Grubno

Zasiano oziminy na XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola Grubno 2021

 

Po rzepaku ozimym przyszedł czas na zasiewy zbóż ozimych pod potrzeby Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, Grubno 2021. Siewu w Grubnie na polu Zakładu Rolnego dokonano w dniu 24 września siewnikiem pneumatycznym KVERNELAND OPTIMA. W tym roku warunki siewu były bardzo dobre. Ogółem w tym dniu wysiano 10 odmian jęczmienia ozimego, 10 odmian żyta, 14 odmian pszenżyta ozimego oraz 43 odmiany pszenicy ozimej. Ogółem z rzepakiem ozimym (zasiano 29 odmian) kolekcja liczy już 106 odmian roślin ozimych. W połowie października zasiane będą także 3 odmiany przewódkowe żyta ozimego. Poniżej fotorelacja z zasiewu zbóż ozimych.

 
  
  
 

Jak zwykle rozpoczyna się od ustalenia lokalizacji poletek i sprawdzenia materiału siewnego. Oba te zadania należą do specjalistów KPODR: Marka Radzimierskiego i Andrzeja Siennickiego

 

 
 
 
 


Przygotowanie siewnika do pracy, wykonanie próby gęstości siewu (tzw. „próba kręcona”), oraz sprawdzenie czy wszystkie lejki siewne wysiewają i na jaką głębokość – to najważniejsze techniczne elementy siewu. To także dobra okazja do nauki praktycznej. Te wszystkie czynności, pod okiem specjalistów KPODR i doświadczonych pracowników gospodarstwa, uczą się wykonywać uczniowie Technikum Rolniczego w Grubnie. W tym roku 2 uczniów klasy IV TR pomagało grupie kilku uczniów z 2 klasy TR w opanowaniu tych czynności. Przygotowawcze zabiegi uprawowe, nawożenie i ochrona należą do kierownika i pracowników Zakładu Rolnego w Grubnie. Tego wymaga metodyka przyjętych demonstracji. Przypominam – prezentacja polega na porównaniu odmian w jednolitych warunkach agrotechniki i pogody w danym sezonie. Poletka nie są nawadniane. 

 

 
 
 

Gdy wszystko jest dobrze przygotowane i sprawdzone, gdy dopisuje pogoda, siew tym siewnikiem idzie bardzo sprawnie. Mimo, że podczas siewu trzeba było indywidualnie dostosowywać gęstości siewu do parametrów ziarna (MTN) i zadanej gęstości w zależności od wysiewanego gatunku i formy (odmiany populacyjne i hybrydowe), ponad 70 poletek udało się zasiać w ciągu 1 dnia roboczego.


Tak jak w roku ubiegłym, kolekcja odmian będzie dostępna dla odwiedzających rolników, doradców, specjalistów – praktycznie od momentu siewu aż do zbiorów. Ze względu jednak na sytuację z COVID-19 konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie i potwierdzenie udziału doradców i rolników na spotkaniach i szkoleniach grupowych organizowanych na poletkach. Indywidualnie i w grupach rodzinnych można odwiedzać kolekcję bez przeszkód i bez uprzedniego zgłoszenia. Jeśli jednak PZDR-y lub np. hodowcy planują grupowe spotkania – szkolenia, warsztaty na kolekcji w Grubnie z udziałem specjalistów branżowych i przedstawicieli firm nasiennych, należy zgłosić ten fakt i przesłać orientacyjną listę (ilość osób) do – M. Radzimierski, tel. 56 611 09 22, marek.radzimierski@kpodr.pl
Pod koniec listopada, dokonamy lustracji ozimin rzepaku i zbóż przed zimą, oraz zamieścimy na stronie internetowej fotorelację i ocenę przygotowania roślin do zimy.


Uwaga.
Tak jak w poprzednim sezonie, na stronie internetowej (Kujawsko-Pomorskie Dni Pola 2021), pokażemy układ kolekcji i lokalizację odmian, a od połowy października zaczniemy zamieszczać fotorelacje i filmy. Od połowy maja oznakujemy kolekcję odmian tabliczkami.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.kpodr.pl na której znajdziecie najważniejsze informacje o Krajowych Dniach Pola w Minikowie i Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola w Grubnie.

