • tramadol 50mg price
 • over the counter equivalent to tramadol
 • tramadol canine dose
 • cheap tramadol online cod
 • tramadol vs oxycodone
 • what schedule is tramadol
 • what does the pill tramadol look like
 • buy tramadol online no prescription overnight delivery
 • side effects to tramadol
 • tramadol and prozac interaction
 • can u take tylenol with tramadol
 • sexual side effects of tramadol
 • what type of medication is tramadol
 • drugs like tramadol
 • can tramadol and vicodin be taken together
 • tramadol menstrual cramps
 • health solutions tramadol
 • can you fail a drug test for tramadol
 • tramadol twitching
 • can you take lyrica and tramadol together
 • dangers of tramadol
 • order tramadol online
 • tramadol vs ibuprofen
 • tramadol dogs side effects
 • can i take tramadol with zoloft