Czy jesteś przedsiębiorczy

Przedsiębiorczość ma swój początek w każdym z nas – to ty masz pomysł. Tyleż trywialne, co prawdziwe stwierdzenie. Oby jak najwięcej ludzi przeżyło takie podnoszące na duchu doświadczenie.

Jednym z celów życia jest takie nim pokierowanie, aby można było uzyskać zadowolenie z wykorzystania posiadanych zasobów. Zazwyczaj mamy do dyspozycji trzy źródła zasobów:

– zdolność myślenia
– siłę mięśni
– pieniądze.

Większość z nas posiada większe zasoby w postaci zdolności myślenia i siły mięśni, aniżeli kapitału. Niektórym ludziom łatwiej niż innym przychodzi zarządzanie posiadanymi zasobami. Czerpią oni wiele zadowolenia z wykorzystania swojej zdolności myślenia, umiejętności pracy i pieniędzy. Czy ty musisz być od nich gorszy? Wcale nie.

Na ogół tak bywa, że nasza działalność motywowana jest wewnętrznymi potrzebami, preferencjami i pragnieniami. Styl życia, który chcemy prowadzić, nasze umiejętności, wykształcenie, doświadczenie i zasoby finansowe powodują, że wyznaczamy sobie cele, które zaspokoją nasze wewnętrzne dążenia.

Dobry przedsiębiorca posiada takie cechy, jak:

– umiejętność rozwiązywania problemów – szuka okazji do pełnego wykorzystania swoich możliwości twórczych,
– mała potrzeba uznania – wie, że ma zazwyczaj rację, dlatego nie jest zainteresowany opinią innych, a tym bardziej nie zabiega o ich względy,
– duża energia – tryska życiową energią, cieszy się dobrym zdrowiem w tym sensie, że na chorobę nie ma czasu,
– pewność siebie – zna swoją wartość i wierzy we własne pomysły,
– zorganizowanie – organizuje czas pracy według własnych logicznych przemyśleń,
– przenikliwość – posiada wyobraźnię, stara się widzieć przyszłość,
– elastyczność – otwarty na zmiany,
– wytrwałość – kłopoty go dopingują, a nie załamują,
– optymizm – wierzy, że wszystko dobrze się ułoży,
– niezależność – jest panem swojego losu,
– równowaga emocjonalna – nie popada w skrajności czy nagłe zmiany nastrojów,
– podejmowanie ryzyka – często i chętnie wystawia na próbę swoje umiejętności.
Przed rozpoczęciem działalności na własny rachunek należy porównać różnice w korzyściach jakie przynosi praca dla samego siebie z pracą dla innych.

Korzyści – praca dla siebie:

– jeśli pracuję dla siebie – jestem szefem, cieszę się niezależnością,
– cały zysk po odjęciu wydatków należy do mnie,
– moje własne decyzje mają wpływ na moje życie,
– swoje pomysły mogę testować w realnych sytuacjach życiowych,
– sam planuję rozkład pracy,
– ja ustalam ceny, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą usługi,
– decyduję jaki produkt lub usługa ma być w szczególności promowana,
– kontroluje to co robię, a co za tym idzie sam dbam o własną reputację.

Przed przystąpieniem do założenia własnej firmy, niezależnie od branży, należy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czy jestem właściwą osobą do prowadzenia działalności na własny rachunek. Należy przy tym pamiętać, że wytrwałość zawsze się opłaca, zaś podjęty dodatkowy wysiłek może stanowić o powodzeniu postępowania.

Żeby być dobrym przedsiębiorcą, należy posiadać minimum niezbędnych umiejętności, takich jak:

– umiejętność rozwiązywania problemów – zdolność definiowania trudności lub problemu, analizowania jego składowych części,
– umiejętność koncentrowania potrzebnych zasobów, oceny potencjalnych rozwiązań i wyboru planu działania,
– umiejętność postępowania z ludźmi, nawet bardziej niż ktokolwiek inny,
– umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
– umiejętność reklamowania i sprzedaży towaru niezależnie czy towar jest tworem fizycznym czy usługą,
– determinacja w chwilach niepowodzeń.

