IX Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24 stycznia 2019 r. w Oddziale KPODR w Przysieku odbył się IX Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po prezentacji firm uczestniczących w Zjeździe Małgorzata Kołacz z KPODR w Minikowie przedstawiła wymagania związane z wprowadzeniem ustawy Prawo Wodne. W związku z tym na obszarze całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który 12 lipca 2018 roku ukazał się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku. Przedstawione zostały wymagania dotyczące prowadzenia w gospodarstwach dokumentacji. Omówiono szerokości stref buforowych w zakresie stosowania i przechowywania nawozów (naturalnych i mineralnych) zawierających azot oraz okresy ich stosowania.
Natomiast prof. dr hab. Barbara Łabanowska z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zaprezentowała nowe zagrożenia i możliwości ochrony drzew owocowych przed szkodnikami. Coraz większym zagrożeniem w sadach stają się szkodniki występujące powszechnie około 20 lat temu między innymi takie jak: piędzik przedzimek, znamionówka tarniówka i bawełnica korówka. Z powodu ocieplenia klimatu problemem stają się również nowe szkodniki: bielik klonowiec, muszka plamoskrzydła oraz tarcznik niszczyciel. Natomiast wykrycie w Polsce owocówki południóweczki na owocach, zdaniem Pani Profesor, było związane tylko z reeksportem jabłek, gdyż nie wykryto tej zwojkówki w sadach.

O trudnym sezonie przechowalniczym wykładał prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Prorektor ds. Dydaktyki Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Wymagania marketów i konsumentów w stosunku do owoców są coraz wyższe. Dotyczy to pożądanych odmian, wysokiej jakości a zwłaszcza jędrności miąższu. Chcąc sprostać wymogom jakościowym stawianym owocom przez odbiorców dbać należy o wszystkie elementy etapów produkcji i przechowywania. Istotny jest optymalny termin zbioru, który umożliwia zachowanie wysokiej jakości w okresie przechowywania. Opóźnienie terminu zbioru pociąga za sobą szybszą utratę jędrności miąższu, wcześniejszy rozkład chlorofilu, skutkujący zmianą skórki z zielonej na żółtą, a także większą podatnością na gorzką zgniliznę.

Bardzo ważny temat dotyczący wpływu ochrony roślin sadowniczych na pozostałości środków ochrony w owocach przedstawił dr Artur Miszczak z Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Sadownicy produkujący owoce są odpowiedzialni za bezpieczeństwo produktów opuszczających gospodarstwa. Prelegent zaakcentował konieczność stosowania tylko zarejestrowanych w konkretnych uprawach środków ochrony roślin. Z roku na rok zmniejsza się ilość prób owocowych, w których wykrywa się przekroczenia pozostałości śor. Interesujące jest też to, że coraz więcej prób jest bez pozostałości lub tylko z jedną, dwoma lub trzema pozostałościami. Konferencję zakończyła dyskusja przy obiedzie.

tekst: Małgorzata Kołacz

fot: Marek Rząsa