KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU!

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2022 r. - zmiany w pomocy dla rodzin rolniczych

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował podczas briefingu prasowego, który odbył się 17 listopada 2022 r. m.in. o zainicjowaniu zmian w zasadach naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Planowane zmiany dotyczą:

– wydłużenia do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;

– uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Będą mogły to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży.

Wejście w życie tych zmian nastąpi po opublikowaniu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Aby wdrożenie powyższych zmian przebiegło jak najsprawniej, Agencja opracowała wzór oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa. Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie mógł stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

Oświadczenie o sprzedaży będzie przez ARiMR akceptowane po wejściu w życie zmienionych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów. Będziemy o tym informować na głównej stronie naszego portalu internetowego oraz w zakładce ze szczegółowymi informacjami o programie (tam znajdują się również dokumenty aplikacyjne) – otwórz

Briefing Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi – otwórz

Do 17 listopada wnioski o taką pomoc złożyło 128,5 tys. rolników.

Materiały do pobrania

Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnychZdjęcie: MRiRW

 

14 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmiana dotyczy pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Poniżej link do rozporządzenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dziennikustaw.gov.pl)

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami do 23 listopada 2022 r. został wydłużony termin na składanie wniosków na uzyskanie przedmiotowej pomocy do ARiMR.

Zgodnie ze zmianą przepisów rolnicy mają teraz obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem kopii faktur potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r., w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Faktury w terminie do 23.11.2022 r. muszą dostarczyć także rolnicy, którzy wniosek złożyli przed zmianą rozporządzenia.

W przypadku wniosków już złożonych, rolnik faktury może dostarczyć: wraz pismem przewodnim lub z formularzem wniosku z zaznaczonym celem „zmiana do wniosku” .

W przypadku niezłożenia w terminie kopii faktur, pomocy nie przyznaje się.

Nie jest wymagane dostarczenie oryginałów faktur – zgodnie z rozporządzeniem rolnik powinien dostarczyć „kopie faktur potwierdzających sprzedaż”.

Nie jest możliwe dostarczenie przez rolnika dokumentów księgowych innych niż faktura  – powinien dostarczyć faktury  VAT lub  VAT RR.

Istotna jest data sprzedaży nie data wystawienia faktury.

Faktury mogą być wystawione na członka rodziny.