 Więcej informacji o przygotowaniach do Kujawsko-Pomorskich DNI POLA 2021 w Grubnie

 

tekst: Marek Radzimierski
zdjęcia: Marek Rząsa
 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

 

 

 

 

 

 

To był dobry rok dla ziemniaka – szkolenie w Grubnie 4.09.2020

W każdym roku warunki dla rozwoju roślin są różne, różne są też plony. Kolekcja odmian roślin uprawnych zakładana od 24 lat w Grubnie koło Chełmna przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku dla potrzeb Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, to dobre miejsce dla weryfikacji i porównania z własnymi polami. To miejsce spotkań rolników ze specjalistami i doradcami, organizowanych w celu  zapoznania się z nowymi odmianami roślin, podsumowania, oceny, wyjaśnienia trudnych sytuacji i problemów, jakie pojawiają się w konkretnym sezonie wegetacyjnym. Tutaj odbywają się systematycznie spotkania na kolekcji zbóż, rzepaku, kukurydzy i ziemniaków. Chociaż w tym roku możliwości takich spotkań były przez koronawirusa zdecydowanie ograniczone, to jednak dzięki możliwości odwiedzania poletek indywidualnie lub w małych rodzinnych grupach, możliwe.
 

Na spotkaniu zachowano zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19

Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (dezynfekcje, maseczki, izolacja) możliwe także są spotkania w małych grupach – i dziś prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania w Grubnie, które odbyło się 4 września br.  W tym dniu dzięki uzyskaniu dotacji w ramach SIR – odbyło się szkolenie dla doradców i rolników zajmujących się produkcją ziemniaka. Takie szkolenia – warsztaty odbyły się również w 2016 i 2017 roku w Grubnie, a w 2019 roku w gospodarstwie rolnym producenta ziemniaków. W tym roku spotkanie związane było z koniecznością przybliżenia rolnikom „Programu dla polskiego ziemniaka oraz bioasekuracji i innowacyjnych rozwiązań w zakresie agrotechniki, ochrony i przechowalnictwa ziemniaka”. Tematyka ta będzie kontynuowana także podczas konferencji w Minikowie 15 września br. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

Szkolenie dofinansowane było ze środków UE w ramach SIR
 

Szkolenie – warsztaty prowadził dr inż. Jerzy Osowski reprezentujący IHAR Oddział Bonin. Temat szczegółowy szkolenia to „Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami ziemniaka. Monitorowanie agrofagów ziemniaka – ocena zdrowotna odmian”. Spotkanie przeznaczone było dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji ziemniaka z naszego regionu i składało się z części referatowej, oceny odmian pod kątem porażenia przez choroby bulw prezentowanych odmian oraz próbnej oceny plonowania. Oprócz tego prowadzone były indywidualne konsultacje dla rolników i doradców. Omówiono wybrane zagadnienia agrotechniczne, ochronę przed chorobami, ale także innowacyjne rozwiązanie w zakresie ochrony, a konkretnie wdrożenie programu wspomagania decyzji  w zakresie ochrony ziemniaka przed zarazą.
Efekt zastosowania ochrony przed zarazą na kolekcji w Grubnie przedstawił specjalista KPODR Marek Radzimierski. Kolekcja odmian liczyła w tym roku 12 obiektów 3 firm hodowlanych: HZ Zamarte sp. z o.o., Solana Polska Sp. z o.o. oraz PMHZ Strzekęcino Sp. z o.o.  (tabela poniżej). Przedstawiciele  hodowców zaprezentowali charakterystyki swoich odmian i przedstawili ofertę sadzeniaków.
 

Szkolenia tego typu połączone z warsztatami zawsze wzbudzają duże zainteresowanie
 

W ocenie eksperta ten rok był dla ziemniaka korzystny. Presja ze strony zarazy ziemniaka ze względu na układ temperatur i opadów była średnia, natomiast stwierdzono na bulwach zwiększoną presję antraknozy. Korzystny rozkład opadów zaowocował dobrymi plonami. W tabeli pokazano wyniki próby z 3 krzaków przeliczone na plon. 

Tak przebiegała ocena zdrowotna bulw i ważenie próbnego plonu z 3 krzaków

Doradcy i rolnicy wspólnie dokonali w sierpniu próbnych wykopków ziemniaków na swoich polach i przekazali ich wyniki do IHAR Oddział Jadwisin. To ważna ocena, jaka od lat jest wykonywana w Polsce w celu oceny praktycznej plonowania odmian. Na szkoleniu dokonano oceny stanu zdrowotnego roślin i bulw w tym roku pod kątem ich przechowywania. To wstępny test plonowania, który jest konfrontowany z rzeczywistymi plonami z pól rolników. Kolekcja objęta była także upowszechnieniem w zakresie wprowadzania programu NegFry do praktyki. Podkreślić trzeba, że dzięki niemu w 2016 i 2017 roku wykonano do zbiorów tylko 4 zabiegi ochronne przed zarazą. Plony w 2018 i 2019 roku po 2.  Na koniec warto podać, jakie odmiany zaprezentowali hodowcy odmian. Tym bardziej, że część z nich bierze udział w wielu konkursach kulinarnych, a więc poddawane są najbardziej obiektywnej konsumenckiej ocenie. Najbliższy taki konkurs będzie w Minikowie podczas konferencji, która odbędzie się 15 września br. Zapraszamy do Minikowa na konferencję dotyczącą bioasekuracji w produkcji ziemniaka.
 

