41. ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIENIA BYDGOSKIEGO – Minikowo, 20 kwietnia 2022 r.

Patronat nad Imprezą objęli:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”
Rada ds. upamiętniania działalności NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Prezentacja historyczna:
Kryzys bydgoski 1981 v2

Film okolicznościowy: 40 lecie NSZZ RI Solidarność obchody na Kujawach i Pomorzu 2021

Zdjęcia z uroczystości: