Grubno

Kolekcja odmian w Grubnie przed zimą

Trudno przewidzieć jaka będzie sytuacja z pandemią koronavirusa COVID-19. Jednak doświadczenia tegoroczne sporo nas nauczyły i zmobilizowały do nowego podejścia w prezentowaniu nowości odmianowych. Przez internet można propagować dość skutecznie nowe idee i pokazywać to co najlepsze. Jednocześnie, w przypadku kolekcji polowych, można skorzystać z lustracji indywidualnie lub grupowo bezpośrednio na polu. Zapraszamy do odwiedzania kolekcji w Minikowie, Grubnie, Chrząstowie, Falęcinie w innych okresach niż tylko wyznaczone na początku czerwca Dni Pola. Internet daje możliwość zobaczenia i zapoznania się wirtualnie z kolekcjami, a dostępność pól daje możliwość osobistego zapoznanie się z propozycjami firm nasiennych i innych. W Minikowie prezentowane są najlepsze technologie i odmiany w warunkach nawadniania. W Grubnie odmiany prezentowane są w warunkach technologii ustalonej przez gospodarstwo, bez nawadniania i w jednakowych warunkach agrotechnicznych w konkretnych warunkach pogodowych danego roku. W Chrząstowie i Falęcinie prezentowane są odmiany w formie doświadczeń PDO – na 2 poziomach technologicznych z ochroną i bez ochrony.
26 sierpnia w Grubnie, zasiano siewnikiem Kverneland Accord, 29 odmian rzepaku ozimego. Zboża zasiano 24 września, przy czym wysiano 43 odmiany pszenicy ozimej, 10 odmian jęczmienia ozimego, 10 odmian żyta ozimego oraz 14 odmian pszenżyta ozimego. 15 października wysiano także 3 odmiany przewódkowe żyta jarego HR Smolice, (3 tygodnie po siewie zbóż ozimych).
Przyszedł już czas na podsumowanie zasiewów i sprawdzenie, jak rośliny przygotowały się do zimowego spoczynku. Takiej lustracji dokonano na kolekcji w Grubnie w dniu 25 listopada.
Rzepak ozimy, zasiany na blokach 2A i 2B możemy ocenić jako dość dobry. Obsada roślin na poletkach powinna zagwarantować odpowiednią obsadę zdrowych roślin na wiosnę. Nieco niższa ocena wynika z dwóch stwierdzonych faktów. Po pierwsze, wschody nie były wyrównane przez co rośliny wykazują pewne zróżnicowanie w wyglądzie – mają szyjkę korzeniową o średnicy od 8 do nawet 15 mm i różnią się ilością liści – od 8 do 12. Jednak większość roślin ma bardzo dobrze zbudowany, zdrowy korzeń i prawidłową rozetę liści, dobrze skupionych wokół szyjki korzeniowej.

   

Wszystkie odmiany wyglądają dobrze, a większość roślin jest w bardzo dobrej kondycji i dobrze przygotowana do zimy.

Po drugie stwierdzono żerowanie szkodników – śmietki kapuścianej oraz pędraków chrabąszcza majowego. Okazało się, że najbardziej uszkodzone są największe rośliny rzepaku, a więc te które wschodziły jako pierwsze. Jednak ogólna ocena wyglądu roślin pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość. Wykonane zabiegi chwastobójcze zdecydowanie ograniczyły presję chwastów. Stosowano także intensywna ochronę chemiczną przed szkodnikami i chorobami.

  

Widać zróżnicowanie wielkości korzenia najwcześniej wschodzących roślin i rodzaje ich uszkodzeń przez szkodniki oraz dobrą skuteczność herbicydu.

Żyto ozime oraz przewódki żyta jarego zasiano na bloku 3 A. Stan wszystkich odmian żyta jest bardzo dobry. Zyto ozime w pełni się rozkrzewiło i ma już 5-6 pędów, natomiast przewódki żyta jarego mają 2 3 liście. Jeśli nie będzie spadku temperatur, część roślin rozpocznie krzewienie co nie będzie korzystne ze względu na przezimowanie. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Siew przewódek nastąpił 15 października i rośliny żyta jarego rozwinęły się bardzo dobrze. To wpływ długiej ciepłej jesieni. Lepiej było by gdyby przed zimą rośliny były nieco mniej rozwinięte, mają wtedy większą odporność na niskie temperatury – ale zobaczymy, może będzie bardzo dobrze.

