Formularze

Regulaminy, instrukcje, zasady

W tej sekcji zawarte są podstawowe regulaminy, instrukcje, zasady oobowiązujące pracowników KPODR

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Regulamin organizacyjny

Regulamin pracy

Regulamin świadczenia pracy zdalnej

Regulamin ZFŚS

Wewnętrzna procedura antymobbingowa

Zakładowy regulamin premiowania pracowników

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zasady premiowania pracowników za udział w realizacji zadań zleconych

Zasady rozliczania należności z tytułu podróży służbowych w jazdach zamiejscowych 

Zasady zwrotu kosztów używania samochodu w celach służbowych do jazd lokalnych

Praca zdalna

Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej – Załącznik nr 2 Wniosek OPZ

Potwierdzenie obecności:

https://forms.gle/YXsFDpkBgq2HJb4G6

 

Informacja o wykonanych zadaniach:

Dział Technologii i Produkcji Rolniczej
https://forms.gle/T9XRTu18zyzHCWy17

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
https://forms.gle/KZWqAk6uHZCFj6eP7

Dział Ekonomiki i Zarzadzania Gospodarstwem Rolnym
https://forms.gle/JYRpYf4RhyYT352r9

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
https://forms.gle/FWQrU3rPBKBTnALw7

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
https://forms.gle/4f4TsGqVT7psFoPn9

Dział Księgowości
https://forms.gle/HR8JVva9K1eSaWay9

Dział Kadr i Organizacji Pracy
https://forms.gle/Ag7N7Rn6ohL2Lnru5

Dział Teleinformatyki
https://forms.gle/ynjtvWvJVNzD3AoC9

Dział Administracyjno-Gospodarczy w Minikowie
https://forms.gle/2S4axue2qk27sk4J8

Dział Administracyjno-Gospodarczy w Przysieku
https://forms.gle/RQ3gFLCapDyRKPM16

Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zarzeczewie
https://forms.gle/uyJsyNPCiXVJRd7C8

 

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego:

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Aleksandrowie Kujawskim
https://forms.gle/PrHUgYkenasC7eTG8

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy
https://forms.gle/hoxPGhyUkdaYGSz48

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bydgoszczy
https://forms.gle/N6TMxF9in6hyoudh7

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmnie
https://forms.gle/T9E3XSjJHJuQdVBs8

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu
https://forms.gle/KqQtLCcryw9z1yn48

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu
https://forms.gle/tS4CnxaBLimBjqhcA

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu
https://forms.gle/Ljo4fMLDcj3UU3Gp7

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lipnie
https://forms.gle/hLe7387rSnTe2Pne8

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mogilnie
https://forms.gle/sNvG4UaDLaZsBZS8A

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nakle nad Notecią
https://forms.gle/X14vUHJPPR9cHpmW8

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radziejowie
https://forms.gle/ZGLLgXs4S7YknC4k9

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rypinie
https://forms.gle/XaisC6pJjuXrUHGP6

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sępólnie Krajeńskim
https://forms.gle/Xw8fBdxuij2Hram37

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu
https://forms.gle/5Ht2tVUGiDkfps9N6

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu
https://forms.gle/14Ho2gkaAmScXFmY9

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tucholi
https://forms.gle/acX13Aooqk2889UR9

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wąbrzeźnie
https://forms.gle/Dynqm13BWwB78tGN6

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Włocławku
https://forms.gle/ZKMhTkU8wugHUzu6A

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żninie
https://forms.gle/n8egzAWwpR4U41vq5

 

 

Wnioski i formularze

1. Ewidencja przebiegu pojazdu

2. Ewidencja wyjść prywatnych

3, Ewidencja wyjść służbowych

4. Karta ocen pracownika

5. Lista obecności

6. Oświadczenie do ZFŚS

7. Refundacja okularów

8. Umowa – jazdy lokalne

9. Umowa – jazdy zamiejscowe

10. Wniosek o dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej z ZFŚS

11. Wniosek o dofinansowanie przedszkoli zZFŚS

12. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS

13. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS

14. Wniosek o wyrażenia zgody na przejazd

15. Wniosek o zapomogę z ZFŚS

16. Wniosek urlopowy

17. Ewidencja przebiegu pojazdu

18. Wniosek na przejazdy służbowe

19. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

20. Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej

 

 

DZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2.5 wykaz dokumentow grant ROD od 20062022

4.2 wykaz dokumentów-dofinansowanie od 12082022

4.2 wykaz dokumentów-płatność od 12082022

6.2 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność od 12082022

6.2_wykaz dokumentów-dofinansowanie od 28022022

6.4 wykaz dokumentów – dofinansowanie od 12082022

6.4 wykaz dokumentów – wniosek o płatność od 12082022

19.2 Wykaz dokumentów dofinansowanie od 11082022

19.2 WYKAZ DOKUMENTÓW w zakresie podejmowanie – wniosek o płatność od 11082022

19.2 WYKAZ DOKUMENTÓW w zakresie rozwijania – wniosek o płatność od 11082022

Wykaz dokumentow- Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa