AdamK

Stoisko SIR na Dniach Otwartych Drzwi w Zarzeczewie

W miniony weekend 4 i 5 czerwca na terenie Oddziału w Zarzeczewie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się XXXVII edycja Dni Otwartych Drzwi. Na imprezie gościliśmy około 200 firm z interesującą i różnorodną ofertą wystawienniczą, handlową, doradczą, informacyjną, artystów z zespołów ludowych oraz ponad 15 000 zwiedzających.

Czytaj więcej

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI):

Czy są Państwo zainteresowani podzieleniem się opinią na temat EIP-AGRI oraz sieci EIP Network w ramach  niezależnej ewaluacji dla Komisji Europejskiej?

Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie: https://www.surveymonkey.co.uk/r/konsultacje_EIP-AGRI_PL

Technologia pasowej uprawy gleby

W dniu 15 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Zygmunt Grudny – koordynator SIR, Marek Nowacki – broker innowacji i Tadeusz Sobczyński – ekonomista rolnictwa uczestniczyli w spotkaniu z Maciejem Czajkowskim współwłaścicielem Produkcyjno-Handlowego Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o.o. w Sokołowie, pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia pod nazwą Czajkowski Uprawa Pasowa oraz Robertem Koryckim rolnikiem i właścicielem firmy TECHKor w Lulkowie. Celem spotkania było zapoznanie się z pomysłem wdrożenia technologii pasowej uprawy gleby, który jest wymyślony i eksperymentalnie stosowany w gospodarstwie Czajkowskich i kilku innych.

Czytaj więcej

Oferta w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – IBPRS

W ofercie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego znajdziecie Państwo innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Instytut prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej.

Czytaj więcej

Innowacyjne rozwiązania dla hodowców bydła mlecznego

W ostatnich latach obserwuje się ogromny postęp w unowocześnianiu obór z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, takich jak automatyzacja doju, zadawania pasz, usuwania nieczystości itp. Są to dla wielu rolników zupełnie nowe rozwiązania, których nie uczyli się w szkole ani w pozaszkolnych programach dokształcania zawodowego. Są to kosztowne inwestycje i przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych rolnik musi posiadać pełną wiedzę na temat takich czy innych rozwiązań.

Czytaj więcej

Szkolenie dla hodowców bydła

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizując zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020

Czytaj więcej

Rzepak – nowe metody uprawy

W dniu 24 lutego 2016 r. w siedzibie Oddziału w Przysieku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja dotycząca nowych metod uprawy rzepaku.

Na konferencji omawiano m.in. aktualną sytuację na rynku roślin oleistych, technologię ochrony rzepaku, nawożenie azotem, a także dobór odmian.

Czytaj więcej