Forum innowacji województwa kujawsko-pomorskiego w Minikowie

25 kwietnia 2023 roku w Minikowie, w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, odbyło się Forum innowacji województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie to miało na celu zainspirowanie uczestników i promowanie rozwiązań ukierunkowanych na nowoczesne rozwiązania w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ważnym elementem forum był transfer wiedzy i innowacji do praktyki, w który byli zaangażowani: rolnicy – jako bezpośredni odbiorcy, przedsiębiorcy – jako potencjalni inwestorzy, doradcy – przekazujący zdobytą wiedzę kolejnym osobom zainteresowanym tematem, naukowcy – których wiedza i doświadczenie mogą zostać wykorzystane w innych projektach.

Początek forum należał do rolników. Czterech przedstawicieli gospodarstw rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiło prezentacje na temat swoich doświadczeń w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji. Jako pierwszy swoją perspektywę przedstawił Bartłomiej Piskorski prowadzący gospodarstwo ekologiczne w gminie Janikowo. Tematem jego prezentacji były „innowacyjne niechemiczne metody odchwaszczania”. Następnie Jarosław Tarnicki z gminy Tłuchowo powiedział jak to wygląda od strony produkcji konwencjonalnej. Dzięki temu uczestnicy mieli możliwość porównania dwóch metod produkcji. Rolnicy posługiwali się wieloma przykładami, pokazując zdjęcia i filmy własnych upraw na przestrzeni lat. Kolejnym tematem, który został omówiony przez Pawła Barczaka z gminy Rojewo było „Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”. Sposobem na to może być wyposażenie rowów melioracyjnych w zastawki regulujące spływ wody, które stosuje u siebie Pan Paweł. Ostatni temat dotyczył innowacyjnego pielnika zaprojektowanego przez Cezarego Grzegórskiego z gminy Koneck i Bartłomieja Batko. Urządzenie to jest wykorzystywane szczególnie w produkcji warzyw. Po zakończeniu ostatniej prezentacji płynnie rozpoczęto sesje stolikowe z ekspertami z produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwa. Na forum przybyło 18 przedstawicieli instytucji naukowych i przedsiębiorstw, którzy przez dwie godziny byli do dyspozycji uczestników. Ich zadaniem było dzielenie się wiedzą i nawiązanie kontaktów, które być może zaowocują opracowaniem nowego rozwiązania na rzecz rolnictwa. W ostatniej części wykładowej omówiono dwie prezentacje na temat działalności Sieci Łukaszewicz ORGMASZ oraz działania Współpraca, o którym opowiedział z-ca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego Krzysztof Janiak. Zwieńczeniem forum był pokaz polowy dwóch bron pielących.

Przedstawienie doświadczeń rolników pokazało, że wdrażanie innowacji we własnym gospodarstwie nie jest trudne i przynosi ogromne korzyści. Takie wydarzenie jak Forum innowacji pomaga w prosty sposób dotrzeć do osób, od których można czerpać wiedzę jak wprowadzać nowoczesne rozwiązania do praktyki. Wszystkim którzy wzięli udział w Forum serdecznie dziękujemy.  Planujemy kolejne edycje Forum innowacji jako trwały sposób na promowanie innowacji w rolnictwie.

Wioleta Lorenc
Broker innowacji
KPODR w Minikowie