Szkolenie „Nowy nabór MOJA WODA – jak uzyskać dofinansowanie”

21 sierpnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Nowy nabór MOJA WODA – jak uzyskać dofinansowanie”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 130 osób. Celem szkolenia było przedstawienie programu Moja Woda, sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie i o płatność oraz zachęcenie do korzystania z Programu Moja Woda.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie bogactwo ma woda deszczowa. Gromadzenie i racjonalne wykorzystanie opadów deszczu oraz wód roztopowych na własnej posesji pozwala indywidualnie wpływać na ograniczenie zmian klimatycznych. Jest to działanie proekologiczne i ekonomiczne – dzięki wodzie opadowej oszczędzamy wodę pitną, której nie musimy wykorzystywać do podlewania ogrodu.

Program Moja Woda w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę ruszył 3 sierpnia i jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem wniosku o płatność.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się w jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie i płatność. Jakie dokumenty są wymagane, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinasowanie do zbierania deszczówki.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – Joanna Ciuba oraz Anna Pawlikowska-Tyburska.

Szkolenie w postaci nagrania wideo jest dostępne poniżej.

Tekst: Natalia Czyżewska-Suchoń