 

     

Żyto ozime jest bardzo dobrze rozkrzewione i w bardzo dobrej kondycji.

 

     

Przewódki żyta jarego rozpoczynają blok 3A. Wschody są równe i bardzo dobre, obecnie w fazie 2-3 liści.

 

Na bloku 3 B zasiano jęczmień ozimy i pszenżyto ozime. Obsada roślin po wschodach jest dobra, stan roślin również nie budzi większych zastrzeżeń. Rośliny jęczmienia ozimego dobrze się już rozkrzewiły i mają 4-5 pędów. Minusem są tu nieco większe oznaki chorób na najstarszych liściach. Pszenżyto jest na etapie 3-4 rozkrzewień i oznak chorób na liściach mniej niż w jęczmieniu.

     

Jęczmień ozimy na bloku 3 B jest dobrze rozkrzewiony. Na starszych liściach widoczne niewielkie zmiany chorobowe.

 

     

Tak wyglądają rośliny pszenżyta przed zimą.

Jak zawsze pszenica ozima spośród zbóż cieszy się największym zainteresowaniem rolników naszego regionu. To zrozumiałe, gdyż ma ona dla regionu obok kukurydzy i jęczmienia największe znaczenie. W Grubnie na jubileuszowe XXV Dni Pola, na blokach 1 A i 1 B wysiano 43 odmiany pszenicy ozimej. Wysiane w optymalnym terminie odmiany pszenic bardzo dobrze, równo wzeszły i rozkrzewiły się. Obecnie rośliny mają 2-3 pędy i są w bardzo dobrej kondycji. Zastosowana ochrona herbicydowa na razie jest skuteczna, stan zdrowotny roślin również nie budzi zastrzeżeń.

     

Pszenica ozima wzeszła równo i wygląda bardzo dobrze przed zimą.

 

Podsumowując trzeba stwierdzić, że warunki tegorocznej jesieni sprzyjały zasiewom ozimin. W stosunku do roku ubiegłego stan poletek demonstracyjnych jest znacznie lepszy w przypadku rzepaku, a zbóż równie dobry jak w bardzo udanym roku ubiegłym. O ile zimą nie wystąpią istotne zagrożenia, a zwłaszcza wymarzanie i wysmalanie, rośliny ozime powinny w dobrej kondycji dotrwać do wiosny.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty demonstracyjnej Krajowych Dni Pola w Minikowie i imprez towarzyszących.
Relacje są dostępne na stronie www.kpodr.pl pod hasłem Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 (kolekcja w Minikowie)
i Kujawsko-Pomorskie DNI POLA 2021 w Grubnie  (kolekcja w Grubnie).

 

Inne artykuły:

W Grubnie zasiano przewódki – lustracja –13.10.2020

Zasiano oziminy na XXV Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie  24.09.2020

Rzepak w Grubnie już zasiany 26.08.2020

 

 

 

tekst:
Marek Radzimierski

Główny specjalista ds. zbóż

zdjęcia:
Marek Rząsa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

 

 

DP 2021 – Blok 3 B – JĘCZMIEŃ OZIMY i PSZENŻYTO OZIME

JĘCZMIEŃ OZIMY

                                                                           

 


 

BLOK
3 B – 1

 RETURN

DANKO


Siew 24.09.2020  
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek 

BLOK
3 B – 2

KWS KOSMOS

KWS POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 3

KWS INFINITY

KWS POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                             powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek 

BLOK
3 B – 4

KWS FLEMMING

KWS POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 5

SU HYLONA F1 

SAATEN-UNION


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 6

JAKUBUS

SAATEN-UNION


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                       powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 7

YUKON

IGP POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                 powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 8

BIANCA

IGP POLSKA


Siew 24.09.2020  
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                              powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 9

SY DAKOOTA

SYNGENTA


Siew 24.09.2020  
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

  powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 10

SY BARACOODA

SYNGENTA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

  powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

 

 

PSZENŻYTO OZIME

 

 


 

BLOK
3 B – 11

VIVALDI

IGP POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 12

TADEUS

SAATEN-UNION


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 13

TRIBONUS

SAATBAU POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                             powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

 


 

BLOK
3 B – 14

CAPRICIA

SYNGENTA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                           powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 15

MONDEO 

DANKO


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 16

BELCANTO

DANKO


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 17

DOLINDO

DANKO


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                           powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 18

CORADO 

DANKO


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                   powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 19

