Podsumowanie etapu regionalnego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – podregion bydgoski

W 2022 roku po raz kolejny właściciele gospodarstw indywidualnych biorą udział w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne orgaznizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pierwszym etapem konkursu jest etap regionalny, w którym do walki i awansu do kolejnych etapów walczyło kilkadziesiąt gospodarstw podzielonych na podregiony obejmujące dawne województwa bydgoskie, toruńskie i włocławskie.

15 maja  podczas targów Lato na Wsi rozstrzygnięty został etap podregionu bydgoskiego, obejmujący powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński,  nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński. Trzy najlepsze gospodarstwa z 22 zgłoszonych w naszym podregionie awansowało do etapu wojewódzkiego, w którym będą rywalizować z pozostałymi laureatami etapów regionalnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu komisje konkursowe wszystkich trzech etapów oceniały:

1) organizację obejścia, podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej;
2) ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
3) stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
4) warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych;
5) wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę;
6) sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin i innymi substancjami niebezpiecznymi;
7) dbałość o środowisko naturalne;
8) estetykę gospodarstwa oraz organizację miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci;
9) zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Najlepszymi, którzy spełniają wymogi BHP i ich gospodarstwa są najbezpieczniejsze spośród wszystkich wizytowanych gospodarstw w podregionie bydgoskim były gospodarstwa:

Mateusza Kopytowskiego z Rycerzewka, który zajął miejsce pierwsze,

Danuty i Dariusza z Płonkowa, którzy awansowali do etapu wojewódzkiego
z miejsca drugiego oraz

Krzysztofa Jasiek z Wąwelna, który uplasował się na miejscu trzecim.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci elektronarzędzi o wartości od kilkuset do tysiąca pięciuset złotych.  W czerwcu odbędzie się wizytacja gospodarstw przez komisję wojewódzką, w czasie której wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, reprezentant województwa kujawsko-pomorskiego na etapie centralnym.

Wszystkim życzymy powodzenia!

 

 

Natalia Narewska

gł.sp.ds. łąkarstwa, roślin pastewnych i ochrony roślin

Dział Technologii Produkcji Rolniczej