Kolekcja odmian ziemniaka prezentowana w Grubnie na XX Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola 2020
 
Lp Odmiana Hodowca Plon 3 krzaków  (kg) Plon z pola  (t/ha)
1 SUNSCHINE SOLANA Polska Sp. z o.o. 4,55 60,66
2 LILLY 4,15 55,33
3 SATINA 4,85 64,66
4 QUIN ANNE 4,70 62,66
5 MICHALINA HZ ZAMARTE Sp. z o.o. 6,40 85,33
6 ISMENA 3,95 52,66
7 SURMIA 3,55 47,33
8 BOHUN 6,10 81,33
9 TONACJA

Pomorsko-Mazurska
Hodowla Ziemniaka
z siedzibą w Strzekęcinie
Sp. z o.o.

5,70 76,66
10 IRGA 4,10 54,66
11 TAJFUN 3,20 42,66
12 IGNACY 4,20 56,0


Uwaga. Ziemniaki prezentowane należą do różnych grup wczesności, a także mają cechy różnego przeznaczenia, dlatego nie powinniśmy sugerować się wyłącznie plonem – to błąd. W ocenie specjalistów wszystkie prezentowane odmiany w tym roku wykazały duże możliwości i bardzo dobre plonowanie zgodnie z przeznaczeniem. To był dobry rok dla ziemniaka.
 

 
Dr Jerzy Osowski w podsumowaniu podkreślił – to był dobry rok dla ziemniaka.

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

 

zdjęcia:
Marek Rząsa

 

 

Święto kukurydzy w Grubnie – szkolenie polowe 10.09.2020

 

Kolekcja odmian zakładana pod potrzeby Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie, jak każdego roku, dostępna jest praktycznie cały czas od zasiewów do zbiorów. Mimo ograniczeń związanych z COVID-19 jest platformą szkoleniową dla rolników, doradców i uczniów szkoły rolniczej.
Na kolekcji odmian 10 września zorganizowano szkolenie pt. „Wpływ postępu biologicznego oraz nawożenia na plonowanie kukurydzy – Dzień Kukurydzy”. 60 uczestników spotkania najpierw wysłuchało wystąpień prelegentów: Marka Radzimierskiego, który reprezentował KPODR Minikowo, Anny Patalon z Saaten Union sp. z o.o. i Jana Gurzyńskiego z firmy INTERMAG. Tematyka wystąpień dotyczyła innowacyjnego podejścia do uprawy i nawożenia, a wszystko pod kątem uwarunkowań pogodowych, jakie w ostatnich latach ograniczają produkcję także tego gatunku. Przypomnę, że w ubiegłym roku wystąpiły problemy suszowe, w tym roku kwietniowa susza i wiosenne przymrozki, które trwały aż do 10 maja.

.

W szkoleniu wzięło udział ponad 60 osób, ale ze względu na COVID-19 podzielono je na 2 grupy szkoleniowe.

 

Najważniejsze zagadnienia omawiane w tym roku dotyczyły przedsięwzięć związanych z uprawą gleby, zaletą roślin poplonowych i siewów współrzędnych oraz sposobami zwiększenia efektywności nawożenia – wszystkie tematy w kontekście wykorzystania zasobów wodnych gleby przy uprawie kukurydzy.

 
Dzięki dobrej pogodzie zwykły daszek namiotu i kolekcja odmian okazały się dobrym miejscem na prelekcje i pokaz.
 

Lustracja kukurydzy przeprowadzona w obecności przedstawicieli firm hodowlanych i nasiennych pokazała, że mimo dość trudnych warunków pogodowych w kwietniu i pierwszej dekadzie maja tego roku kukurydza wygląda bardzo dobrze. Było to spowodowane dostateczną ilością opadów i stosunkowo wysokimi temperaturami. Oczywiście jak co roku kukurydza nie była podlewana. W Grubnie zasadą prowadzenia kolekcji jest testowanie odmian w warunkach pogodowych danego roku, a więc o podlewaniu nie ma mowy.

