DŁUŻSZY TERMIN STOSOWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH!

Do 30 listopada 2019 r. rolnicy mają możliwość stosowania nawozów naturalnych, czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jesienne-terminy-stosowania-nawozow).

Prolongata ma związek z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w tym suszą, z którą borykali się rolnicy w 2019 r. Ponieważ zjawiska te występowały lokalnie, każdy producent rolny musi samodzielnie ocenić możliwość zastosowania jesiennego nawożenia, biorąc pod uwagę przebiegu warunków pogodowych oraz możliwości wykonania prac agrotechnicznych na swoich  na polach.