AdamK

Konferencja „Wymagania integrowanej ochrony roślin w odniesieniu do upraw zbóż i rzepaku”

3 lipca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja
 
„WYMAGANIA INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN  W ODNIESIENIU DO UPRAW ZBÓŻ I RZEPAKU”

Wykładowcami byli pracownicy: Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – PIB oraz Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

W swoich wystąpieniach poruszali tematy: wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) zbóż i rzepaku w województwie kujawsko-pomorskim, znaczenie zabiegów agrotechnicznych, płodozmianu, międzyplonów oraz terminu siewu w integrowanej ochronie zbóż i rzepaku oraz ważne gospodarczo gatunki chwastów, chorób oraz szkodników w tych uprawach. Omówiono podejmowane działania w minimalizujące zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Konferencja zakończyła się na poletkach firmy „Rolnas” Sp. z o.o. , gdzie pod okiem fachowców doskonalono rozpoznawanie chwastów oraz chorób szkodników w uprawach rolnych.

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikiowie

 

 

 

 

Warsztaty dla innowacyjnych rolników i przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, rolnicy, doradcy i nie tylko wzięli udział w dwudniowych sesjach warsztatów informacyjno-motywacyjnych pt. „Droga rozwoju dla innowacyjnych rolników i przedsiębiorców”, które odbyły się w lipcu (4 i 5) oraz (6 i 7) w Przysieku w Oddziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Czytaj więcej

Pokaz w zautomatyzowanej oborze – relacja

Przy współpracy z firmą Lely East postawiona została w pełni zautomatyzowana, pokazowa obora o powierzchni ok. 1 000 m2 dla 40 krów mlecznych z sesjami omawiającymi najważniejsze aspekty zarządzania stadem bydła.

Czytaj więcej

Jak można sprawniej i skuteczniej zarządzać stadem?

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na praktyczną część konferencji, nt.„Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego w zautomatyzowanej oborze”. Pokazodbędzie się w zautomatyzowanej oborze dla 30-40 krów 2-3 lipca w Minikowie podczas Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego i Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH.

Czytaj więcej

Konferencja ziemniaczana na DNIACH POLA w Grubnie

Od 1 stycznia 2014 roku w unijnym rolnictwie obowiązują zasady integrowanej ochrony roślin. Kluczowym elementem jest monitorowanie plantacji oraz wspomaganie decyzji dotyczących wykonywania zabiegów ochronnych. Między innymi tym właśnie zagadnieniom poświęcona była konferencja polowa w trakcie DNI POLA w Grubnie 18-19 czerwca, przygotowana z myślą o rolnikach specjalizujących się w produkcji ziemniaka.

Czytaj więcej

Zaproszenie ekspertów do współpracy w ramach EIP-AGRI

Sieć Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

  • Robust and resilient dairy production systems,
  • Agroforestry: introducing woody vegetation into specialised crop and livestock systems,
  • Diseases and pests in viticulture.

Czytaj więcej