Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza na SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w ramach współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim Katedra Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy realizuje projekt *DARMOWY Zdalny Moduł Szkoleniowy*   Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich , który ma za zadanie wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykorzystanie nauczania zdalnego do samokształcenia oraz wymiany wiedzy (system Moodle).

W ramach Modułu uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę z następujących bloków tematycznych:

– Szkolenie wstępne z kształcenia na odległość (2h)
– Aspekty prawne turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce (5h)
– Zasady zdrowego i racjonalnego żywienia człowieka (5h)
– Ekologia i ochrona środowiska (5h)
– Dziedzictwo kulturowe regionu (5h)
– Przygotowanie i sprzedaż imprez turystycznych (10h)
– Strategie rozwoju turystyki (5h)
– Kompendium dobrych praktyk (5h)
Każdy moduł zawiera treści edukacyjne służące zdalnemu przekazaniu wiedzy oraz quizy (selftesty) służące samodzielnemu sprawdzeniu
opanowania niezbędnych informacji. Pozytywne opanowanie wiedzy ze wszystkich bloków tematycznych, potwierdzone zaliczeniem testów
końcowych będzie uprawniało do otrzymania certyfikatu ukończenia kursu wydanego przez WSG.
Beneficjentami Zdalnego Modułu Szkoleniowego Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich mogą być_osoby będące właścicielami gospodarstw
agroturystycznych i/lub członkami lokalnych LGD z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

ZAPISY TRWAJĄ!!!!
http://noow.byd.pl/id,54/zdalny-modul-szkoleniowy-naukowego-obserwatorium-obszarow-wiejskich

Serdecznie zapraszamy
Prof. WSG dr hab. Joanna Kosmaczewska