Grubno

Tuż przed żniwami w Grubnie 22.07.2020

 

Jak każdego roku przed żniwami na kolekcji odmian Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie oceniamy rośliny rzepaku i zbóż przed zbiorem. Zawsze jest co oglądać. Każdy rok jest inny i wyraźnie widać różnice między poszczególnymi odmianami. Chodzi nie tylko o różnice morfologiczne w wyglądzie, ale także przewidywaniach plonu jak i jego jakości. To oczywiście reakcja na warunki stworzone przez rolnika oraz warunki pogodowe. Niestety nie ważymy plonu – nie mamy takich możliwości, aby obiektywnie stwierdzić , która odmiana lepiej zaplonowała – nie prowadzimy bowiem doświadczeń zgodnie z metodyką doświadczalnictwa, a jedynie demonstracje. Jednak, każdy specjalista czy rolnik może zwrócić uwagę i wyciągnąć wnioski z tego co widzi, a obraz od początku do końca jest bardzo obiektywny ze względu na jednakowe warunki i jednakowe traktowanie. Poza tym każdy rolnik może wyrobić sobie własne zdanie na temat jakich cech morfologicznych oczekuje od odmiany i nie chodzi tylko o wygląd roślin w czasie wegetacji, ale także cechy ziarna, wygląd i obsadzenie ziaren w kłosie, ościstość lub brak tej cechy, wygląd i położenie kłosów przed zbiorem i wiele innych cech, które można zaobserwować przez cały okres wegetacji aż do zbiorów. Na potwierdzenie kilka zdjęć z oceny rzepaku i zbóż dokonanych w dniu 22 lipca tuż przed zbiorem.

Rzepak prawie gotów do zbioru. Będzie koszony pierwszy.
 

Żyto i jęczmień ozimy będą najszybciej koszone ze zbóż i są najbardziej zaawansowane w dojrzewaniu.
 

Pszenice dojrzewają prawie równo, jednak są pewne różnice między odmianami, a także sporo kłosów nieco później dojrzewających (to efekt deszczu, który pozwolił roślinom na utrzymanie kłosów nieco opóźnionych w rozwoju).

 

Gołym okiem widać, że ziarno jest dobrze wykształcone i łatwo zauważyć wyraźne różnice w szklistości oraz w ilości ziarna w kłosach, a to można przeliczyć na plon.
 

Jak zwykle pięknie prezentują się kłosy i ziarna pszenżyta.
Jeżeli w sierpniu nie będzie nadmiernych opadów deszczu, żniwna powinny pójść sprawnie i dość szybko – prawdopodobnie do końca sierpnia główne żniwa będą już za nami.

 

Jak widać groch i bobik wykształciły bardzo ładne ziarno ale jak widać na żniwa trzeba jeszcze trochę poczekać. Groch ma ziarno o różnej wilgotnośc,i a bobik postoi trochę dłużej.

 

Tak obecnie wygląda soja i kukurydza, które podczas otwarcia Dni Pola w dniach 6 i 7 czerwca, praktycznie trudno było zauważyć. Warunki pogodowe sprawiły, że jest pewne opóźnienie w wegetacji kukurydzy, co źle rokuje dojrzewaniu ziarna, zwłaszcza jeżeli we wrześniu wystąpią przymrozki, ale mimo tego, plony zapowiadają się imponująco.

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

 

zdjęcia:
M. Rząsa

 

 

Lustracja kolekcji w Grubnie 6.07.2020

 

W dniu 6 lipca 2020 roku kolejny raz oceniliśmy stan roślin na kolekcji w Grubnie.
Tym razem sprawdzaliśmy stan dojrzewania rzepaku i jęczmienia ozimego, aby określić, kiedy będą pierwsze żniwa. Z obserwacji wynika, że rozpoczną się one w 3 dekadzie lipca. Jeśli chodzi o rzepak i jęczmień ozimy, tak jak przewidywaliśmy, trzeba będzie trochę poczekać na pełną dojrzałość łuszczyn rzepaku i kłosów jęczmienia z pędów niższego piętra, aby uniknąć desykacji.

 Jęczmień ozimy pierwszy dojrzeje i będzie gotowy do zbioru.