ORINOKO

DANKO


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                             powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 20

BOROWIK

HR STRZELCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 21

SEKRET

HR STRZELCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

  powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 22

OCTAVIO

HR STRZELCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

 


 

BLOK
3 B – 23

PROBUS

HR STRZELCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

  powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 B – 24

MELOMAN

HR STRZELCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

DP 2021 – Blok 3 A – ŻYTO JARE i OZIME

ŻYTO JARE

                                                                           

 


 

BLOK
3 A – 16

 BOJKO

HR SMOLICE


Siew planowany na wiosnę 2021
 
   
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek 

BLOK
3 A – 15

 SM ELARA

HR SMOLICE


Siew planowany na wiosnę 2021
 
   
   
   
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 14

 SM ANANKE

HR SMOLICE


Siew planowany na wiosnę 2021
 
   
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                           powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek 

BLOK
3 A – 13

 BOJKO (przewódkowe)

HR SMOLICE


Siew 13.10.2020 
 
Fot. 25.11.2020. Faza 2-3 liści  
   
   

                                                                                                                                 powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 12

 SM ELARA (przewódkowe)

HR SMOLICE


Siew 13.10.2020 
 
Fot. 25.11.2020. Faza 2-3 liści  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 11

SM ANANKE (przewódkowe)

HR SMOLICE


Siew 13.10.2020 
 
Fot. 25.11.2020. Faza 2-3 liści  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                  powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

 

ŻYTO OZIME

 


 

BLOK
3 A – 10

ANTONIŃSKIE

PHR TULCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   
   

                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 9

PIASTOWSKIE

PHR TULCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 8

POZNAŃSKIE

PHR TULCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 7

HORYZO

HR SMOLICE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 6

 DAŃK. DRAGON

DANKO


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 5

 KWS DOLARO F1

DANKO


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   

                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 4

 KWS BARADO F1

KWS POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 3

  KWS JETHRO F1

KWS POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                  powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 2

 KWS VINETTO F1

KWS POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
3 A – 1

 KWS SERAFINO F1

KWS POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 20.10.2020. Początek krzewienia  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

 

 

DP 2021 – Blok 2 B – RZEPAK OZIMY


 

BLOK
2 B – 1

 BONO

HR SMOLICE


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                   powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 2

 BATIS

AGROSIEĆ


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 3

 ELEVATION

AGROSIEĆ


siew 27.08.2019
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 4

 LG ARTEMIS

AGROSIEĆ


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 5

 TEST

AGROSIEĆ


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

           powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 6

 DERRICK

KWS POLSKA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

                                                  powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 7

 UMBERTO

KWS POLSKA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 8

 FELICIANO

KWS POLSKA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

                                                                                                                                                                                             powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 9

 RICCARDO

KWS POLSKA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 10

 STANLEY

SAATBAU


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                 powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 11

 PRESIDENT F1

SAATBAU


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                         powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 12

 ASTANA F1

SAATBAU


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 B – 13

 INVIGOR   

BASF


siew 01.09.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                  powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

DP 2021 – Blok 2 A – RZEPAK OZIMY

                                                                                                     

  
                                                              

BLOK
2 A – 16

 KWAZAR

HR STRZELCE


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                   powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 15

 GEMINI

HR STRZELCE


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 14

 CHROBRY

HR STRZELCE


siew 27.08.2019
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 13

 COPERNICUS

HR STRZELCE


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 12

 MARS 

HR STRZELCE


siew 26.08.2020
 
fofot. 20.10.2020  
   
   

           powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 11

 HEVELIUS

HR STRZELCE


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                  powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 10

 GALILEUS

HR STRZELCE


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 9

 RNX 3743 GLORIETTA

SYNGENTA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                                                                                                                                                             powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 8

 AGANOS

SYNGENTA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                                                                                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 7

 ATORA  

RAAPOOL


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                                                                                                                                                                 powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

BLOK
2 A – 6

 PRINCE

RAAPOOL


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                                                                                                                                                                         powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 5

 DUKE  

RAAPOOL


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 4

 TATIANA     

IGP POLSKA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                                                                                                                                                                      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 3

 ELEVATION   

IGP POLSKA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                                                                                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 2

 HARVEY

IGP POLSKA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                       powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
2 A – 1

 AVIGNON 

IGP POLSKA


siew 26.08.2020
 
fot. 20.10.2020  
   
   

