Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – wnioski o pomoc od 7 lipca

Od 7 lipca do 19 sierpnia 2022 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności. Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna … Czytaj dalej Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – wnioski o pomoc od 7 lipca