Żyto ozime, pszenica ozima i pszenżyta są na etapie intensywnego nalewania ziarna od dojrzałości mleczno-woskowej do woskowej. Problemem jest bardzo intensywny rozwój chorób na kłosach. W tym roku na liściach pszenicy widzieliśmy objawy septoriii trtici (septorioza paskowana liści) i mączniaka, a na liściach żyta i pszenżyta rynchosporiozy. Zabiegi ochronne na liście okazały się dość skuteczne, ale duża ilość opadów praktycznie przez cały czerwiec spowodowały silną presję septoriozy, a także fuzariozy, które dość silnie mimo ochrony rozwijają się na kłosach wielu odmian. Ponieważ infekcja nastąpiła dość późno nie będzie to miało dużego wpływu na plon, natomiast na pewno obniży jakość ziarna zbóż ozimych.
 

Dojrzewające w Grubnie pszenżyto i pszenica ozima.

Stan chorobowy zbóż ozimych spowodował, że należy bardzo mocno zwrócić uwagę na rozwój chorób w pszenicy jarej. W tym roku należy szczególnie chronić kłosy, póki to jeszcze możliwe. Przypominam, że szczególnie groźne są fuzariozy kłosów, które przy złym przechowywaniu ziarna powodują sile zatrucie ziarna mykotoksynami. Pogarszają one drastycznie jakość pokarmową i paszową ziarna, a także są groźne dla ludzi i zwierząt. Jeśli chodzi o pozostałe zboża jare, to owies wygląda dobrze — jest zdrowy i przekwitł, natomiast jęczmień jary (wszystkie odmiany bez wyjątku) są na etapie dojrzałości woskowej, ale po ostatnich opadach deszczu wyległy. Nie będzie to jednak miało negatywnego wpływu na plonowanie.
 

Na poletkach, mimo ochrony, widać objawy dominujących w tym roku chorób: mączniaka, spetoriozy i rynchosporiozy na liściach, oraz septoriozy i fuzariozy na kłosach zbóż.

 

Lustracja poletek PDO jaką dokonaliśmy także w dniu 6 lipca, wspólnie z Dyrektorem PW „Farol” Falęcin Zdzisławem Kwiatkowskim, potwierdziła dominację tych chorób także w Falęcinie.
 

Zdzisław Kwiatkowski i Marek Radzimierski podczas rutynowej lustracji poletek.

Ziemniaki, dzięki opadom deszczu dobrze zawiązują bulwy, natomiast wystąpiło dość silne wtórne zachwaszczenie i masowo pojawiła się stonka ziemniaczana. Po wykonaniu zabiegu fungicydowego przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie oraz insektycydu przeciw stonce ziemniaczanej, stan ich uległ znacznej poprawie. Ziemniaki zakończyły bądź kończą kwitnienie (w zależności od wczesności).
 

Tradycyjnie na ziemniakach bardzo duże szkody może wywołać stonka ziemniaczana.

 

Rośliny strączkowe przekwitły i intensywnie wypełniają strąki.

Wartość grochu – także smakową, można osobiście poznać na kolekcji w Grubnie.

Zdecydowanej poprawie uległ stan kukurydzy, która bardzo intensywnie rośnie i nadrabia opóźnienie, które występowało po wiosennych przymrozkach. Wykonane – także z opóźnieniem – ostatnie zabiegi herbicydowe także znacznie poprawiły wygląd poletek demonstracyjnych.
 

Część poletek jest jeszcze silnie zachwaszczona chwastnicą, która aktualnie zaczyna ginąć.

 

Rośliny poplonowe (facelia, gorczyca, rzodkiew oraz ich mieszanki), kończą kwitnienie i zbliżają się do końca wegetacji. W zasadzie powinniśmy już je skosić, ale opóźnimy zbiory i poczekamy do pełnego zakończenia wegetacji.
 

Facelia, rzodkiew oleista, gorczyca biała i mieszanka poplonowa.

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

zdjęcia:
M. Rząsa
G. Kamprowski

 

 

BLOK 8 A – KUKURYDZA

 

 

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 20

 PIONEER 9911

Usługi rolnicze
Paweł Madej

siew 9.04.2020    
fot. 22.05.2020  
fot. 2.07.2020  
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        powrót

 

BLOK
8 A – 19

 KADRYL

MHR

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          powrót

 

BLOK
8 A – 18

 LOKATA

MHR

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 17

 SM PREZENT

MHR

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 16

 JUHAS

MHR

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
8 A – 15

 AMELLO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 14

 CASANDRO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 13

 ASTRADO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                            

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 12

 PERERRO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
8 A – 11

 OKATO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 10

 ES KATAMARAN

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 9

 PHYSIKER

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
8 A – 8

 ES HEMINGWAY

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 7

 ES GALERY

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 6

 ES 8204

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 5

 ES YAKARI

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 4

 CEFOX

OSEVA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
8 A – 3

 CEBIR

OSEVA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 2

 CEGOJA

OSEVA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 1

 CELUKA

OSEVA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

BLOK 7 A – KUKURYDZA

 

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 19

 PIONEER 0725

Usługi rolnicze
Paweł Madej

siew 9.04.2020    
fot. 22.05.2020  
fot. 2.07.2020  
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 18

 SM BORYNA

HR SMOLICE

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 17

 SM POMERANIA

HR SMOLICE

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 16

 SM GROT 

HR SMOLICE

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 15

 SM POLONEZ

HR SMOLICE

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 14

 IDENTITY

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 13

 CODIZOUK

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                            

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 12

 HARDWARE

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 11

 QUENTIN

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 10

 KOKUNA

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 9

 CODITIME

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 8

 VITALICO

KWS POLSKA

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 7

 KELTIKUS

KWS POLSKA

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 6

 KXB 7204

KWS POLSKA

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 5

 KXB 8252

KWS POLSKA

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 4

 JANERO

SAATEN-UNION

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 3

 NEUTRINO

SAATEN-UNION

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 2

 LUGUAN

SAATEN-UNION

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 1

 DS 191C

SAATEN-UNION

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   
   
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Lustracja poletek w Grubnie 16.06.2020

Jesteśmy już po oficjalnym otwarciu Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie, które zainaugurowały Krajowe Dni Pola w Minikowie. W otwarciu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który jest jednocześnie rolnikiem z naszego regionu i jak sam stwierdził, starał się uczestniczyć we wszystkich Dniach Pola jakie dotychczas w Grubnie zorganizowano. Podkreślił, że warto organizować takie demonstracje i z nich korzystać.
Kolekcja odmian w Grubnie jest dostępna do zwiedzania indywidualnego do 10 września i w formie elektronicznej na stronie www.kpodr.pl. Wszystkie poletka są już oznakowane i opisane, dlatego zapraszamy szczególnie rolników i specjalistów do skorzystania z okazji porównania własnych upraw z tymi z Grubna. Kolekcja zasiana jest w konwencji blokowej tzn. wszystkie odmiany danego gatunku wysiane są obok siebie, w jednakowych warunkach stanowiska, nawożenia, ochrony i nie są nawadniane, ani w żaden sposób indywidualnie traktowane.


Poniżej fotorelacja z lustracji:

Rzepak – mimo słabego stanu po zimie rzepak jest mocno zaawansowany w rozwoju, a łuszczyny są zawiązane dość dobrze. Pojedyncze łuszczyny są zasiedlone przez pryszczarka kapustnika. Ogólnie jednak nasilenie szkodników nie jest wielkie. Znacznie większe są uszkodzenia mrozowe.

 

 

Żyto – trzyma się bardzo dobrze i kończy kwitnienie. Niektóre odmiany populacyjne zaczęły wylegać. Stan zdrowotny żyta bardzo dobry

 

Pszenżyta – wszystkie wyglądają bardzo dobrze, są w pełni kwitnienia i są zdrowe.
 

 

Jęczmień ozimy – stan zdrowotny oraz morfologiczny wygląd roślin tego gatunku nie budzą żadnych zastrzeżeń, mimo iż po zimie jako gatunek wyglądał nieco słabiej.

 

 

Pszenica jara – wygląd bardzo dobry, także łany pszenicy jarej wysiane po zlikwidowanym rzepaku ozimym, jak i kolekcja na bloku 6B. Przypominam, że po zlikwidowanym rzepaku zastosowano mieszanki odmian pszenic jarych hodowli HR Smolice, JR Strzelce i DANKO HR. Wszystkie wyglądają bardzo dobrze.

 

 

Pszenica ozima – jest zdrowa, wygląda dobrze i zaczyna kończyć kwitnienie. Jak zawsze w jednorodnym bloku widać wyraźnie różnice morfologiczne między odmianami nie tylko pszenicy, ale i innych gatunków. Na zdjęciach blok 3, a poniżej orkisz i pszenica twarda.

