Przed siewem strączkowych PDF Drukuj Email
piątek, 09 marca 2012 12:49

Warunki pogodowe sprawiły, że powinniśmy przygotować się do raczej wczesnych siewów, ze względu na realne zagrożenie wiosenną suszą. Od późnego lata aż do końca lutego opady w naszym regionie były znikome, a więc zapasy wody w glebie na nadchodzący sezon prawdopodobnie będą znacznie ograniczone.

W związku z tym trzeba rozważyć i wykorzystać dwa podstawowe sposoby zmniejszenia strat wilgoci pozimowej:

–    zminimalizowanie zabiegów uprawowych przed siewami;

–    jak najwcześniejsze siewy roślin jarych, zwłaszcza strączkowych i zbóż, które dobrze znoszą niższe temperatury, a wczesnowiosenne przymrozki nie są dla nich tak groźne jak dla innych upraw.

Jako pierwsze wysiewane będą rośliny strączkowe, warto więc przypomnieć kilka ważnych zasad dotyczących tej grupy roślin.

 

Zaprawianie i szczepienie nasion

Nasiona roślin strączkowych muszą być zaprawione przeciwko chorobom grzybowym oraz zaszczepione aktywnymi szczepami bakterii brodawkowych (przy użyciu nitraginy).

 

Zalecane przez IOR zaprawy nasion roślin strączkowych

Zaprawa nasienna

Dawka

na 100 kg nasion

Groch

Bobik

Łubiny

Dithane NeoTec 75 WG

200-500 g

+

Grevit 200 SL

5 ml + 1000 ml wody

+

Manconex 80 WP

200-500 g

+

Oxafun T75

200 g + 800 ml wody

+

Sarox T 500 FS

400 ml + 400 ml wody

+

Vitavax 200 FS

350 ml + 700 ml wody

+

400 ml + 400 ml wody

+

 

Szczepienie bakteriami brodawkowymi należy wykonać po zaprawieniu nasion i bezpośrednio przed siewem. Nasiona można szczepić na sucho, ale lepszy efekt daje przeprowadzenie tego zabiegu na mokro, z dodatkiem wody i substancji przyczepnych. Odmierzoną porcję nitraginy miesza się z odpowiednią ilością wody (w celu uzyskania lepszej przyczepności można dodać kilka dekagramów cukru), a następnie nasiona dokładnie pokrywa się szczepionką w zaprawiarce lub w innym mieszalniku. Po około dwóch godzinach i lekkim podsuszeniu nasion można je wysiewać.

 

Termin siewu

Wczesny siew roślin strączkowych wpływa na lepsze ich ukorzenienie i wykorzystanie wilgoci glebowej, wcześniejsze zakwitanie, zawiązywanie większej liczby kwiatów i strąków, wcześniejsze dojrzewanie, a w efekcie warunkuje wyższe plony nasion. Warto także wiedzieć, że wcześnie siane strączkowe w mniejszym stopniu zakażają się chorobami wirusowymi.

Do siewu należy przystąpić wtedy, gdy tylko możliwy jest wjazd w pole (najlepiej już w pierwszej dekadzie marca).

Ilość wysiewu

Ilość wysiewu nasion roślin strączkowych należy każdorazowo obliczyć, uwzględniając zalecaną obsadę na 1 m2, masę 1000 nasion i zdolność kiełkowania.

 

Przybliżone ilości wysiewu nasion roślin strączkowych przy zdolności kiełkowania 100%

Gatunek

Zalecana gęstość siewu

(szt./m2)

Masa tysiąca nasion

(g)

Ilość wysiewu

(kg/ha)

Groch

100

180-280

180-280

Bobik

50

420-570

210-285

Łubin żółty

100

120-150

120-150

Łubin wąskolistny

100

130-180

130-180

Łubin biały

70

300-350

210-350

 

Odmiany samokończące wymagają nieco większego zagęszczenia (o 10-15%).

 

Faktyczną ilość wysiewu należy obliczyć według poniższego wzoru, gdyż siła kiełkowania strączkowych może być znacznie obniżona:

 

ilość wysiewu (kg/ha) =        obsada roślin (szt./m2) x MTN (g)

                                              zdolność kiełkowania (%)

 

Przykład: Ilość wysiewu łubinu białego o MTN 300 g, obsadzie 70 szt./m2 i 100% sile kiełkowania wynosi 210 kg/ha, a przy 85% sile kiełkowania 210:0,85 = 247 kg/ha.

 

Rozstawa rzędów i głębokość siewu

Rozstawa rzędów dla bobiku powinna wynosić 20 cm, a dla pozostałych gatunków może być mniejsza (10-15 cm).

Nasiona grochu i bobiku wysiewa się na głębokość 6-8 cm, łubinu żółtego i wąskolistnego 3-4 cm, łubinu białego 4-5 cm.

 

Zwalczanie chwastów

Najlepiej i najbezpieczniej zwalczanie chwastów prowadzić bezpośrednio po siewie.

 

Herbicydy zalecane do stosowania po siewie roślin strączkowych

Herbicyd

Dawka

na 1 ha

Groch

Bobik

Łubin

jadalny

pastewny

żółty

wąskolistny

biały

Linurex 50 WP

1,5-2 l

+

+

1,25-1,5

1,25-1,5

1,25-1,5

Linurex 500 SC

1-2 l

+

+

+

1,25-1,5

1,25-1,5

1,25-1,5

Proponit 720 EC

2-2,5 l

+

Command 480 EC

0,25 l

+

Command 360 CS

0,33 l

+

 

Harrier 295 ZC

1,5-2 l

+

Wisar 70 WG

0,3-0,4 kg

+

+

Panida 330 EC

3-5 l

+

Stomp 330 EC

4 l

 

+

+

3-5 l

+

Metron 700 SL

4-5 l

+

+

+

Command 480 EC

+ Linurex 50 WP

0,2 l + 1 kg

+

Command 480 EC

+ Linurex 500 SC

0,2 l + 1 l

+

Command 360 CS

+ Linurex 50 WP

0,25 l + 1 kg

+

Command 360 CS

+ Linurex 500 SC

0,25 l + 1 l

+

Command 480 EC

+ Wisar 70 WG

0,2 l

+ 0,2-0,3 kg

+

+

Command 480 EC

+ Stomp 330 EC

0,2 l + 3 l

+

Marek Radzimierski

KPODR Minikowo, Odd