Planowane nabory wniosków PROW 2014-2020, harmonogram 2019

 
 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramem planowanych do ogłoszenia lub przeprowadzenia w 2019 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podane terminy mogą ulec zmianie. 

Aktualny harmonogram – otwórz