 

 

Owies i jęczmień jary – wyglądają pięknie, są zdrowe i nie wylegają. W tym sezonie wczesny siew okazał się bardzo dobry dla jarych. Mimo długo pojawiających się przymrozków i chłodów nocnych jęczmień nie ucierpiał. Suchy kwiecień i deszcze, które pojawiały się od połowy maja, sprzyjały rozwojowi jęczmienia oraz pozostałych zbóż jarych zwłaszcza na dobrych glebach – takich jak Grubnie.

 

 

Rośliny strączkowe – w tym roku wyglądają rewelacyjnie, a zwłaszcza grochy i bobiki. Łubin wąskolistny i soja też są zdrowe, ale niestety ciągle uszkadzane przez zwierzyną płową – sarny i zające. Ten sam problem mają rolnicy, zwłaszcza na terenach położonych blisko lasów i ostoi dzikiej zwierzyny.

 

 

Rośliny poplonowe i ich mieszanki oraz ziemniaki też nie budzą zastrzeżeń, wyglądają dobrze.

 

Kukurydza – start roślin w tym roku był najtrudniejszy, głównie ze względu na przymrozki oraz późno wykonane zabiegi herbicydowe (w związku z przymrozkami). Jednak po ostatnich opadach deszczu i znaczącym ociepleniu kukurydza wygląda coraz lepiej.

 

 

tekst i zdjęcia

Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

 

 

 

 

 

Blok 6 A – ZIEMNIAKI

                                                                                  powrót

BLOK
6 A – 12

 SUNSCHINE                        

SOLANA POLSKA

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
6 A – 11

 LILLY                          

SOLANA POLSKA

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
6 A – 10

 SATINA                   

SOLANA POLSKA

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
6 A – 9

 QUEEN ANNE             

SOLANA POLSKA

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
6 A – 8

 MICHALINA

HZ ZAMARTE

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
6 A – 6

 SURMIA

HZ ZAMARTE

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
6 A – 5

 BOHUN

HZ ZAMARTE

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

 

                                                                                  powrót

BLOK
6 A – 4

 TONACJA

PMHZ STRZEKĘCIN

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
6 A – 3

 IRGA

PMHZ STRZEKĘCIN

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
6 A – 2

 TAJFUN

PMHZ STRZEKĘCIN

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
6 A – 1

 IGNACY

PMHZ STRZEKĘCIN

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                    

                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 powrót

 

                                            

                                                                                                                                                                                                                                               

Blok 1 B – PSZENICA JARA – MIESZANKA ODMIAN

MIESZANKA ODMIAN PSZENICY JAREJ

                                                                                                                                                                                                                                                 powrót

BLOK
1 B – 1

 JARLANKA, FALA, ESKADRA, MERKAWA

HR SMOLICE

siew 20.03.2020  
fot. 17.04.2020  
fot. 18.06.2020 fot. 22.07.2020
   

 

MIESZANKA ODMIAN PSZENICY JAREJ

                                                                                  powrót

BLOK
1 B – 2

 ATRAKCJA, GRATKA, RUSAŁKA, NIMFA

HR STRZELCE

siew 20.03.2020  
fot. 17.04.2020  
fot. 18.06.2020 fot. 22.07.2020
   

                                                      

                MIESZANKA ODMIAN PSZENICY JAREJ                                                                

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
1 B – 3

 TONIKA, TELIMENA

DANKO

siew 20.03.2020  
fot. 17.04.2020  
fot. 18.06.2020 fot. 22.07.2020
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

Blok 5 B – STRĄCZKOWE, PSZENICA JARA + HYDROŻEL

 

BOBIK

                                                                                  powrót

BLOK
5 B – 1

 FANFARE                     

SAATEN-UNION

siew 19.03.2020  
fot. 23.04.2020  
fot. 7.06.2020  
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
5 B – 2

 GRANIT                     

HR STRZELCE

siew 19.03.2020  
fot. 23.04.2020  
fot. 7.06.2020  
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
5 B – 3

 AMIGO             

HR STRZELCE

siew 19.03.2020  
fot. 23.04.2020  
fot. 7.06.2020  
   

              

SOJA

                                                                                  powrót

BLOK
5 B – 4

 ERICA

DANKO

siew 23.04.2020
   
   
   
   
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
5 B – 5

 ERICA

DANKO

siew 7.05.2020  
   
   
   
   
   

                                                      

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
5 B – 6

 RUMBA

PHR TULCE

siew 19.03.2020  
 
fot. 7.06.2020  
   
   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
5 B – 7

 TANGO

PHR TULCE

siew 19.03.2020  
 
fot. 7.06.2020  
   
   

