RENALDO Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii

 

Zakładamy spółdzielnie energetyczne w woj. kujawsko-pomorskim!

ROLA KPODR
we współpracy z ekspertami z kraju i z Niemiec oraz z wybranymi gminami z województwa utworzenie co najmniej 2 spółdzielni energetycznych na terenie województwa wsparcie merytoryczne dla inicjatorów przyszłych spółdzielni energetycznych w zakresie analiz, biznesplanów oraz porad prawnych opracowanie praktycznego poradnika opisującego kroki dla ustanowienia spółdzielni energetycznej organizowanie i rozwijanie partnerstw na rzecz rozwoju OZE na terenie województwa.

O PROJEKCIE

Projekt realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), na terenie woj. podlaskiego i kujawsko-pomorskiego Lider Projektu:  Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) Wykonawcy Projektu: niemiecka fundacja „100 prozent erneuerbar stiftung“, KPODR w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie), Instytut Rozwoju Społeczności Lokalnej Activus (woj. podlaskie)

Finansowanie: Unia Europejska i Rząd Federalny Niemiec

KORZYŚCI

– poprawa sytuacji finansowej członków spółdzielni i ich rodzin w obliczu rosnących cen energii

– rozwiązanie problemów z niedoborem energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu

– lepsze wykorzystanie istniejącej lokalnej infrastruktury energetycznej i okołoenergetycznej

– programowanie rozwoju infrastruktury OZE

– niedrogie dostawy energii z gwarancją ograniczenia przerw w jej dostawach

– poprawa jakości środowiska naturalnego oraz ochrona klimatu

– tworzenie nowych miejsc pracy i kreowanie nowych usług na poziomie lokalnym

– poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu

– sposób na ograniczenie kosztów w rolnictwie i zwiększenie opłacalności pozyskiwaniu energii pochodzącej ze słońca, wiatru oraz biomasy

 

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA
Wg. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1524 z póź. zm.)

nowa prawna forma prosumencka,zrzeszająca producentów i konsumentów energii odnawialnej na obszarach wiejskich wytwarza energię elektryczną, biogaz, lub ciepło w instalacjach OZE na potrzeby
własne spółdzielni energetycznej członkowie spółdzielni określają zasady wzajemnych rozliczeń łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE w ciągu roku musi pokrywać minimum 70% potrzeb własnych członków.

PREFERENCJE
prosumencki system rozliczeń na podstawie upustów brak konieczności odliczania pomocy publicznej zwolnienie z opłaty OZE, mocowej, kogeneracyjnej, podatku akcyzowego i innych

Informacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

Justyna Lesiewicz
koordynator projektu,
tel. 52 386 72 13,
justyna.lesiewicz@kpodr.pl

Anna Kaszkowiak
specjalista ds. komunikacji i promocji
w projekcie,
tel. 52 386 72 30,
anna.kaszkowiak@kpodr.pl

Informacja ogólnopolska:
www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne

 

adres:
89-122 Minikowo
tel. 52 386 72 14,
sekretariat@kpodr.pl

dr Ryszard Kamiński
dyrektor KPODR

 

Tu  znajdziesz informacje o KPODR w Minikowie
www.kpodr.pl
http://www.facebook.com/kpodr
www.instagram.com/kpodr_w_minikowie

 

On behalf of:                                                                             of the Federal Republic of Germany