Bratoszewice 22-23 czerwca

 

Program XXI Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Targów Rolnych „W sercu Polski” Bratoszewice 2019

22.06.2019 r. (sobota)

Wystawa Hodowlana

830-1130 ● ocena bydła mlecznego – na ringu głównym
               ● prezentacja bydła mięsnego – w kojcach             
               ● ocena owiec – w kojcach
               ● ocena drobnego inwentarza – na stanowiskach

1130-1200 – Aukcja Jałówek Hodowlanych w Sercu Polski – na ringu głównym

1200-1500 – ocena koni – na ringu głównym

1600-1700 – wręczenie pucharów dla wiceczempionów, uhonorowanie hodowców statuetkami za udział w wystawie i okolicznościowymi dyplomami

1800 – poczęstunek dla wystawców zwierząt hodowlanych

Wystawa Rolnicza

800-1600 –       ● prezentacja maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej
                        ● fachowe doradztwo
                        ● kiermasz roślin ozdobnych
                        ●prezentacja poletek demonstracyjnych – kolekcja odmian roślin uprawnych
                        ● kiermasz prac twórców ludowych
                        ● budowa domków dla zapylaczy, pokaz miodobrania z poczęstunkiem – stoisko WZP
                        ● atrakcje dla dzieci: plac zabaw, przejażdżki na kucach, konkursy

1030-1100 Zespół Ludowy LUDOWIACY OD BĘDKOWA

1100 – uroczyste otwarcie Targów Rolnych „W sercu Polski”

1130-1200 – uhonorowanie rolników producentów działających w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD)

1200-1230 – wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich

1230-1245 – pokaz bezpiecznego gaszenia pożarów kuchennych

1245-1315 Zespół Ludowy LUDOWIACY OD BĘDKOWA

1330-1430 Amatorski Zespół Śpiewaczy z Sokolnik Parceli działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu

 

23.06.2019 r. (niedziela)

900 – msza św. w kościele pw. św. Augustyna w Bratoszewicach

 

Wystawa Hodowlana

1030-1045 – uroczyste otwarcie XXI Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

1045-1050 – wręczenie pucharów za prezentację bydła mięsnego


1050-1130 – prezentacja bydła mlecznego, wręczenie pucharów za superczempionaty i czempionaty

1130-1140 – prezentacja hodowców bydła mlecznego – 25-lecie ŁZHB

1140-1210 – Konkurs Młodego Hodowcy (bydło mleczne)

1210-1220 – podsumowanie konkursu wiedzy „Rolnictwo Ekologiczne” – wręczenie nagród

1220-1235 – rozstrzygnięcie konkursów KRUS

  • Najbezpieczniejsza prezentacja zwierząt hodowlanych XXI Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach
  • XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 – etap regionalny
  • – prezentacja owiec na ringu, wręczenie pucharów za superczempionaty

1305-1335 – pokaz pracy psa pasterskiego

1335-1400 – wręczanie pucharów za superczempionaty, czempionaty i prezentację zwierząt – drobny inwentarz

1400-1445 – prezentacja koni na ringu, wręczenie pucharów za superczempionaty i czempionaty

1500 – pokaz kaskaderski na koniach – woltyż kozacki

 

Wystawa Rolnicza

800-1600          ● prezentacja maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej
                        ● fachowe doradztwo
                        ● kiermasz roślin ozdobnych prezentacja poletek demonstracyjnych – kolekcja odmian roślin uprawnych
                        ● kiermasz prac twórców ludowych
                        ● budowa domków dla zapylaczy, pokaz miodobrania z poczęstunkiem – stoisko WZP
                        ● atrakcje dla dzieci: plac zabaw, przejażdżki na kucach, konkursy

1100-1115 – pokaz bezpiecznego gaszenia pożarów kuchennych

1115-1130 – wykład na temat produktów pszczelich – Dariusz Adler

1130-1230 Zespół taneczny JAZZ FOLK  DANCE 1  działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie

1230-1300 – Rozstrzygnięcie organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  (KOWR) kulinarnego Ogólnopolskiego Konkursu „Bitwa Regionów” – etap wojewódzki

1300-1330Zespół taneczny JAZZ FOLK  DANCE 2  działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie

1330-1415pokaz ratownictwa technicznego

1415-1445 – Dziecięca Grupa Folklorystyczna CHOBERKI działająca przy Urzędzie Gminy w Grabicy