 

 

                                                                                  powrót

BLOK
5 B – 8

 BOLERO

PHR TULCE

siew 19.03.2020  
 
fot. 7.06.2020  
   
   
   

                                                      

PSZENICA JARA + HYDROŻEL                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
5 B – 9

 RUSAŁKA

 

siew 20.03.2020  
   
   
   
   
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

              

 

                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Blok 2 B – PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY

PSZENŻYTO OZIME

                                                                                  powrót

BLOK
2 B – 1

 SECURO                        

IGP

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
2 B – 2

 VIVALDI                           

IGP

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 3

 CARMELO                    

HR STRZELCE

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

              

                                                                                  powrót

BLOK
2 B – 4

 MELOMAN                        

HR STRZELCE

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
2 B – 5

 SEKRET                      

HR STRZELCE

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 6

 TORO                     

HR STRZELCE

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020 fot. 15.05.2020
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 7

 OCTAVIO              

HR STRZELCE

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

 

 

                                                                                  powrót

BLOK
2 B – 8

 PROBUS                        

HR STRZELCE

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
2 B – 9

 CLAUDIUS                         

SAATBAU

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 10

 TADEUS                

SAATEN-UNION

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

              

                                                                                  powrót

BLOK
2 B – 11

 CAPRICIA                         

SYNGENTA

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
2 B – 12

 AVOKADO                  

DANKO

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 13

 ORINOKO             

DANKO

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 14

 PORTO             

DANKO

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

 

                                                                                  powrót

BLOK
2 B – 15

 BELCANTO         

DANKO

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
2 B – 16

DOLINDO      

DANKO

siew 26.09.2019  
 
fot. 17.04.2020  
fot. 7.06.2020 fot. 7.06.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                

 

      JĘCZMIEŃ OZIMY

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 17

 CONCORDIA 

DANKO

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

              

                                                                                  powrót

BLOK
2 B – 18

 RETURN

DANKO

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
2 B – 19

 FLEMING         

KWS LOCHOW

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 20

 MIRABELLE                   

SAATEN-UNION

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 21

 SY YUKON                 

IGP

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

 

                     

                                                                                  powrót

BLOK
2 B – 22

 BROSZA                

HR SMOLICE

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
2 B – 23

 ADALINA

SAATBAU

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
3 B – 24

 LENTIA                 

SAATBAU

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 25

 SY BARACOODA

SYNGENTA

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
2 B – 26

 SY GALILEO               

SYNGENTA

siew 26.09.2019  
fot. 22.05.2020 fot. 22.05.2020
 
fot. 22.07.2020  

                     

                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

Lustracja ozimin w Grubnie 22.05.2020

W piątek 22 maja kolejny raz lustrowaliśmy kolekcję rzepaku, żyta ozimego, jęczmienia ozimego, gatunków najbardziej zaawansowanych w rozwoju, aby ocenić ogólny stan zdrowotny, uszkodzenia suszowe i spowodowane przez przymrozki oraz szkodniki

 

Rzepak jak widać powyżej był w końcowym okresie pełni kwitnienia. Mimo bardzo dużych problemów podczas siewu – była głęboka susza – te odmiany, które siane były jako pierwsze poradziły sobie najlepiej. Okazało się, że nawet kilkugodzinne opóźnienie siewu w takich warunkach może mieć istotne znaczenie, to wyraźnie widać w Grubnie. Wysiewano 39 odmian. Najlepiej wygląda pierwszych 8-9 odmian, a przy następnych wyraźnie widać zmniejszanie obsady, aż do poziomu krytycznego. Efekt jest taki, że 13-14 odmian zasianych jako pierwsze warto było zostawić. W sumie zostawiliśmy 17 poletek, aby pokazać Państwu efekt możliwości regeneracji i rozrostu rzepaku oraz zbyt małej obsady roślin, przy której należy bezwzględnie likwidować plantacje.

Rzepak przy takiej obsadzie i kondycji roślin powinien być zlikwidowany.

 

 

W tym roku niestety wiele szkody wywołały przymrozki, które występowały praktycznie aż do 21 maja. Uszkodzonych zostało wiele pąków i kwiatów, co przełożyło się na znaczne zmniejszenie ilości zawiązanych łuszczyn na głównym kwiatostanie, a także na niektórych bocznych rozgałęzieniach.

 

Larwa chowacza i uszkodzenia przez nią wywołane.

