Krajowe Dni Pola w Minikowie

20-23 czerwca 2020 r.

https://dnipola.kpodr.pl/

Krajowe Dni Pola 2020 to unikalne w skali kraju wydarzenie, inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat i rozbudowany udział w wydarzeniu zadeklarował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z departamentami odpowiedzialnymi za doradztwo, badania i naukę, transfer wiedzy i innowacji rolniczych, szkolnictwo zawodowe).

 

Honorowy patronat

   
   

 

RAMOWY PROGRAM
 

20-23.06.2020 r. Krajowe Dni Pola w Minikowie

 

20-21.06.2020 r. Strona Krajowych Dni Pola – relacja na żywo, on-line

 

22.06.2020 r. Strona Krajowych Dni Pola
Telekonferencja Krajowe Dni Pola
Debata:
Zagrożenia i wyzwania stojące przed rolnictwem w dobie zmian klimatycznych oraz niedoboru wody
Blok 1 Precyzyjnie zakręceni – rolnictwo okiem młodych rolników
Blok 2 Gleba jako najważniejszy zasób gospodarstwa
Blok 3 Nawożenie i ochrona roślin

 

23.06.2020 r. Strona Krajowych Dni Pola

Telekonferencja Krajowe Dni Pola
Debata:
Jak poprawić bezpieczeństwo białkowe kraju?
Blok 1 Krajowe źródła białka w żywieniu zwierząt
Blok 2 Uprawa soi w Polsce
Blok 3 Efektywne gospodarowanie użytkami zielonymi

https://dnipola.kpodr.pl/