 
W tym roku kukurydza wygląda imponująco, co rokuje wysokie plony kiszonek i ziarna.
 

Tradycyjnie poszczególne firmy hodowlane i nasienne przedstawiały odmiany kukurydzy – ich zalety agrotechniczne, możliwości plonowania i wartość paszową.  Dodatkową atrakcję w tym roku prezentowała firma Pawła Madeja Usługi Rolnicze – to siew kukurydzy pod folią. Efekty bardzo wczesnego siewu kukurydzy można było zobaczyć na poletkach. Swoje kukurydze prezentowały firmy: SAATBAU Polska sp. z o.o., SAATEN-UNION Polska sp. z o.o., OSEVA Polska sp. z o.o., KWS Polska sp. z o.o., a także HR Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR i MHR Kobierzyce sp. z o.o.


 
Przedstawiciele poszczególnych hodowli nie ukrywali zadowolenia z wyglądu kukurydzy na kolekcji. To był dobry rok.
 

W tym roku  przewiduje się nieco późniejszy zbiór kukurydzy. Powód – stwierdzono, że mimo ciepła  wszystkie odmiany są już na tyle dojrzałe, że nadają się do zbioru na kiszonkę, ale duża ich część przeznaczona do zebrania na ziarno (zwłaszcza te o dużej liczbie FAO – powyżej 250) jest znacznie opóźniona i będzie gotowa do zbioru o około 2 tygodnie później niż zwykle.
 
Mimo utrudnień udało się przeprowadzić szkolenie w warunkach polowych bez konieczności przeprowadzenia zajęć w sali. Umożliwiła to bardzo ładna, sucha pogoda.  

To szkolenie oficjalnie zakończyło prezentację na kolekcji odmian Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno 2020.  Zapraszamy do Grubna także w przyszłym roku. Na kolekcji już 26 sierpnia zasiano 29 odmian rzepaku ozimego pod potrzeby XXV Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, które odbędą się w dniach 12-13 czerwca i będą miejscem inauguracji  Krajowych Dni Pola także w 2021 roku.

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

 

zdjęcia:
Marek Rząsa

 

 

Rzepak w Grubnie już zasiany 26.08.2020

 

Jeszcze nie zakończyliśmy Dni Pola 2020 – przypominam, że do 10 września na kolekcji odmian w Grubnie, można jeszcze zobaczyć niektóre rośliny np. ziemniaki, kukurydzę, czy rośliny poplonowe, a już rozpoczęliśmy nową, jubileuszową edycję XXV Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno 2021. Stało się to w dniu 26 sierpnia, poprzez zasiewy 28 odmian rzepaku ozimego.

Jakie będą Dni Pola w przyszłym roku trudno powiedzieć, nikt z nas nie wie jaka będzie sytuacja z pandemią koronavirusa COVID-19. Jednak doświadczenia tegoroczne sporo nas nauczyły i zmobilizowały do nieco innego podejścia do prezentacji nowości odmianowych. Okazało się, że poprzez Internet także można propagować dość skutecznie nowe idee i pokazywać to co najlepsze. Tym bardziej, że w przypadku takich przedsięwzięć jak kolekcje polowe, można korzystać praktycznie odwiedzając je indywidualnie lub grupowo. W tym roku jeszcze niewielu rolników skorzystało z takiej możliwości, ale myślimy, że ilość wejść na strony internetowe Krajowych Dni Pola i Kujawsko-Pomorskich Dni Pola pokazuje, że jeśli sytuacja z pandemią nie ulegnie poprawie i nie odblokuje imprez masowych, rolnicy docenią taką możliwość odwiedzin kolekcji w Minikowie, Grubnie, Chrząstowie czy w Falęcinie, w innych okresach niż tylko wyznaczone na początku czerwca Dni Pola. Internet daje możliwość zobaczenia i zapoznania się wirtualne z kolekcjami, a dostępność pól daje możliwość osobistego zapoznanie się z propozycjami firm nasiennych i innych.
Przypominam, że także dzięki różnemu podejściu do prezentacji warto odwiedzić każdą kolekcję.

W Minikowie prezentowane są najlepsze technologie i odmiany w warunkach nawadniania.
W Grubnie odmiany prezentowane są w warunkach technologii, ustalonej przez gospodarstwo bez nawadniania i w jednakowych warunkach agrotechnicznych, aby uzyskać obiektywne porównanie różnic odmianowych w konkretnych warunkach pogodowych danego roku.
W Chrząstowie i Falęcinie prezentowane są odmiany w formie doświadczeń PDO – na 2 poziomach technologicznych z ochroną i bez ochrony.

