Jarmark Wielkanocny

 

Celem Jarmarku Wielkanocnego jest propagowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji związanych z Wielkanocą, regionalnych produktów kulinarnych i opartej na nich przedsiębiorczości oraz rękodzieła i sztuki ludowej. W przedświątecznym kiermaszu uczestniczy co roku około 2,5 tys. zwiedzających i ponad 120 wystawców, w tym koła gospodyń wiejskich i lokalne grupy działania.
Kiermaszowi towarzyszą występy zespołów ludowych, prelekcje na temat regionalnych tradycji oraz pokazy wykonywania dekoracji świątecznych.

Kontakt:
KPODR Oddział w Przysieku – Piotr Stelmaszak
tel. 601 664 415
e-mail:
 piotr.stelmaszak@kpodr.pl 

 

Relacja z 2018

Relacja z 2017