Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)

Aktualności Programowanie PS WPR 2023-2027 Wytyczne Wsparcie z PS WPR 2023-2027 Harmonogram naboru wniosków w ramach PS WPR na lata 2023-2027 Legislacja Komitet Monitorujący PS WPR 2023-2027 Publikacje i prezentacje Dokumenty PS WPR 2023-2027 Wsparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027 będzie przyznawane na podstawie dokumentu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki … Czytaj dalej Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)