Coraz więcej rolników rozumie i chce korzystać z wiedzy pomagającej wybrać najlepsze odmiany: rzepaku, zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych i innych do własnego gospodarstwa.

W dniu 26 sierpnia siewnikiem Kverneland Accord DA zasiano 28 odmian rzepaku ozimego. Swoje odmiany prezentują HR Strzelce sp. z o.o. ( 7), Syngenta (2), Rapool Polska sp. zo.o. (3), IGP Polska sp. z o.o. (4), HR Smolice grupa IHAR sp. z o.o.(1), KWS Polska sp. z o.o.(4), Saatbau Polska sp. z o.o.(3), BASF (1) oraz AGRO-SIEĆ Sp. z o.o. (4).
.

Siewu dokonali wspólnie pracownicy Zakładu Rolnego Grubno oraz KPODR o/Przysiek
 


 
Prace nadzorował specjalista M.Radzimierski. Wszystkie nasiona były zaprawione.
 

Rzepak zasiano na bloku II, a przedplonem były: zboża ozime, żyto, pszenżyto i jęczmień ozimy, wysiane w roku ubiegłym w tych samych warunkach nawożenia i ochrony. Słoma została pocięta i przyorana. Przed siewem, po orce zastosowano agregaty doprawiające. Taką technologię umożliwiły dość dobre warunki wilgotnościowe.
Nawożenie przedsiewne stanowił Mega Dap 100 kg i Korn Kali 100 kg. ( zastosowano łącznie czystego składnika kg na 1 ha N-18, P2O5 46, K2O – 40 i MgO – 6 k). Po siewie, 27 sierpnia, zastosowano hebicydy Butisan Star Max 2 l/ha i Helm Clomi 480 EC 0,1 l/ha.
Warunki wilgotnościowe siewu były dobre.

 

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

 

zdjęcia:
M. Rząsa

 

 

Tuż przed żniwami w Grubnie 22.07.2020

 

Jak każdego roku przed żniwami na kolekcji odmian Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie oceniamy rośliny rzepaku i zbóż przed zbiorem. Zawsze jest co oglądać. Każdy rok jest inny i wyraźnie widać różnice między poszczególnymi odmianami. Chodzi nie tylko o różnice morfologiczne w wyglądzie, ale także przewidywaniach plonu jak i jego jakości. To oczywiście reakcja na warunki stworzone przez rolnika oraz warunki pogodowe. Niestety nie ważymy plonu – nie mamy takich możliwości, aby obiektywnie stwierdzić , która odmiana lepiej zaplonowała – nie prowadzimy bowiem doświadczeń zgodnie z metodyką doświadczalnictwa, a jedynie demonstracje. Jednak, każdy specjalista czy rolnik może zwrócić uwagę i wyciągnąć wnioski z tego co widzi, a obraz od początku do końca jest bardzo obiektywny ze względu na jednakowe warunki i jednakowe traktowanie. Poza tym każdy rolnik może wyrobić sobie własne zdanie na temat jakich cech morfologicznych oczekuje od odmiany i nie chodzi tylko o wygląd roślin w czasie wegetacji, ale także cechy ziarna, wygląd i obsadzenie ziaren w kłosie, ościstość lub brak tej cechy, wygląd i położenie kłosów przed zbiorem i wiele innych cech, które można zaobserwować przez cały okres wegetacji aż do zbiorów. Na potwierdzenie kilka zdjęć z oceny rzepaku i zbóż dokonanych w dniu 22 lipca tuż przed zbiorem.

Rzepak prawie gotów do zbioru. Będzie koszony pierwszy.
 

Żyto i jęczmień ozimy będą najszybciej koszone ze zbóż i są najbardziej zaawansowane w dojrzewaniu.
 

Pszenice dojrzewają prawie równo, jednak są pewne różnice między odmianami, a także sporo kłosów nieco później dojrzewających (to efekt deszczu, który pozwolił roślinom na utrzymanie kłosów nieco opóźnionych w rozwoju).

 

Gołym okiem widać, że ziarno jest dobrze wykształcone i łatwo zauważyć wyraźne różnice w szklistości oraz w ilości ziarna w kłosach, a to można przeliczyć na plon.
 

Jak zwykle pięknie prezentują się kłosy i ziarna pszenżyta.
Jeżeli w sierpniu nie będzie nadmiernych opadów deszczu, żniwna powinny pójść sprawnie i dość szybko – prawdopodobnie do końca sierpnia główne żniwa będą już za nami.

