Konferencja – webinarium – Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na konferencje – webinarium pn. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego – doświadczenia producentów i oczekiwania konsumentów” realizowane w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Celem realizowanych konferencji jest przekazanie wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych z gospodarstwa w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożeń i wobec zmian w postawach i zachowaniach konsumentów.

Uczestnikami konferencji mogą być rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa oraz osoby zainteresowane problematyką związaną z przetwarzaniem żywności.

Konferencje realizowane będą w formie webinarium w terminach 27.07.2020 oraz 28.07.2020 r. Aby wziąć w nich udział uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera oraz stałe łącze internetowe.

Rozpoczęcie konferencji nastąpi o godzinie 10.00. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach.

 

Do pobrania:

karta zgłoszenia

program_konferencji

 

Zgłoszenia do 22.07.2020 r. beata.chelminiak@kpodr

Osoba do kontaktu Beata Chełminiak tel. 52/3867213