Konferencja w Kołudzie Wielkiej

22 listopada 2019 r. w PIB IZ ZD w Kołudzie Wielkiej odbyła się konferencja zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Państwowym Instytutem Badawczym Instytutem Zootechniki Zakładem Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej. Przybyłych gości powitał Dyrektor Zakładu dr inż. Eugeniusz Kłopotek. Na konferencję przybyli producenci gęsi, przedstawiciele zakładów produkcyjnych zajmujących się przetwórstwem i wylęgarni drobiu oraz zainteresowani rolnicy, chcący rozpocząć chów gęsi. Wykłady dotyczyły: wspierania innowacyjności na obszarach wiejskich poprzez funkcjonowanie grup operacyjnych w ramach działania Współpraca, uwarunkowań technologicznych w chowie kaczek rzeźnych typu Pekin, dezynfekcji w praktyce, najczęstszych chorób drobiu wodnego, zasad odchowu Gęsi Białej Kołudzkiej. Na koniec Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi na czele z prezesem Andrzejem Kloneckim przygotowała bogaty poczęstunek oraz pokaz luzowania gęsi.

Partnerami konferencji była firma Bayer Animal Health oraz firma Dezenfex. W ramach konferencji została wydana broszura, w której zostały streszczone wykłady prelegentów. Dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom.

Anna Mońko, KPODR w Minikowie