Dofinansowanie do zakupu jałowic mlecznych i owiec oraz redukcji produkcji mleka

Od 10 do 31 lipca jest prowadzony przez ARR nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zwierząt zakupionych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r.:

1. Owiec i jagniąt – szczegółowe warunki i wniosek o płatność znajdują się na stronie ARR poniżej link:

http://www.arr.gov.pl/warunki-udzielania-pomocy-w-formie-refundacji-kosztow-zakupu-owiec-lub-jagniat

2. Jałowic hodowlanych ras mlecznych – szczegółowe warunki i wniosek o płatność znajdują się na stronie ARR poniżej link:

http://www.arr.gov.pl/warunki-udzielania-pomocy-w-formie-refundacji-kosztow-zakupu-jalowek-hodowlanych-ras-mlecznych

Od 10 do 31 lipca jest prowadzony również przez ARR nabór wniosków o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka.

Pomoc jest skierowana do tych hodowców,  którzy nie skorzystali wcześniej z tej formy pomocy oraz nie będą korzystać z pomocy do zakupu jałowic hodowlanych – szczegółowe informacje na temat pomocy oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej ARR, poniżej link:

http://www.arr.gov.pl/warunki-udzielania-pomocy-z-tytulu-zmniejszenia-sprzedazy-mleka

Okres referencyjny dla tej formy pomocy to:

1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.,

1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.