AKTUALIZACJA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA 2023

W ramach konsultacji publicznych z aktualizowanej SZRWRiR 2030 

7 września 2023 w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji odbyła się konferencja regionalna

Otwarcia konferencji dokonał Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda kujawsko-pomorski. Następnie głos zabrał Pan Ryszard Kamiński dyrektor KPODR w Minikowie nt. wniosków ze zaktualizowanej diagnozy regionalnej obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w woj. kujawsko-pomorskim. Kolejno zabrała głos Pani Wanda Klepacka dyr. Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW nt. przyczyn aktualizacji strategii (skutki wojny, COViD-19, nowa perspektywa finansowa po 2027 r., kwestie bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze ważniejsze niż dotychczas) i zmian wprowadzonych w dokumencie, w ramach aktualizacji.

W panelu z udziałem ekspertów udział wzięli: Pani Anna Gembicka sekretarz stanu w MRiRW, Pan Ryszard Zarudzki v-ce prezes ARiMR, Pan Ryszard Kamiński dyr. KPODR.

Zaproszone osoby: członkowie Zespołu woj. przygotowujący aktualizację diagnozy regionalnej, pracownicy/przedstawiciele ODR, ARiMR, KOWR i KRUS, Urzędu Wojewódzkiego, Izby Rolniczej i innych instytucji.