Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

O Projekcie

 

 

 

 

Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej obszarów wiejskich

Postulaty projektu „RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii”

 

Nowe filmy z serii Lokalna energia

 

 

29.03.2022 – SPOTKANIE ZESPOŁÓW EKSPERCKICH W PROJEKCIE RENALDO W MINISTERSTWIE ROLNICTWA W WARSZAWIE

 

CUIAVIA

 

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE – DZIAŁAMY!

 

WSPIERAMY INICJATYWY SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH W KUJAWSKO-POMORSKIEM

 

POTENCJAŁ DLA ROZWOJU SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH W KUJAWSKO-POMORSKIM POTWIERDZONY! – Warsztaty z partnerami projektu RENALDO

 

Warsztaty: Spółdzielnie energetyczne dla województwa kujawsko-pomorskiego – czy to się opłaca?

 

Eko-opcje – TVP Bydgoszcz

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka „Eko-opcji”, w którym o projekcie RENALDO i o tym, jak wpisuje się on w potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, opowiedzieli:

– Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR
– Justyna Lesiewicz – Koordynatorka projektu w KPODR

oraz przedstawiciele zaangażowanych gmin:

– Wojciech Konstanty – zastępca wójta w Gminie Łubianka,
– Rafał Zglinicki – prezes Zarządu Biogazowni Rypin oraz
– Hanna Grochowiecka – prezes spółki Wiatrak, członek Zarządu Biogazowni Rypin i specjalista ds. OZE.

Link do odcinka:


https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/bydgoszcz/przyroda-i-ekologia/ekoopcja/wideo/ekoopcja-20112021/57032391

Projekt „RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii” jest realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Wykonawcą projektu jest Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), które wdraża projekt za pośrednictwem 3 partnerów. Jednym z nich jest KPODR w Minikowie, który odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej.

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:
Justyna Lesiewicz – koordynator projektu: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl
Anna Kaszkowiak
: tel. +48 52 386 72 46, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl

Informacja nt. działań ogólnokrajowych:
https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne

Komunikat prasowy KPODR
Dot. projektu: Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

ZA NAMI DRUGA KONFERENCJA
PN. „OZE W SEKTORZE AGRO – NOWE PERSPEKTYWY”

21 września 2021 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy odbyła się, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), konferencja pn. „OZE w sektorze AGRO – nowe perspektywy”. Była to druga edycja konferencji o tym tytule. Organizatorami były Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (ZPDiWR), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) oraz firma RAWICOM Sp. z o.o. Sp. k. (Rawicom). W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników.

Spotkanie otworzyli organizatorzy: Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Roman Wiatrowski, Dyrektor KPODR dr Ryszard Zarudzki oraz członek Zarządu i współwłaściciel firmy Rawicom Adam Hłond. Uczestników powitał również Podsekretarz Stanu MRiRW dr Ryszard Kamiński. Konferencję prowadziła p. Silvana Oczkowska, członek zarządu ZPDiWR.

Na początku wysłuchaliśmy wykładu Zastępcy Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosława Wiśniewskiego pt.: „Spółdzielnie energetyczne szansą na rozwój odnawialnych źródeł energii w województwie kujawsko-pomorskim”, wraz z posłowiem dr. Ryszarda Kamińskiego na temat potrzeby zmiany postrzegania rolnictwa jako problemu, a raczej sfery mającej ogromne znaczenie i możliwości wsparcia dla całego społeczeństwa. Następnie o trendach rozwojowych w zakresie instalacji PV opowiedział dr inż. Adam Mroziński z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Na temat elektromobilności w rolnictwie prezentację przedstawił p. Krzysztof Kowalski, Ekspert ds. elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dodatkowo, o najnowszym wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych oraz samochodów elektrycznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych mówili panowie Piotr Szparaga, Kierownik ds. sprzedaży oraz Krzysztof Krawczyk, Pełnomocnik ds. elektromobilności ze spółki Rawicom. Serię prezentacji zamknęli panowie Karol Chyliński, Prezes Zarządu Rawicom Consulting Services Sp. z o.o. i radca prawny oraz Adam Hłond, Członek Zarządu i współwłaściciel spółki Rawicom tematem: „Dzierżawa gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Zalety i kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę”.

