Najlepsza wędzarnia tradycyjna

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE Oddział w RADOMIU

OGŁASZA   OGÓLNOPOLSKI   KONKURS

„Najlepsza wędzarnia tradycyjna”

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wędzarni, umożliwiających wędzenie produktów mięsnych systemem tradycyjnym, z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktu i najwyższej jakości wędzonek. W Konkursie nagrodzone zostaną najlepsze wędzarnie „tradycyjne” w Polsce. W ramach Konkursu ocenione zostaną kiełbasa cienka i szynka.

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (CDR), we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Badania i ocenę wędlin przeprowadzi jednostka naukowo badawcza.

3. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane podmioty które, wykorzystują w produkcji wędzarnie, umożliwiające wędzenie systemem tradycyjnym.

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać drogą elektroniczną: e-mail: radom@cdr.gov.pl.; pocztą tradycyjną: 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18 lub osobiście. „Karta zgłoszenia” załączona jest do niniejszego ogłoszenia.

5. Zgłoszenie oprócz „karty zgłoszenia” powinno zawierać projekt wędzarni lub szkic / schemat, fotografie, opis z wymiarami i technologią procesu wędzenia, oraz inne materiały, uzasadniające zgłoszenie wędzarni do konkursu. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć zaakceptowaną i podpisaną klauzulę RODO. Zgłaszający obowiązany jest również do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu, który załączony jest do niniejszego ogłoszenia.

6. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody, dyplomy i wyróżnienia,

7. Organizatorzy przewidują upowszechnianie informacji o wynikach konkursu poprzez strony internetowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

8. Informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl.

9. Szczegółowych informacji na temat organizacji Konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu;  tel. 48 365 69 00 e-mail: radom@cdr.gov.pl.

10. Przesłanie podpisanej :Karty zgłoszenia” oznacza zapoznanie się i akceptację postanowień regulaminu, oraz zasad ochrony danych osobowych zawartych w regulaminie.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin kontursu do pobrania:
https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3376-ogolnopolski-konkurs-najlepsza-wedzarnia-tradycyjna