Ażeby ocenić drzemiące w nas potencjalne możliwości, musimy dowiedzieć się, które z niżej wymienionych cech posiadamy.

 • – wiara w siebie
  • – czy wierzę, że potrafię coś zrobić lepiej od innych?
  • – czy jestem aż tak pewien, że mogę swoje dotychczasowe, nieraz wygodne życie, zaryzykować dla uzyskania nowego celu?
 • – wytrwałość i determinacja
  • – czy jestem osobą na tyle stanowczą, że wytrwam przy danym pomyśle do momentu jego zrealizowania?
  • – czy kontynuuję nawet wtedy, gdy inni rezygnują?
  • – jeśli ktoś mówi, że danego zamysłu nie da się zrobić, czy jestem gotów dokonać tego tylko po to, aby udowodnić, że nie ma racji?
 • – zaradność
  • – czy potrafię rozwiązywać pojawiające się problemy?
  • – czy lubię nowe, ambitne wyzwania?
 • – umiejętność ponoszenia skalkulowanego ryzyka
  • – czy rozglądam się za ryzykiem, które może być zmniejszone do rozsądnego poziomu?
  • – czy mi się wydaje, że dzięki swojej wiedzy i pewności siebie mogę zapanować nad ryzykiem?
 • – inicjatywa
  • – czy dostrzegam rzeczy, które powinny być zrobione i robię je?
  • – czy zdarza mi się zaproponować, aby coś zostało zrobione?
  • – czy niecierpliwie czekam, aż coś zacznie się dziać?
 • – elastyczność
  • – czy przemawiają do mnie nowe sposoby robienia pewnych rzeczy?
  • – czy podobają mi się nowe sugestie na temat metody wykonania danej pracy?
 • – zdolność wizualizacji
  • – czy dostrzegam całość sytuacji?
 • – optymizm
  • – czy jestem przekonany, że wreszcie wszystko ułoży się po mojej myśli?
 • – kreatywność
  • – czy lubię działać w sposób niekonwencjonalny?
  • – czy dostrzegam wady rutynowego działania?
 • – niezależność
  • – czy odczuwam potrzebę bycia uznanym za swoje dokonania, czy wolę robić coś sam?
  • – czy to, że zadanie jest ambitne jest dla mnie wystarczającą motywacją?
 • – zorganizowanie
  • – czy potrafię gromadzić na bieżąco informacje?
  • – czy prowadzę dobre notatki?
 • – status lub potrzeba uznania
  • – czy potrafię przejść do porządku dziennego nad faktem, że to ktoś inny cieszy się uznaniem?
  • – czy nadal posiadam motywację jeśli praca okazuje się ciężka?
 • – zrównoważenie emocjonalne
  • – czy często wybucham, czy raczej należę do ludzi zrównoważonych?
  • – czy kontynuuję pracę, kiedy pesymiści chcą się wycofać?
 • – wyznaczanie celu
  • – czy wyznaczam sobie cele i potem ciężko pracuję, żeby je osiągnąć?
  • – czy ustanawiam ostateczne terminy ich osiągnięcia?

Przed rozpoczęciem własnej działalności należy wyznaczyć sobie cele, czyli coś czemu poświęcamy naszą energię i drogocenny czas. Dążenie do celu tak naprawdę kieruje naszym życiem i jest motorem działania. O ile łatwo jest określić cele ogólne, o tyle trudniej poradzić sobie ze zdefiniowaniem celów bardziej osobistych. Prawdę mówiąc wielu z nas właściwie nie wie, czego chce, bądź jeżeli już wie czego chce, to nie wie jak to osiągnąć. Dążenie do celu można porównać do posługiwania się mapą drogową. Chcąc dostać się do jakiejś miejscowości opracowuję z ołówkiem w ręku najlepszą i najkrótszą trasę. Skoro cele są tak istotne w naszym życiu to dlaczego nie wszyscy je sobie stawiają?