Na koniec części merytorycznej konferencji odbyła się debata pt. „Europejski Zielony Ład – jak wpłynie na sektor agrobiznesu i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie?”. Uczestniczyli w niej w roli ekspertów:

Witold Chmarzyński – Partner w Kancelarii CCLAW, radca prawny, ekspert w zakresie OZE i elektromobilności oraz wcześniejsi prelegenci: p. Karol Chyliński, p. Adam Hłond, dr inż. Adam Mroziński, p. Piotr Szparaga, Dyrektor Jarosław Wiśniewski oraz Podsekretarz Stanu Ryszard Kamiński.

Konferencja stała się również okazją do spotkania roboczego uczestników projektu RENALDO, podczas którego przedstawiciele zaangażowanych w projekcie gmin mieli okazję omówić najnowsze ustalenia i przewidywania przekazane przez MRiRW z przedstawicielami Ministerstwa – Podsekretarzem Stanu Ryszardem Kamińskim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW Jarosławem Wiśniewskim. Podczas dyskusji wykazano różnice pomiędzy gminami i konieczność indywidualnego podejścia do tematu tworzenia w każdej z nich Spółdzielni Energetycznej. Następnym krokiem w projekcie będą warsztaty dla gmin w Michałowie na Podlasiu w dniach 14-15 października 2021.

Komunikat prasowy KPODR
Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – RENALDO

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE – JAKIE KORZYŚCI?
WARSZTATY DLA GMIN W PROJEKCIE RENALDO

Spółdzielnie energetyczne zostały zapisane jako priorytet w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 oraz w Krajowym Planie Odbudowy. Komisja Europejska zakwalifikowała spółdzielnie energetyczne jako rodzaj „społeczności energetycznej” w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych.

W dniach 20-21 lipca 2021 r. odbyły się warsztaty nt. tworzenia spółdzielni energetycznych z udziałem  gmin z województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego partycypujących w projekcie RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii. Przedstawiciele gmin podlaskich, podobnie jak przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwa Klimatu, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (KOWR) oraz spółdzielni energetycznej z Grecji, uczestniczyli w warsztatach on-line. Gospodarzem warsztatów był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Bezpośrednio z Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie warsztaty prowadził Marco Gütle z niemieckiej Fundacji 100% Energii Odnawialnej. Mając na uwadze doświadczenia niemieckie i greckie oraz rejestrację pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej w czerwcu 2021, rozważano jakie korzyści wynikają z tej formy organizacji lokalnego rynku energii i jakie problemy trzeba rozwiązać, aby gmina mogła stać się aktywnym współtwórcą lokalnego rynku energii. Doświadczenia z Niemiec, gdzie funkcjonują liczne spółdzielnie energetyczne, wykazują, że regulacje prawne narzucone centralnie przez państwo mają decydujący wpływ na ich sposób funkcjonowania oraz konkurencyjność na rynku.

W Niemczech spółdzielnie energetyczne mogą sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci,
a następnie w razie potrzeby ją odkupywać. Nie mają natomiast możliwości bilansowania nadwyżek i zapotrzebowania wśród członków spółdzielni. W Polsce jest odwrotnie: spółdzielnie energetyczne nie mają możliwości sprzedawania energii elektrycznej, ale mogą bilansować podaż i popyt wśród członków spółdzielni. Wymaga to jednak sprecyzowania regulacji prawnych w Polsce, w szczególności w zakresie zasad wzajemnych rozliczeń członków spółdzielni oraz zapewnienia im korzyści, których nie można osiągnąć działając jako pojedynczy prosument.

Kolejne warsztaty i działania projektowe, przy udziale gmin, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu, będą poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na pytania „Co musiałoby się stać na rynku energii oraz w zakresie regulacji prawnych i zachęt by powstawały spółdzielnie energetyczne w Polsce? Jakie problemy należy pokonać? Kto i jakie działania powinien podejmować w celu uczynienia spółdzielni energetycznej atrakcyjną formą organizowania lokalnego rynku energii?”

