Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi – konferencja

Zapraszamy na konferencję „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej” do Przysieka pod koniec listopada,

Termin i szczegółowy program zamieścimy w krótce.

Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa Biuro PSPO Joanna Wróblewska, adres e-mail: j.wroblewska@pspo.com.pl