1

Ruszyły pierwsze demonstracje ekologiczne

Demonstracje realizowane są w ramach Poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego PROW  na lata 2014-2020  w zakresie Rolnictwa ekologicznego- na terenie Polski. Demonstracje to praktyczne szkolenia, które   zrealizowane  będą w formie wizyt w ekologicznym obiekcie demonstracyjnym. Obiekt demonstracyjny  to  wydzielona część gospodarstwa lub podmiotu przygotowującego produkty rolnictwa ekologicznego i w której prowadzona jest działalność zgodnie z instrukcją.

6 października br. w Wytwórni Makaronu „BIO” Aleksandra Babalska w Pokrzydowie odbyły się pierwsze demonstracje z przetwórstwa produktów ekologicznych – zbóż. Wydarzenie to odbyło się w ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, a uczestniczyli w nim rolnicy z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Podczas demonstracji zaprezentowano zakład przetwórstwa zbóż z uwzględnieniem profilu działalności gospodarstwa oraz zasady założenia i prowadzenia obiektu demonstracyjnego. Omówiono każdy etap, począwszy od przyjęcia surowca na magazyn, zasad czyszczenia  i magazynowania zboża. Kolejno omówiono proces technologiczny produkcji mąki i kaszy, a po wprowadzeniu teoretycznym przeprowadzono pokaz technologii produkcji trzech ekologicznych produktów zbożowych tj. mąki typ 1850, mąki typ 2000 oraz kaszy pęczak. Uczestnicy dokonali oceny jakości otrzymanych surowców metodą organoleptyczną pod kątem wilgotności, smaku, zapachu i barwy. Zwrócono uwagę o możliwości wystąpienia  w produkcie ewentualnych zanieczyszczeń – tj. piasek w mące lub kaszy. Kolejnym punktem wizyty było omówienie zasad odsiewania, sortowania, pakowania i etykietowania gotowego produktu. Podczas wizyt szczególny nacisk położono na wiadomości praktyczne, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej działalności.

Instrukcje technologiczne zostały opracowane przez pracownika naukowego Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB
 w Warszawie, Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa.

Już niebawem relacja z kolejnych wizyt

 

Tekst i zdjęcia

Joanna Szczęsna-Kulewska

KPODR Minikowo