Projekt RENALDO jest realizowany z inicjatywy MRiRW, które angażuje się w przedsięwzięcie merytorycznie i organizacyjnie
za pośrednictwem KOWR oraz ekspertów centralnych. Wykonawcą projektu jest Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), które wdraża projekt za pośrednictwem 3 partnerów. Jednym z nich jest KPODR w Minikowie, który odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej. Realizację projektu nadzoruje Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu, GIZ, MRiRW oraz Ministerstwa Klimatu.

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:
Justyna Lesiewicz – koordynator projektu: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl
Anna Kaszkowiak
: tel. +48 52 386 72 30, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl
Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 już za nami.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili!

Byliśmy do Państwa dyspozycji m.in. w namiocie eksperckim KPODR. Rozmawialiśmy o problemach współczesnych rolników, innowacjach społecznych, spółdzielniach energetycznych, a także o prowadzonych przez nas w tym zakresie działaniach.

Prezentowaliśmy również materiały z naszych najnowszych międzynarodowych projektów:

– RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii

– IPMWORKS – Europejska sieć gospodarstw demonstracyjnych, promująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin

– FARMWELL – Poprawa jakości życia rolników poprzez innowacje społeczne

Zapraszamy!

Wybraliśmy gminy do współpracy w projekcie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że Komitet Sterujący projektu RENALDO zatwierdził rekomendowane przez nas gminy do współpracy przy ustanawianiu spółdzielni energetycznych.

Wyboru gmin do współpracy dokonano na podstawie następujących kryteriów: wymogów formalnych, parametrów związanych z wydajnością energii, wsparcia ze strony lokalnych interesariuszy oraz specjalistycznej wiedzy na temat OZE. Wybór nastąpił na podstawie analizy odpowiedzi na pytania w ankiecie elektronicznej, wysłanej do wszystkich 140 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, a także wizyt terenowych w wybranych gminach, analizy dostępnych dokumentów oraz deklaracji gotowości do współpracy partnerskiej.

Czytaj więcej……

Zakładamy spółdzielnie energii odnawialnej w woj. kujawsko-pomorskim !!!

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie właśnie rozpoczął działania w ramach projektu „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii (RENALDO)”. W związku z tym poszukujemy gmin do współpracy przy zakładaniu spółdzielni energetycznych w naszym województwie. Do dnia 21.04.2021 wszystkie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie w woj. kujawsko-pomorskim mogą zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez  wypełnienie ankiety (https://forms.office.com/r/susPqRrfsX).

Do końca kwietnia Komitet Sterujący projektu pod przewodnictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakwalifikuje co najmniej 2 gminy z naszego województwa do udziału w projekcie. Wybrane gminy będą mogły skorzystać ze wsparcia KPODR oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ekspertów krajowych oraz niemieckich by utworzyć co najmniej dwie funkcjonujące spółdzielnie energetyczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kryteria, które gminy zainteresowane powstaniem spółdzielni energetycznych na swoim terenie będą musiały spełnić to: możliwość spełnienia wymogów prawnych, uzasadnienie ekonomiczne, zainteresowanie potencjalnych “spółdzielców” oraz lokalne zasoby (eksperci, infrastruktura, itp.).

Kontakt w sprawie realizacji projektu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego:
Justyna Lesiewicz – koordynator projektu: tel. +48 52 386 72 13, e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl
Anna Kaszkowiak: tel +48 52 386 72 30, e-mail: anna.kaszkowiak@kpodr.pl
Informacja nt. działań ogólnokrajowych: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne


Projekt jest realizowany na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które angażuje się w przedsięwzięcie merytorycznie i organizacyjnie za pośrednictwem Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (KOWR) oraz ekspertów centralnych. Wykonawcą projektu jest niemiecka organizacja Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, która wdraża projekt za pośrednictwem 3 partnerów. Jednym z nich jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), który odpowiada za wdrożenie pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Republiki Niemieckiej. Realizację projektu nadzoruje Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu, GIZ, MRiRW oraz Ministerstwa Klimatu.

On behalf of:                                                                             of the Federal Republic of Germany