 

Jak widać groch i bobik wykształciły bardzo ładne ziarno ale jak widać na żniwa trzeba jeszcze trochę poczekać. Groch ma ziarno o różnej wilgotnośc,i a bobik postoi trochę dłużej.

 

Tak obecnie wygląda soja i kukurydza, które podczas otwarcia Dni Pola w dniach 6 i 7 czerwca, praktycznie trudno było zauważyć. Warunki pogodowe sprawiły, że jest pewne opóźnienie w wegetacji kukurydzy, co źle rokuje dojrzewaniu ziarna, zwłaszcza jeżeli we wrześniu wystąpią przymrozki, ale mimo tego, plony zapowiadają się imponująco.

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

 

zdjęcia:
M. Rząsa

 

 

Lustracja kolekcji w Grubnie 6.07.2020

 

W dniu 6 lipca 2020 roku kolejny raz oceniliśmy stan roślin na kolekcji w Grubnie.
Tym razem sprawdzaliśmy stan dojrzewania rzepaku i jęczmienia ozimego, aby określić, kiedy będą pierwsze żniwa. Z obserwacji wynika, że rozpoczną się one w 3 dekadzie lipca. Jeśli chodzi o rzepak i jęczmień ozimy, tak jak przewidywaliśmy, trzeba będzie trochę poczekać na pełną dojrzałość łuszczyn rzepaku i kłosów jęczmienia z pędów niższego piętra, aby uniknąć desykacji.

 Jęczmień ozimy pierwszy dojrzeje i będzie gotowy do zbioru.

Żyto ozime, pszenica ozima i pszenżyta są na etapie intensywnego nalewania ziarna od dojrzałości mleczno-woskowej do woskowej. Problemem jest bardzo intensywny rozwój chorób na kłosach. W tym roku na liściach pszenicy widzieliśmy objawy septoriii trtici (septorioza paskowana liści) i mączniaka, a na liściach żyta i pszenżyta rynchosporiozy. Zabiegi ochronne na liście okazały się dość skuteczne, ale duża ilość opadów praktycznie przez cały czerwiec spowodowały silną presję septoriozy, a także fuzariozy, które dość silnie mimo ochrony rozwijają się na kłosach wielu odmian. Ponieważ infekcja nastąpiła dość późno nie będzie to miało dużego wpływu na plon, natomiast na pewno obniży jakość ziarna zbóż ozimych.
 

Dojrzewające w Grubnie pszenżyto i pszenica ozima.

Stan chorobowy zbóż ozimych spowodował, że należy bardzo mocno zwrócić uwagę na rozwój chorób w pszenicy jarej. W tym roku należy szczególnie chronić kłosy, póki to jeszcze możliwe. Przypominam, że szczególnie groźne są fuzariozy kłosów, które przy złym przechowywaniu ziarna powodują sile zatrucie ziarna mykotoksynami. Pogarszają one drastycznie jakość pokarmową i paszową ziarna, a także są groźne dla ludzi i zwierząt. Jeśli chodzi o pozostałe zboża jare, to owies wygląda dobrze — jest zdrowy i przekwitł, natomiast jęczmień jary (wszystkie odmiany bez wyjątku) są na etapie dojrzałości woskowej, ale po ostatnich opadach deszczu wyległy. Nie będzie to jednak miało negatywnego wpływu na plonowanie.
 

Na poletkach, mimo ochrony, widać objawy dominujących w tym roku chorób: mączniaka, spetoriozy i rynchosporiozy na liściach, oraz septoriozy i fuzariozy na kłosach zbóż.

 

Lustracja poletek PDO jaką dokonaliśmy także w dniu 6 lipca, wspólnie z Dyrektorem PW „Farol” Falęcin Zdzisławem Kwiatkowskim, potwierdziła dominację tych chorób także w Falęcinie.
 

Zdzisław Kwiatkowski i Marek Radzimierski podczas rutynowej lustracji poletek.

Ziemniaki, dzięki opadom deszczu dobrze zawiązują bulwy, natomiast wystąpiło dość silne wtórne zachwaszczenie i masowo pojawiła się stonka ziemniaczana. Po wykonaniu zabiegu fungicydowego przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie oraz insektycydu przeciw stonce ziemniaczanej, stan ich uległ znacznej poprawie. Ziemniaki zakończyły bądź kończą kwitnienie (w zależności od wczesności).
 

Tradycyjnie na ziemniakach bardzo duże szkody może wywołać stonka ziemniaczana.

 

Rośliny strączkowe przekwitły i intensywnie wypełniają strąki.

Wartość grochu – także smakową, można osobiście poznać na kolekcji w Grubnie.