Poletka demonstracyjne w Grubnie 2021 – BLOKI B

Blok 1 B – PSZENICA OZIMA

siew 24.09.2020                                                                                             

Numer
poletka

ODMIANA

FIRMA

Uwagi

Droga wewnętrzna

PSZENICA OZIMA

1

SY LANDRICH (obsiew)


SYNGENTA

 

Siewnik pneumatyczny
Kverneland Optima

Siew 24.09.2020

Gęstość siewu: 380 szt./m2


Nowożenie przedsiewne:

Polifoska 6 – 300 kg/ha
Saletrosan 26 – 200 kg/ha


Ochrona i pozostałe:

Herbicydy:

– Komplet 560 SC 0,5 l/ha
   (6.10.2020)

2

SY LANDRICH

3

SY DUBAJ

4

KARIATYDA

DANKO

5

REDUTA

6

BATAJA

7

LAWINA

8

LEGENDA

PHR TULCE

9

FORMACJA

10

ASTORIA

11

ARGUMENT

IGP

12

APOSTEL

13

JULIE

14

MOSCHUS

15

FOXX

16

OWACJA

HR STRZELCE

17

POEZJA

18

WILEJKA

19

EUFORIA

20

VENECJA

21

OPOKA

22

KWS AHOI (PHA)

KWS POLSKA

23

KWS DONOVAN

24

KWS EMIL

25

KWS UNIVERSUM

Las

      
powrót do mapy poletek

 


 

Blok 2 B – RZEPAK OZIMY

siew 26.08.2020
                                                                                                                                              

Numer
poletka

ODMIANA

FIRMA

Uwagi

Droga wewnętrzna

RZEPAK OZIMY

1

BONO

HR SMOLICE

 

Siewnik pneumatyczny
Kverneland Optima

Siew 27.08.2019
Gęstość siewu: 2,5 – 3 kg/ha

Nowożenie przedsiewne:

NPKMg – 18/45/30.6
Mega Dap – 100 g/ha
Korn Kali – 100 g/ha
Saletrosan 26 – 200 kg/ha

Nawożenie dolistne:

Plonvit Rzepak – 3 l/ha
AsBor – 1 l/ha
Optysil – 0,5 l/ha
Mikrovit Mangan – 0,5 l/ha
Mikrovit Molibden – 0,5 l/ha
 

Ochrona i pozostałe:

Herbicydy:
– Butisan Star Max 500 SE – 0,2 l/ha
   (27.08.2020)

– Helm Clomi 480 EC – 0,1 l/ha
   (27.08.2020)

– Agil S 100 EC – 0,7 l/ha
   (15.09.2020)

Fungicydy:

– Tarcza ł.extra 250 EW – 0,5 l/ha
   + Aguafol 7C – 0,5 l/ha
   (05.10.2020)

Insektycydy:

– Bulldock 025 EC – 0,25 l/ha
   (15.09.2020)

– Inazuma 130 WG
   (05.10.2020)

2

BATIS

AGROSIEĆ

3

ELEVATION

4

LG ARTEMIS

5

TEST

6

DERRICK

KWS POLSKA

7

UMBERTO

8

FELICIANO

9

RICCARDO

10

STANLEY

 

SAATBAU

11

PRESIDENT F1

12

ASTANA F1

13

INVIGOR

BASF

Las

 

            powrót do mapy poletek

 


 

Blok 3 B – JĘCZMIEŃ OZIMY i PSZENŻYTO OZIME

siew – 24.09.2020
                                                                                                                                          

Numer
poletka

ODMIANA

FIRMA

Uwagi

Droga wewnętrzna

JĘCZMIEŃ OZIMY

1

RETURN

DANKO

Siewnik pneumatyczny
Kverneland Optima

Siew 24.09.2020

Gęstość siewu: 330 szt./m2


Nowożenie przedsiewne:

Polifoska 6 – 300 kg/ha
Saletrosan 26 – 200 kg/ha


Ochrona i pozostałe:

Herbicydy:

– Komplet 560 SC 0,5 l/ha
   (6.10.2020)

2

KWS KOSMOS

KWS POLSKA

3

KWS INFINITY

4

KWS FLEMMING

5

SU HYLONA F1

SAATEN-UNION

6

JAKUBUS

7

JUKON

IGP POLSKA
8

BIANCA

9

SY DAKOOTA

SYNGENTA
10

SY BARACOODA

PSZENŻYTO OZIME

11

VIVALDI

IGP POLSKA

Siewnik pneumatyczny
Kverneland Optima

Siew 24.09.2020

Gęstość siewu: 350 szt./m2


Nowożenie przedsiewne:

Polifoska 6 – 300 kg/ha
Saletrosan 26 – 200 kg/ha


Ochrona i pozostałe:

Herbicydy:

– Komplet 560 SC 0,5 l/ha
   (6.10.2020)

12

TADEUS

SAATEN-UNION

13

TRIBONUS

SAATBAU POLSKA
14

CAPRICIA

SYNGENTA
15

MONDEO

DANKO
 
16

BELCANTO

17

DOLINDO

18

CORADO

19

ORINOKO

20

BOROWIK

HR STRZELCE
21

SEKRET

22

OCTAVIO

23

PROBUS

24

MELOMAN

Las

                     

  powrót do mapy poletek

 

DP 2021 – Blok 1 B – PSZENICA OZIMA


 

BLOK
1 B – 1

 SY LANDRICH               

SYNGENTA


siew 24.09.2020
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 2

SY LANDRICH    

SYNGENTA


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 3

 SY DUBAJ

SYNGENTA


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                   powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 4

 KARIATYDA

DANKO


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


                                                                                                                                                                                                                

BLOK
1 B – 5

 REDUTA     

DANKO


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 6

 BATAJA

DANKO


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

   
                                                                                                    

BLOK
1 B – 7

 LAWINA 

DANKO


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


                                                                           

BLOK
1 B – 8

 LEGENDA

PHR TULCE


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 9

 FORMACJA  

PHR TULCE


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 10

 ASTORIA

PHR TULCE


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                         powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 11

 ARGUMENT

IGP


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 12

 APOSTEL

IGP


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 13

 JULIE

IGP


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


                                                                                                                                                                                                                                                 

BLOK
1 B – 14

 MOSCHUS

IGP


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


                                                                            

BLOK
1 B – 15

 FOXX

IGP


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 16

OWACJA 

HR STRZELCE


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 17

 POEZJA

HR STRZELCE


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 18

 WILEJKA                 

HR STRZELCE


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 19

 EUFORIA

HR STRZELCE


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 20

 VENECJA

HR STRZELCE


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                   powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 21

 OPOKA

HR STRZELCE


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

     
                                                               

BLOK
1 B – 22

 KWS AHOI (PHA)

KWS POLSKA


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 23

 KWS DONOVAN

KWS POLSKA


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 B – 24

 KWS EMIL

KWS POLSKA


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

   
                                                                                                                                     

BLOK
1 B – 25

 KWS UNIVERSUM

KWS POLSKA


siew 24.09.2019
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

W Grubnie zasiano przewódki – lustracja

Kolejne ważne zadanie przygotowujące demonstracje polowe pod potrzeby Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w 2021 roku wykonane. 13 października udało się zasiać 3 odmiany żyta jarego przewódkowego. Demonstrację zaproponowała Hodowla Roślin Smolice. Do siewu użyto siewnik pneumatyczny Kverneland Optima. Trzy odmiany żyta jarego: SM Ananke, SM Elara i Bojko zasiano w gęstości 300 szt m2 . Warunki do siewu były dobre. Poniżej krótka fotorelacja z siewu.

     

Przygotowanie siewnika i próba normy wysiewu jest podstawą dokładnego wysiewu.

 

     

 

     

Warunki pogodowe i wilgotność gleby sprzyjały dobremu wysiewowi przewódek.

 

Po siewie, była okazja lustracji wcześniejszego zasiewu rzepaku i zbóż ozimych. Jak widać na zdjęciach wschody są dobre i bardzo dobre, choć nie uniknięto pewnych niedociągnięć. Ogólnie stan rzepaku dobry. Stwierdzono fazę 5-6 liści, choć kilka rządków wykazywało dopiero wschody. To efekt stosunkowo suchej pogody przy siewie, ale wynikający z niedociągnięcia w uprawie, przez co 2 lejki siewnika wysiewały w przesuszoną warstwę gleby. Jednak defekt ten nie powinien mieć wpływu na zagęszczenie łanu w późniejszym okresie pod warunkiem, że rośliny nie wymarzną.

     

Rzepak na razie wygląda dobrze. Występują też uszkodzenia roślin przez pędraki i śmietkę.

 

     

Wschody zbóż prezentują się bardzo dobrze.