 

Jak widać mimo intensywnej ochrony rzepaku można znaleźć także uszkodzenia wywołane przez szkodniki. W tym przypadku chowacza brukwiaczka. Generalnie w tym roku obserwowaliśmy dość długo naloty tego szkodnika. W niektórych rejonach obserwowano także masowe naloty chowacza podobnika oraz bardzo małą ilość słodyszka rzepakowego. Duża ilość chowacza podobnika oznacza również znacznie większą możliwość uszkodzeń nasion w łuszczynach spowodowanych przez larwy pryszczarka kapustnika. Będziemy prowadzić obserwacje pod tym kątem.

Zyto ozime i jęczmień ozimy

Najbardziej zaawansowane zboża na dziś to żyto ozime i jęczmień ozimy. Oba gatunki były w dniu 22 maja wykłoszone i kwitły. Stan roślin bardzo dobry jak na warunki tegoroczne.

 

 

Choć widać było w kwietniu osłabienie ze względu na brak wody i dolne liście zaczynały już podsychać to dobra gleba w Grubnie i opady deszczu jakie pojawiły się w maju, choć niezbyt duże, wyraźnie poprawiły kondycję wszystkich zbóż. Pokarmu w glebie jest bardzo dużo – to także pośredni efekt suszy – co przełożyło się niestety negatywnie na kilku odmianach żyta, które zaczęły wylegać mimo zastosowania regulatora wzrostu. Zabiegi grzybobójcze jakie zastosowano w Grubnie także odniosły skutek i mączniak oraz inne choroby, które w okresie łagodnej zimy i wiosny wyraźnie atakowały oziminy a szczególnie jęczmień ozimy na razie są pod pełną kontrolą. Kłosy i górne liście flagowe i podflagowe są wolne och chorób.

 

Kwitnący jęczmień ozimy.

 

Obok jęczmienia ozimego na bloku 2B rośnie pszenżyto. W dniu tej lustracji było ono w fazie pojawiania się liścia flagowego. Jego stan, podobnie jak i pszenic ozimych, jest też bardzo dobry. W fazie kłoszenia dokona my kolejnej lustracji tych ważnych dla naszego regionu gatunków.

 

Pszenżyto ozime rośnie obok jęczmienia ozimego.

 

Od 15 maja, zgodnie z zapowiedzią, na kolekcji odmian Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie, poletka są już oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
Na stronie internetowej www.kpodr.pl dostępny jest schemat kolekcji, lokalizacja odmian i linki do wystawców oraz podstawowe informacje technologiczne z Gospodarstwa Rolnego Janiny Madej, Zakład Rolny Grubno, na którego gruntach znajdują się poletka. Gospodarstwo prowadzi zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne własnym sprzętem wg własnej technologii, umożliwiając nam wszystkim porównanie odmian w obiektywnych warunkach konkretnego gospodarstwa.

 

 

 
Poletka już oznakowane tabliczkami.

 

W tym roku, jak widomo, wszystkie masowe imprezy zostały odwołane – także dni polowe organizowane dotychczas przez różne firmy. Jest jednak duże zainteresowanie postępem biologicznym oraz technologicznym. Szczególnie jest to ważne, że każdy kto uprawia różne rośliny rozumie i wie, że każdy rok jest inny i przynosi różne wyzwania, którym należy sprostać. Weryfikacja własnych decyzji poprzez konfrontację z tym, jak robią to inni, porównanie swojego pola, a także swoich decyzji z innymi w konkretnych warunkach glebowych i pogodowych jest bezcenne. Dlatego umożliwiamy Państwu praktycznie od 15 maja do 10 września nie tylko wirtualne Dni Pola poprzez stronę www.kpodr.pl, ale przede wszystkim dajemy możliwość osobistych lustracji poletek indywidualnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, związanych z koronawirusem, obowiązujących aktualnie w Polsce.
Informujemy także, że w dniach 6 i 7 czerwca, a więc w terminie planowanych na ten rok Dni Pola w Grubnie, mimo że nie będzie wystawy – uruchomimy punkt konsultacyjny w godz. od 10oo do 15oo dla rolników i przedsiębiorców chcących indywidualnie odwiedzić kolekcję w tych dniach.

Zapraszamy do odwiedzenia kolekcji odmian Kujawsko-Pomorskich Dni Pola do Grubna.
Kolekcja dostępna dla indywidualnych lustracji do 10 września.

 

 

 

Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

Fot. Marek Rząsa