Gościnny zajazd

Zapraszam Państwa do zajazdu wiejskiego MAT-ERA, do miejscowości Wielgie położonej w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie lipnowskim.

Zajazd jest własnością państwa Ewy i Kazimierza Matera, którzy budynki po dawnym SKR-ze zaadoptowali na potrzeby podjętej działalności. Od ponad dwóch lat przedsiębiorcy prowadzą zajazd, który cieszy się powodzeniem nie tylko w najbliższej okolicy. Państwo Matera organizują różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, takie jak: wesela, komunie, urodziny, imieniny. Posiadane zaplecze umożliwia również przeprowadzanie konferencji, szkoleń i spotkań.

Aby zajazd mógł właściwie funkcjonować potrzebna jest wiedza i zaangażowanie właścicieli, ale również fachowa kadra. Taką kadrę państwo Matera znaleźli wśród mieszkańców najbliższej okolicy, stworzyli dziewięć miejsc pracy. To jednak nie wszystkie korzyści, jakie odniosła lokalna społeczność wraz z powstaniem zajazdu. Działalność gastronomiczna firmy oparta jest na produktach wytwarzanych w najbliższym sąsiedztwie. W mięso i jego przetwory państwo Matera zaopatrują się w lokalnej masarni, pieczywo również dostarcza tutejsza piekarnia. Warzywa i owoce pochodzą od miejscowych producentów. Firma nie dysponuje jeszcze dostatecznie dużą bazą noclegową, więc proponuje gościom noclegi w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych. “Udało się” nie tylko przedsiębiorcom, ale również mieszkańcom gminy.

Państwo Matera analizują wymagania klientów i dostosowują działalność do zmieniających się potrzeb rynku. Planują uruchomić usługę cateringu, powiększyć powierzchnię sal oraz utworzyć bazę hotelową, co będzie się wiązać z powstaniem nowych miejsc pracy (właściciele szacują, że wraz z rozszerzeniem działalności zatrudnią kolejne cztery osoby).

Do tej pory przedsiębiorcy korzystali z środków pomocy krajowej i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Na rozpoczęcie działalności zaciągnęli kredyt preferencyjny na utworzenie miejsc pracy w działalności pozarolniczej, natomiast przy rozszerzeniu działalności skorzystali ze środków pomocowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W ogólnej wartości inwestycji udział środków własnych wyniósł około 60%. Dobry pomysł, odwaga i determinacja w realizowaniu własnych pomysłów oraz umiejętne wykorzystanie dostępnych środków, jak widać na przykładzie państwa Ewy i Kazimierza Matera pozwala osiągnąć sukces.

Wielgie położone jest z dala od głównych szlaków, co w opinii wielu tu zamieszkałych osób ogranicza możliwość rozwoju, ale z opinią wielu nie zawsze warto się zgodzić. Państwo Matera odważnie zrealizowali swój pomysł i teraz także dzięki zajazdowi miejscowość stała się bardziej znana. Atrakcyjne położenie Wielgiego, wśród, pagórków i lasów, nieopodal czystego Jeziora Orłowskiego (o pow. ok.100 ha) sprzyja rozwojowi turystyki, warto więc wykorzystać ten potencjał. Państwo Ewa i Kazimierz Matera już to zrobili.

Przedsiębiorcom życzę powodzenia i odwagi w realizacji planów, a mieszkańcom gminy kolejnych ciekawych pomysłów!

Grażyna Sowińska
KPODR w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie