“Kujawsko-pomorska wieprzowina – jakość i współpraca”

21 listopada 2019 r. w Minikowie odbyła się konferencja pn. "Kujawsko-pomorska wieprzowina – jakość i współpraca" w ramach projektu "Kampania promocyjna kujawsko pomorska wieprzowina, tucz bez GMO". Była to konferencja podsumowująca 8 imprez targowych, gdzie promowana była regionalna  wieprzowina. Zaprezentowane zostały wyniki ankiet nt. zainteresowania wieprzowiną, pochodzącą od lokalnych dostawców. Okazało się, że aż 95% osób ankietowanych, jeśli miałoby możliwość, to wybrałoby wieprzowinę od lokalnych dostawców. Inne tematy to: Produkt Polski "bez GMO", zalety i zasady znakowania art. rolno-spożywczych, formy i modele współpracy producentów wieprzowiny w województwie kujawsko-pomorskim, perspektywy rozwoju rynku wieprzowiny w Polsce oraz możliwości zbytu i współpracy. Poruszony został temat Ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, która ma wejść na początku 2020 roku. Konferencję zakończyła degustacja wyrobów z wieprzowiny, pochodzących z małych lokalnych zakładów mięsnych.

Projekt został realizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" przy współudziale z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie i został Sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

 

Anna Mońko
KPODR w Minikowie