50 TYS. PREMII DLA PLANUJĄCYCH URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DO 20 KWIETNIA TRWA  NABÓR W LGD

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Termin naboru upływa: 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 16.00

Zasady ogólne:

O jednorazową premię na otwarcie firmy w wysokości 50 000 zł mogą ubiegać się pełnoletni mieszkańcy powiatu nakielskiego, nieubezpieczeni w KRUS, którzy w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywali działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Premię można przeznaczyć m.in. na zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia niezbędnych do planowanej działalności.

Branże wykluczone z dofinansowania:

– handel hurtowy i detaliczny

– działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

– górnictwo i wydobywanie;

– działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

– przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

– wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

– produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

– produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

– produkcja metali;

– produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

– transport lotniczy i kolejowy;

– gospodarka magazynowa.

Nie wymagamy wkładu własnego, ani zabezpieczenia finansowego w postaci żyrantów.

Informacje szczegółowe dot. naboru

Zainteresowanych udzieleniem wsparcia zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura LGD pod nr telefonu 607 822 024, 607 822 019 lub 577 753 019

Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie www.rlks.naklo.pl, zakładka: Ogłoszenia i wyniki naboru wniosków/Przedsiębiorcza Dolina Noteci premie dla uruchamiających działalność (Konkurs 1/2021) 


Materiał:
Dorota Stanek
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.