Przyczyny tego są złożone. Po pierwsze ustalanie celów nie jest łatwą umiejętnością. Niektórzy z nas nie są w stanie jasno sprecyzować tego co chcą osiągnąć, mając przy tym nadzieję, że sprawy same się ułożą. Inna przyczyna niechęci do stawiania celów to obawa przed porażką albo niska samoocena. Zdarza się bowiem często, że ludzie uważają, iż nie są godni pewnych rzeczy, więc nie czynią nic ku temu, by je osiągnąć. Istnieje również grupa ludzi, którzy w ogóle nie zastanawiają się nad celami, zaś ich działanie opiera się na ustalonej od lat konwencji postępowania. Dążąc do celu należy:

– polegać na swoich umiejętnościach,
– samemu formułować opinie,
– mieć zaufanie do samego siebie,
– wystrzegać się robienia czegoś, co będzie korzystne dla kogoś, a dla ciebie wcale nie oznacza polepszenia sytuacji.

Istnieją pewne zasady ustalania własnych celów. Przede wszystkim należy:

 • – zapisać swoje cele – sporządzić listę tego wszystkiego, co chciałbyś osiągnąć,
 • – przyporządkować cele do trzech następujących grup,
  • – cele najbliższe – należy zrealizować w przeciągu roku,
  • – cele krótkoterminowe – należy zrealizować w przeciągu 5 lat,
  • – cele długoterminowe – należy osiągnąć za kilkanaście lat.

Po sporządzeniu listy celów, które powinny być jak najbardziej realistyczne i możliwe do zrealizowania, należy zastanowić się nad tym, jak doprowadzić do ich urzeczywistnienia.

Dlatego trzeba odpowiednio zorganizować sobie czas pamiętając przy tym, że doba ma 24 godziny, zaś rok 365 dni. Istnieją trzy sposoby prawidłowego rozporządzania czasem.
– nie odkładaj niczego, co wymaga natychmiastowej realizacji na późniejszy termin,
– oblicz czas niezbędny do wykonania określonej czynności,
– zaplanuj w taki sposób czas, aby niezbędne zadania wykonać we właściwym terminie – bądź przy tym realistą – nie poświęcaj zbyt dużo czasu na rzeczy nieistotne.

Przystępując do wprowadzenia w rzeczywistość własnego pomysłu na działalność będziesz musiał rozwiązać szereg problemów. Należy pamiętać, że potencjalne twoje cele będą miały wpływ nie tylko na twoje życie, ale także życie innych osób. Twoje zamierzenia mogą być sprzeczne z zamierzeniami innych ludzi, dlatego upewnij się czy inni rozumieją i akceptują twoje cele. Musisz pamiętać również o tym, że za kilkanaście lat twoje opinie mogą ulec zmianie.

Dlatego licz się z tym, że co jakiś czas musisz ponownie zweryfikować obrane przez ciebie cele. Możesz dojść do wniosku, że nadeszła potrzeba wprowadzenia zmian innowacyjnych, gdyż twoje priorytety uległy zmianie. Nie obawiaj się podejmowania decyzji, nie uważaj się za pokonanego pamiętając, że czasami nawet najlepsze decyzje mogą być fatalne w skutkach. I odwrotnie, z pozoru wydawałoby się niedobra decyzja może okazać się zbawienna w skutkach. Najlepszym bowiem przedsiębiorcą jest ten, który cały czas idzie do przodu potrafiąc przy tym uczyć się na cudzych i własnych (oby ich było jak najmniej) błędach.

Ryszard Grabczyński
KPODR Minikowo,
Oddział w Zarzeczewie