Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Integrowana Produkcja Roślin”

„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Integrowana Produkcja Roślin”

Integrowana produkcja roślin
Umowa o przyznanie pomocy nr 00018-6900-FA1900485/13

W okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 roku na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego, będą odbywać się skierowane do rolników bezpłatne dwudniowe szkolenia podstawowe „Integrowana produkcja roślin”. Szkolenie zakończone jest egzaminem, na podstawie którego wydawane są zaświadczenia uprawniające do prowadzenia upraw w systemie produkcji integrowanej przez okres 5 lat. Zaświadczenia te uprawniają również do stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Pierwszego dnia odbywają się zajęcia teoretyczne, zaś drugiego warsztaty z techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin .

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o skontaktowanie się odpowiednio:

Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego (PZDR) wskazanymi do kontaktu w harmonogramie,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach!

Działania realizowane przez konsorcjum (partnerzy konsorcjum: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego (wszystkie pozostałe, CDR w Brwinowie Odział Radom, IOR Poznań, IO Skierniewice) w ramach operacji „Integrowana produkcja roślin” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00018-6900-FA1900485/13 zawartej 28 maja 2014 r.

Więcej: https://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-1-Poprawa-konkurencyjnosci-sektora-rolnego-i-lesnego/Szkolenia-zawodowe-dla-osob-zatrudnionych-w-rolnictwie-i-lesnictwie

Małgorzata Kołacz, tel. 52-386-72-40, malgorzata.kolacz@kpodr .pl