 

Jak widać na zdjęciach, zboża ozime, żyto, pszenżyto, jęczmień i pszenica wzeszły bardzo dobrze i mają odpowiednią gęstość. Ich stan zdrowotny nie budzi zastrzeżeń. W momencie lustracji pszenica i pszenżyto były w fazie dwóch liści, a jęczmień ozimy i żyto zaczęły wystawiać trzeci liść.

Pod zboża ozime gospodarstwo zastosowało nawożenie przedsiewne w postaci 300 kg/ha Polifoski 6 oraz 200 kg/ha Saletrosanu 26. W dniu 13. Października wykonano także oprysk herbicydem Komplet 500 S.C. w dawce 0,5 l/ha.

 

Uwaga.
Tak jak w poprzednim sezonie, na stronie internetowej (Kujawsko-Pomorskie Dni Pola 2021), pokażemy układ kolekcji i lokalizację odmian, a od połowy października zaczniemy zamieszczać fotorelacje i filmy. Od połowy maja oznakujemy kolekcję odmian tabliczkami.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.kpodr.pl na której znajdziecie najważniejsze informacje o Krajowych Dniach Pola w Minikowie i Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola w Grubnie.

Więcej informacji o przygotowaniach do Kujawsko-Pomorskich DNI POLA 2021 w Grubnie

 

tekst:
Marek Radzimierski

Główny specjalista ds. zbóż

zdjęcia:
Marek Rząsa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

 

 

DP 2021 – Blok 1 A – PSZENICA OZIMA

                                                                           


 

BLOK
1 A – 20

PATRAS (obsiew)

AGROSIEĆ


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 19

PATRAS

AGROSIEĆ


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 18

ASKABAN

AGROSIEĆ


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 17

KWS EMIL

AGROSIEĆ


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 16

ROTAX     

AGROSIEĆ


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek 

BLOK
1 A – 15

REDUTA          

AGROSIEĆ


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 14

BALITUS

SAATBAU POLSKA


Siew 24.09.2020
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                           powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek 

BLOK
1 A – 13

CHEVIGNON     

SAATBAU POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                 powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 12

TIBERIUS

SAATBAU POLSKA


Siew 24.09.2020
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 11

TONNAGE

SAATBAU POLSKA


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 10

MHR PROMIENNA

MHR KOBIERZYCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                      powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 9

BŁYSKAWICA

MHR KOBIERZYCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 8

LOKATA

MHR KOBIERZYCE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 7

SYMETRIA 

HR SMOLICE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                             powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 6

BELLISA

HR SMOLICE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 5

SM METIS (pszenica twarda)

HR SMOLICE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                     powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 4

SM CERES (pszenica twarda)

HR SMOLICE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 3

SM ORKUS (orkisz)

HR SMOLICE


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 2

SU HYACINTH F1

SAATEN-UNION


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek


 

BLOK
1 A – 1

ADMONT

SAATEN-UNION


Siew 24.09.2020 
 
Fot. 13.10.2020. Faza dwóch liści  
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                            powrót do listy odmian
      powrót do mapy poletek

 

 

Poletka demonstracyjne w Grubnie 2021 – BLOKI A

 

Blok 1 A – PSZENICA OZIMA

siew 24.09.2020                                                                                                  
                                                                                                                                       

Numer
poletka

ODMIANA

FIRMA

Uwagi

Droga asfaltowa       

PSZENICA OZIMA

20

PATRAS (obsiew)

 

AGROSIEĆ

 

Siewnik pneumatyczny
Kverneland Optima

Siew 24.09.2020

Gęstość siewu: 380 szt./m2


Nowożenie przedsiewne:

Polifoska 6 – 300 kg/ha
Saletrosan 26 – 200 kg/ha


Ochrona i pozostałe:

Herbicydy:

– Komplet 560 SC 0,5 l/ha
   (6.10.2020)


Fung.– Kroton 0,75 L
Fung.– Flexity 300SC 0,25 L
Reg. W. – Modus 250 EC 0,3 L

18 MAJA
oprysk T2
Fung.– Priaxor 1 L/ha
Mikronawóz:
– Intermag Plonvit Zboża 1,5 L/ha

19

PATRAS

18

ASKABAN

17

KWS EMIL

16

ROTAX

15

REDUTA

14

BALITUS

 

SAATBAU
POLSKA

13

CHEVIGNON

12

TIBERIUS

11

TONNAGE

10

MHR PROMIENNA

 

