Konferencje i Szkolenia

KONFERENCJE

Data Miejsce szkolenia Temat szkolenia Oganizator
16.03.2018 r. godz. 10.oo Minikowo - sala KPODR - budynek C Aktualna sytuacja w chowie owiec i kóz A. Mońko tel. 52/386 72 19
22.03.2018 r. godz. 10.oo Minikowo - sala KPODR - budynek C Nowe kierunki w hodowli bydła mlecznego S. Pater tel. 723 692 551

SZKOLENIA

Data Miejsce szkolenia Temat szkolenia Oganizator
19.03.2018 r. godz. 10.oo Warlubie-sala Urzędu Gminy Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r. oraz realizacja wymogu zazielenienia PZDR Świecie tel./fax 52 331 00 11
19.03.2018 r. godz. 10.oo Zarzeczewo - sala KPODR Technologia produkcji roślin zbożowych A. Szczepańska tel. 54/255 06 35
19.03.2018 r. godz. 10.oo Warlubie - sala Urzędu Gminy Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2018 r. Aplikacja e-WniosekPlus PZDR Świecie tel./fax 52 331 00 11
19.03.2018 r. godz. 10.oo Książki - sala GOK Uprawa kukurydzy na kiszonkę i ziarno PZDR Wąbrzeźno tel. 56/688 25 62
20.03.2018 r. godz. 10.oo Janikowo - sala Urzędu Gminy Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r. oraz realizacja wymogu zazielenienia PZDR Inowrocław tel.:/fax 52 357 49 27
21.03.2018 r. godz. 10.oo Świecie n/Osą Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r. oraz realizacja wymogu zazielenienia PZDR Grudziądz tel. 56/462 25 82
21.03.2018 r, godz. 10.oo Topólka - sala GOK Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 2014-2020 - wymagania i obowiązki - zmiany na rok 2018 PZDR Radziejów tel. 54/ 285 36 88
22.03.2018 r. godz. 10.oo Zarzeczewo - sala KPODR Technologia produkcji roślin zbożowych A. Szczepańska tel. 54/255 06 35
22.03.2018 r. godz. 10.oo Nowa Wieś Król. - świetlica wiejska Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r. oraz realizacja wymogu zazielenienia PZDR Wąbrzeźno tel. 56/688 25 62
23.03.2018 r. godz. 10.oo Zieleń - świetlica wiejska Nie tylko pszenica - kuchnia bezglutenowa PZDR Wąbrzeźno tel. 56/688 25 62
27.03.2018 r. godz. 10.oo Radzyń Chełm. - remiza OSP Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r. oraz realizacja wymogu zazielenienia PZDR Grudziądz tel. 56/462 25 82
27.03.2018 r. godz. 10.oo Zamek Bierzgł. - świetlica wiejska Restrukturyzacja małych gospodarstw - zasady udzielania pomocy PZDR Toruń tel. 56/675 22 60
28.03.2018 r. godz. 10.oo Dobre - sala Urzędu Gminy Technologia produkcji roślin wysokobiałkowych A. Szczepańska tel. 54/255 06 35
28.03.2018 r. godz. 10.oo Przysiek - sala KPODR Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym A. Siennicki tel. 506 392 672
29.03.2018 r. godz. 10.oo Radziejów - sala UMiG Technologia produkcji roślin zbożowych A. Szczepańska tel. 54/255 06 35

Zapraszamy na szkolenia w zakresie :
1. "Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu". Dla osób, które uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające, jednodniowe (7 godz.) – koszt 80 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe, dwudniowe – 14 godz. –koszt –100 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o KONTAKT <<<


2. "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym". Szkolnie dwudniowe. Koszt szkolenia 100 zł – 16 godz. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ilona Kopowska KPODR tel. 52/3867241, lub e-mail : ilona.kopowska@kpodr.pl


3. W zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (byłe szkolenie w/z obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin). Dla osób, które po 2003 r. uczestniczyły w takim szkoleniu proponujemy szkolenie uzupełniające ( 7 godz.) – koszt 200 zł. Dla osób, które nie uczestniczyły w takich szkoleniach – szkolenie podstawowe – 24 godz. – koszt –  300 zł. Koszty szkolenia obejmują: koszty dydaktyki, materiałów, egzaminu oraz przerw kawowych.


4. W zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

a/ podstawowego – 14 godz. – koszt 100 zł/os.

b/ uzupełniającego – 7 godz. – koszt 80 zł/os.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Elżbieta Końca KPODR O/Przysiek tel. 56/611 09 30, 723 331 451 lub e-mail: elzbieta.konca@kpodr.pl

 

KOMERCYJNE:

Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie informuje, że uruchamia VIII edycję studiów podyplomowych „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”.

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109).

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Ogrodnictwa: www.uwm.edu.pl/ogrod/ oraz pod numerem tel.: 089 523 34 50.CENTRUM EDUKACJI
MANAGER

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, sekretariat p.506
tel.: 602 232 879 e-mail manager@szkolenia-manager.pl tel. (22) 517 77 40

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na
kolejną edycję
ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które
prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne
przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym;
zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.


Termin kursu: 6 maja – 10 grudnia 2017 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej:
zajęcia w soboty i niedziele

Koszt: 1700 zł z możliwością wpłaty w 3 ratach
/udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51


tel. (22) 517 77 40 lub 602 232 879
fax (22) 517 77 39
e-mail manager@szkolenia-manager.pl


NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI
W ZAWODZIE ROLNIK
/kurs w formie zaocznej/


Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej.
/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie
/potwierdzone podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły,
ośrodka szkoleniowego.
/Dz.U. z 2007 r., poz.843 /

Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.

Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością
godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to
400 godz./.


Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs oraz
przystąpić do egzaminu.

Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku
kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Ale uzyskanie kwalifikacji tą
drogą jest oczywiście możliwe także dla osób z wykształceniem wyższym.

Na życzenie możemy zorganizować kurs u Państwa /przy grupie min. 15 osób.