Widziane z siodła

Gospodarstwo Pana Marcina Lewandowskiego znane jest przejażdżek konnych z Nowego do Gniewa. Proponowane trasy mają walory edukacyjno-krajoznawcze.

Pan Marcin Lewandowski rozpoczął działalność w swoim gospodarstwie w 1998 roku. Miał wtedy 4.6 ha ziemi. Otrzymał  od ojca Łucjana jedną klacz rasy wielkopolskiej. Z czasem zaczął powiększać stado koni do 8 w 2002, aktualnie posiada do 22 koni (7 klaczy, 2 ogiery,13 szt. młodzieży).

Dziś posiada gospodarstwo o powierzchni 14.5 ha plus ponad 9 hektarów dzierżawy  trwałych użytków zielonych. W roku 1998 uzyskał pełne uprawnienia do prowadzenia nauki jazdy konnej. W ofercie  jest nauka jazdy konnej od podstaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Od roku 2002 gospodarz przyjmuje grupy zorganizowane a także turystów indywidualnych. Rozszerzył zakres usług. Bierze udział w imprezach okolicznościowych, obsługuje okoliczne festyny, Dni Nowego, turnieje rycerskie na zamkach w Nowem i Gniewie. Ostatnio organizuje modne rajdy konne, które prowadzone są różnymi trasami: np. przez Bory Tucholskie oraz wzdłuż Wisły, malowniczą trasą w kierunku Gniewa. Przygotowanie trasy w kierunku Gniewa przebiegało sukcesywnie od 2002 roku, i objęło: odkrzaczanie, zdrenowanie i niwelację terenu, budowę przepustów, przepraw , budowę miejsc postoju, odpoczynku wraz z przygotowaniem stołów i ław do posiłku oraz miejsc na ogniska. Odbudowano również rów łączącego Jezioro Czarownic z Wisłą. W tych pracach brali też udział bezrobotni zatrudnieni do prac interwencyjnych w Nowem.

W gospodarstwie w oparciu o przygotowaną bazę odbywają się różnorodne imprezy, zjazdy rodzinne, spotkania towarzyskie i integracyjne pracowników różnych firm, przyjmowane są wycieczki autokarowe, itp. Mama oraz żona Pana Marcina. prowadzą bardzo dobrą, polską kuchnię.  W gospodarstwie Husar wykorzystuje się własne płody rolne oraz sprawdzone, regionalne potrawy np. bigos, powidła nowskie, miejscowe wypieki i ciasta, itp.

Gospodarstwo to współpracuje z innymi podobnymi gospodarstwami, wymieniając się letnikami, zwłaszcza z tymi, które nie oferują np. jazdy konnej, a nastawione są raczej na miejsca noclegowe i serwowanie posiłków,

W ciągu kilku ostatnich lat pojawiły się nowe rodzaje usług.

Stowarzyszenie “Akademia Opaleńska” oraz samorządy gmin Nowe i Gniew są współorganizatorami trasy wycieczkowo-edukacyjno-krajoznawczej (pieszej, rowerowej, konnej) wzdłuż Wisły, na odcinku ok.25 km. Część tej trasy na odcinku gminy Nowe przebiega na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły do wsi Kozielecna. Obok jest rezerwat przyrody-“Wiosło Duże”, w którym  istnieją dobrze zachowane fragmenty naturalnych zespołów leśnych z rzadkimi roślinami leśno-stepowymi . Ponadto, projektowany jest we wsi Bochlin rezerwat przyrody: tzw. grąd zboczowy z bogatym runem i licznie występującą tu lilią złotogłów.

Zdj-trasa z gospodarstwa Lewandowskiego w kierunku Gniewa - autor Z.Stępień

Zdj-trasa z gospodarstwa Lewandowskiego w kierunku
Gniewa – autor Z.Stępień

Można wymienić konkretne efekty społeczne działań pana Lewandowskiego które są  ważne dla zainteresowanego oraz dla społeczności lokalnej. Dodatkowe zatrudnienie osób, promuwanie się gminy, przedsiębiorczość, kreatywne zachowania społeczności lokalnych, jest możliwa współpraca różnych lokalnych partnerów i kreowanie tzw. liderów

Główną motywacją rolnika do podjęcia tego typu usług i rozwoju gospodarstwa  w tym kierunku była chęć połączenia pracy zawodowej z satysfakcją osobistą. Właściciele  czerpią przyjemność z kontaktu z ludźmi, obcują z przyrodą (w tym z końmi). Celem  oczywistym jest również chęć podwyższenia dochodów i standardu życia rodziny.

Pan Marcin swoimi działaniami  wychodzi naprzeciw zwiększającemu się zainteresowaniu  turystów tym regionem. Należy podkreślić w funkcjonowaniu tego gospodarstwa ważny aspekt  edukacyjny , gdyż młodzież poznaje i uczy się szanować miejscową faunę i florę,

Na miejscu wykorzystuje się lokalny potencjał: wspaniałe walory krajobrazowe, bliskość Borów Tucholskich, licznych jezior (Czarne, Łąkie, Radodzież), Wisły i Mątawy, Park Krajobrazowy, rezerwaty i pomniki przyrody. Nad Wisłą, u podnóża miasteczka, w bezpośrednim otoczeniu gospodarstwa znajduje się osada rybacka – tzw. Rybaki oraz liczne ślady po menonitach.

W trosce o dobry stan skarpy nadwiślańskiej gmina Nowe w oparciu o środki UE, w ramach rewitalizacji w latach 2008-2009 planuje jej odbudowę i zagospodarowanie.

W latach 2008-2009 Państwo Lewandowscy planują poszerzyć bazę noclegową do 10 miejsc, poprzez przeznaczenie na ten cel obecnego budynku mieszkalnego, gdyż planują zbudować nowy dom,

Gospodarze   są fachowo przygotowani do prowadzenia tego typu działalności, usług, mają dyplomy szkół rolniczych oraz inne świadectwa ukończenia kursów oraz uprawnienia. Starają się sprostać nowym wyzwaniom wynikającym z naszej akcesji w UE, dostosowując swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów.

Są zaradni, pomysłowi, otwarci i aktywni dlatego sukces osiągną.

Benedykt Kirszenstein
K-PODR Minikowo