„Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”. Informacja o naborze nr 19

Kolejny nabór do projektu “Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” realizowany będzie w terminie 1.02.2023-14.02.2023 r. NABÓR DOTYCZY ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ). ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie: 6 osób na ścieżkę ogólną. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-30.06.2023. Obszar realizacji … Czytaj dalej „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”. Informacja o naborze nr 19