Zdecydowanej poprawie uległ stan kukurydzy, która bardzo intensywnie rośnie i nadrabia opóźnienie, które występowało po wiosennych przymrozkach. Wykonane – także z opóźnieniem – ostatnie zabiegi herbicydowe także znacznie poprawiły wygląd poletek demonstracyjnych.
 

Część poletek jest jeszcze silnie zachwaszczona chwastnicą, która aktualnie zaczyna ginąć.

 

Rośliny poplonowe (facelia, gorczyca, rzodkiew oraz ich mieszanki), kończą kwitnienie i zbliżają się do końca wegetacji. W zasadzie powinniśmy już je skosić, ale opóźnimy zbiory i poczekamy do pełnego zakończenia wegetacji.
 

Facelia, rzodkiew oleista, gorczyca biała i mieszanka poplonowa.

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

zdjęcia:
M. Rząsa
G. Kamprowski

 

 

BLOK 8 A – KUKURYDZA

 

 

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 20

 PIONEER 9911

Usługi rolnicze
Paweł Madej

siew 9.04.2020    
fot. 22.05.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        powrót

 

BLOK
8 A – 19

 KADRYL

MHR

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          powrót

 

BLOK
8 A – 18

 LOKATA

MHR

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 17

 SM PREZENT

MHR

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

              

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 16

 JUHAS

MHR

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
8 A – 15

 AMELLO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 14

 CASANDRO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 13

 ASTRADO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

 

 

                                            

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 12

 PERERRO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
8 A – 11

 OKATO

CN SAATBAU

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 10

 ES KATAMARAN

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

              

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 9

 PHYSIKER

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
8 A – 8

 ES HEMINGWAY

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 7

 ES GALERY

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 6

 ES 8204

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

 

 

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 5

 ES YAKARI

EURALIS

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

              

                                                                                  powrót

BLOK
8 A – 4

 CEFOX

OSEVA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
8 A – 3

 CEBIR

OSEVA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 2

 CEGOJA

OSEVA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
8 A – 1

 CELUKA

OSEVA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

BLOK 7 A – KUKURYDZA

 

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 19

 PIONEER 0725

Usługi rolnicze
Paweł Madej

siew 9.04.2020    
fot. 22.05.2020  
fot. 2.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 18

 SM BORYNA

HR SMOLICE

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020 fot. 22.07.2020
fot. 10.09.2020  

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 17

 SM POMERANIA

HR SMOLICE

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

              

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 16

 SM GROT 

HR SMOLICE

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 15

 SM POLONEZ

HR SMOLICE

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 14

 IDENTITY

IGP

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020 fot. 22.07.2020
fot. 10.09.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 13

 CODIZOUK

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

 

 

                                            

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 12

 HARDWARE

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 11

 QUENTIN

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 10

 KOKUNA

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

              

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 9

 CODITIME

IGP

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 8

 VITALICO

KWS POLSKA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020 fot. 22.07.2020
fot. 10.09.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 7

 KELTIKUS

KWS POLSKA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020 fot. 22.07.2020
fot. 10.09.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 6

 KXB 7204

KWS POLSKA

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020 fot. 22.07.2020
fot. 10.09.2020  

 

 

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 5

 KXB 8252

KWS POLSKA

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

              

                                                                                  powrót

BLOK
7 A – 4

 JANERO

SAATEN-UNION

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
7 A – 3

 NEUTRINO

SAATEN-UNION

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 2

 LEGUAN

SAATEN-UNION

siew 23.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
fot. 22.07.2020  
fot. 10.09.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
7 A – 1

 DS 191C

SAATEN-UNION

siew 23.04.2020  
fot. 2.07.2020 fot. 22.07.2020
fot. 10.09.2020  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Lustracja poletek w Grubnie 16.06.2020

Jesteśmy już po oficjalnym otwarciu Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie, które zainaugurowały Krajowe Dni Pola w Minikowie. W otwarciu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który jest jednocześnie rolnikiem z naszego regionu i jak sam stwierdził, starał się uczestniczyć we wszystkich Dniach Pola jakie dotychczas w Grubnie zorganizowano. Podkreślił, że warto organizować takie demonstracje i z nich korzystać.
Kolekcja odmian w Grubnie jest dostępna do zwiedzania indywidualnego do 10 września i w formie elektronicznej na stronie www.kpodr.pl. Wszystkie poletka są już oznakowane i opisane, dlatego zapraszamy szczególnie rolników i specjalistów do skorzystania z okazji porównania własnych upraw z tymi z Grubna. Kolekcja zasiana jest w konwencji blokowej tzn. wszystkie odmiany danego gatunku wysiane są obok siebie, w jednakowych warunkach stanowiska, nawożenia, ochrony i nie są nawadniane, ani w żaden sposób indywidualnie traktowane.