MHR
KOBIERZYCE

9

BŁYSKAWICA

8

LOKATA

7

SYMETRIA

 

HR SMOLICE

6

BELISSA

5

SM METIS
(pszenica twarda)

4

SM CERES
(pszenica twarda)

3

SM ORKUS
(orkisz)

2

SU HYACINTH F1

 

SAATEN-UNION

1

ADMONT

Droga wewnętrzna

 
  
powrót do mapy poletek

 


 

Blok 2 A – RZEPAK OZIMY

siew 26.08.2020
                                                                                                                                          

Numer
poletka

ODMIANA

FIRMA

Uwagi

Droga asfaltowa            

RZEPAK OZIMY

16

KWAZAR

 

HR STRZELCE

 

Siewnik pneumatyczny
Kverneland Optima

Siew 27.08.2019
Gęstość siewu: 2,5 – 3 kg/ha

Nowożenie przedsiewne:

NPKMg – 18/45/30.6
Mega Dap – 100 g/ha
Korn Kali – 100 g/ha
Saletrosan 26 – 200 kg/ha

Nawożenie dolistne:

Plonvit Rzepak – 3 l/ha
AsBor – 1 l/ha
Optysil – 0,5 l/ha
Mikrovit Mangan – 0,5 l/ha
Mikrovit Molibden – 0,5 l/ha
 

Ochrona i pozostałe:

Herbicydy:
– Butisan Star Max 500 SE – 0,2 l/ha
   (27.08.2020)

– Helm Clomi 480 EC – 0,1 l/ha
   (27.08.2020)

– Agil S 100 EC – 0,7 l/ha
   (15.09.2020)

Fungicydy:

– Tarcza ł.extra 250 EW – 0,5 l/ha
   + Aguafol 7C – 0,5 l/ha
   (05.10.2020)

Insektycydy:

– Bulldock 025 EC – 0,25 l/ha
   (15.09.2020)

– Inazuma 130 WG
   (05.10.2020)

 

15

GEMINI

14

CHROBRY

13

COPERNICUS

12

MARS

11

HEVELIUS

10

GALILEUS

9

RNX 3743 GLORIETTA

 

SYNGENTA

8

AGANOS

7

ATORA

 

 

RAAPOOL

6

PRINCE

5

DUKE

4

TATIANA

 

IGP POLSKA

3

ELEVATION

2

HARVEY

1

AVIGNON

Droga wewnętrzna

   
 
powrót do mapy poletek

 


 

Blok 3 A – ŻYTO JARE i ŻYTO OZIME

siew żyta jarego – 13.10.2020
siew żyta ozimego – 24.09.2020                                                                                                                                           

Numer
poletka

ODMIANA

FIRMA

Uwagi

Droga asfaltowa       

ŻYTO JARE

16

BOJKO (żyto jare)

 

HR SMOLICE

Siewnik pneumatyczny
Kverneland Optima

Siew 13.10.2020

Gęstość siewu: 280 szt./m2


Nowożenie przedsiewne:

Polifoska 6 – 300 kg/ha
Saletrosan 26 – 200 kg/ha

Ochrona i pozostałe:

Herbicydy:
– Komplet 560 SC – 0,5 l/ha
   (06.10.2020)

15

SM ELARA
(żyto jare)

14

SM ANANKE
(żyto jare)

13

BOJKO
(żyto jare przwódkowe)

12

SM ELARA
(żyto jare przwódkowe)

11

SM ANANKE
(żyto jare przwódkowe)

ŻYTO OZIME              

10

ANTONIŃSKIE

 

PHR TULCE

Siewnik pneumatyczny
Kverneland Optima

Siew 24.09.2020

Gęstość siewu: 280 szt./m2


Nowożenie przedsiewne:

Polifoska 6 – 300 kg/ha
Saletrosan 26 – 200 kg/ha

Ochrona i pozostałe:

Herbicydy:
– Komplet 560 SC – 0,5 l/ha
   (06.10.2020)

a

9

PIASTOWSKIE

8

POZNAŃSKIE

7

HORYZO

HR SMOLICE

6

DAŃK. DRAGON

 

DANKO

5

KWS DOLARO F1

4

KWS BARADO F1

 

KWS POLSKA

3

KWS JETHRO F1

2

KWS VINETTO F1

1

KWS SERAFINO F1

Droga wewnętrzna

                     

  powrót do mapy poletek