Maj 2022

W numerze….

 

Co nas w maju zaskoczy?

W maju zaczynamy wysiewy i wysadzanie rozsad warzyw ciepłolubnych, takich, jak ogórki, pomidory, papryki czy fasolki. Ze względu na to, że wyżej wymienione rośliny są bardzo wrażliwe na spadki temperatur poniżej 0°C trzeba wybrać odpowiednią porę wysiewu nasion czy też wysadzenia rozsady.

 

Dofinansowanie produkcji prosiąt lub nawadniania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Wynikiem jej wprowadzenia jest nowy obowiązek spoczywający na właścicielach i zarządcach nieruchomości, którzy powinni dokonać zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku.

 

Wiersze pani Aleksandry

Prezentujemy Państwu wiersze pani Aleksandry Zawackiej z Wichrowic (powiat włocławski). Sylwetki twórców ludowych – poetki oraz jej małżonka przedstawiliśmy w poprzednim numerze naszego miesięcznika (artykuł „Z wizytą u kochających wieś…”). Pani Aleksandra, przewodnicząca włocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oprócz przepięknych kwiatów z bibuły, obdarzona jest niezaprzeczalnym talentem do pisania wierszy.

 


„Wieś Kujawsko-Pomorska” wydawana jest od roku 2001 wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. Drukowana jest w nakładzie 2900 egzemplarzy i rozprowadzana na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Miesięcznik kierowany jest do rolników, samorządów, firm obsługi rolnictwa. Wielokrotnie nagradzany w specjalistycznych konkursach dziennikarskich. Zawiera ciekawe artykuły z zakresu technologii produkcji, ekologii i przedsiębiorczości, tematy unijne, informacje ekonomiczne, wieści z regionu i kraju oraz aktualności i komentarze.

Od stycznia 2018 r. możliwa jest także prenumerata w formie elektronicznej (pdf) przesyłana na Państwa adres e-mailowy. Koszt jednego numeru to 3 zł 50 gr. Aby miesięcznik zaprenumerować, wymagana jest wpłata na konto. Możliwa jest prenumerata roczna – 42 zł i półroczna – 21 zł.

W celu zamówienia prenumeraty w wersji elektronicznej należy wypełnić poniższy formularz: 

formularz zamówienia prenumeraty Wieś 2022

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza otrzymają Państwo nr konta, na które należy dokonać wpłaty za prenumeratę. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym KPODR, otrzymają Państwo na adres e-mail: fakturę oraz miesięcznik.