Poniżej fotorelacja z lustracji:

Rzepak – mimo słabego stanu po zimie rzepak jest mocno zaawansowany w rozwoju, a łuszczyny są zawiązane dość dobrze. Pojedyncze łuszczyny są zasiedlone przez pryszczarka kapustnika. Ogólnie jednak nasilenie szkodników nie jest wielkie. Znacznie większe są uszkodzenia mrozowe.

 

 

Żyto – trzyma się bardzo dobrze i kończy kwitnienie. Niektóre odmiany populacyjne zaczęły wylegać. Stan zdrowotny żyta bardzo dobry

 

Pszenżyta – wszystkie wyglądają bardzo dobrze, są w pełni kwitnienia i są zdrowe.
 

 

Jęczmień ozimy – stan zdrowotny oraz morfologiczny wygląd roślin tego gatunku nie budzą żadnych zastrzeżeń, mimo iż po zimie jako gatunek wyglądał nieco słabiej.

 

 

Pszenica jara – wygląd bardzo dobry, także łany pszenicy jarej wysiane po zlikwidowanym rzepaku ozimym, jak i kolekcja na bloku 6B. Przypominam, że po zlikwidowanym rzepaku zastosowano mieszanki odmian pszenic jarych hodowli HR Smolice, JR Strzelce i DANKO HR. Wszystkie wyglądają bardzo dobrze.

 

 

Pszenica ozima – jest zdrowa, wygląda dobrze i zaczyna kończyć kwitnienie. Jak zawsze w jednorodnym bloku widać wyraźnie różnice morfologiczne między odmianami nie tylko pszenicy, ale i innych gatunków. Na zdjęciach blok 3, a poniżej orkisz i pszenica twarda.

 

 

Owies i jęczmień jary – wyglądają pięknie, są zdrowe i nie wylegają. W tym sezonie wczesny siew okazał się bardzo dobry dla jarych. Mimo długo pojawiających się przymrozków i chłodów nocnych jęczmień nie ucierpiał. Suchy kwiecień i deszcze, które pojawiały się od połowy maja, sprzyjały rozwojowi jęczmienia oraz pozostałych zbóż jarych zwłaszcza na dobrych glebach – takich jak Grubnie.

 

 

Rośliny strączkowe – w tym roku wyglądają rewelacyjnie, a zwłaszcza grochy i bobiki. Łubin wąskolistny i soja też są zdrowe, ale niestety ciągle uszkadzane przez zwierzyną płową – sarny i zające. Ten sam problem mają rolnicy, zwłaszcza na terenach położonych blisko lasów i ostoi dzikiej zwierzyny.

 

 

Rośliny poplonowe i ich mieszanki oraz ziemniaki też nie budzą zastrzeżeń, wyglądają dobrze.

 

Kukurydza – start roślin w tym roku był najtrudniejszy, głównie ze względu na przymrozki oraz późno wykonane zabiegi herbicydowe (w związku z przymrozkami). Jednak po ostatnich opadach deszczu i znaczącym ociepleniu kukurydza wygląda coraz lepiej.

 

 

tekst i zdjęcia

Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

 

 

 

 

 

Blok 6 A – ZIEMNIAKI

                                                                                  powrót

BLOK
6 A – 12

 SUNSCHINE                        

SOLANA POLSKA

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
6 A – 11

 LILLY                          

SOLANA POLSKA

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
6 A – 10

 SATINA                   

SOLANA POLSKA

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
6 A – 9

 QUEEN ANNE             

SOLANA POLSKA

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
6 A – 8

 MICHALINA

HZ ZAMARTE

sadzenie 17.04.2020  
fot. 17.04.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
6 A – 6

 SURMIA

HZ ZAMARTE

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
6 A – 5

 BOHUN

HZ ZAMARTE

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

 

                                                                                  powrót

BLOK
6 A – 4

 TONACJA

PMHZ STRZEKĘCIN

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          powrót

BLOK
6 A – 3

 IRGA

PMHZ STRZEKĘCIN

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                         powrót

BLOK
6 A – 2

 TAJFUN

PMHZ STRZEKĘCIN

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

              

                                                                                  powrót

BLOK
6 A – 1

 IGNACY

PMHZ STRZEKĘCIN

sadzenie 17.04.2020  
fot. 7.06.2020  
 
fot. 2.07.2020  
   

                                                    

                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 powrót