Wieś – prenumerata

Listopad  2020

W numerze….


 

Pasza z much

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) około 2 000 gatunków owadów uznaje się za jadalne. Z szacunków wynika, że na jednego mieszkańca naszej planety przypada obecnie 40 ton jadalnych insektów.


 

Energia z odpadów

W etapie wojewódzkim tegorocznej edycji konkursu AGROLIGA w kategorii firma zwycięzcą została Biogazownia Rypin spółka z o.o. Pojechałam do Starorypina Prywatnego razem ze Stanisławem Piątkowskim, członkiem komisji oceniającej gospodarstwa w konkursie, aby porozmawiać z prezesem Rafałem Zglinickim.


 

Samowystarczalność energetyczna na obszarach wiejskich

W konsekwencji postanowień aktów prawnych wprowadzonych przez Parlament Europejski w państwach członkowskich UE realizowane są strategie mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększanie efektywności energetycznej. Działania te wiążą się m.in. z transformacją systemów energetycznych, a zgodnie z koncepcją Trias Energetica podstawą tworzenia zrównoważonych systemów energetycznych jest po pierwsze zmniejszanie zapotrzebowania energetycznego, następnie zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym bilansie energii, a ostatecznie wykorzystanie efektywne paliw kopalnych przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii.

 

 


 

 

 

 

Duży może i musi więcej?

Gospodarstwa największe obciążone są skutkami finansowania wzmożonej modernizacji. Dostarczają duże i jednorodne partie surowców poszukiwane przez przetwórstwo, a produkcja rolnicza jest głównym lub jedynym źródłem ich dochodów. Dzięki odpowiedniej skali i zaawansowaniu technologicznemu są przygotowane do wdrożenia praktyk rolnictwa precyzyjnego, tak potrzebnych w działaniach prośrodowiskowych. Utrzymanie stabilnych i wystarczających dochodów gospodarstw większych ma więc duże znaczenie. Jednocześnie, z powodu wysokiej intensywności produkcji, tę grupę gospodarstw w największym stopniu dotkną skutki wdrażania Zielonego Ładu.


„Wieś Kujawsko-Pomorska” wydawana jest od roku 2001 wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. Drukowana jest w nakładzie 2900 egzemplarzy i rozprowadzana na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.


„Wieś Kujawsko-Pomorska” wydawana jest od roku 2001 wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. Drukowana jest w nakładzie 2900 egzemplarzy i rozprowadzana na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Miesięcznik kierowany jest do rolników, samorządów, firm obsługi rolnictwa. Wielokrotnie nagradzany w specjalistycznych konkursach dziennikarskich. Zawiera ciekawe artykuły z zakresu technologii produkcji, ekologii i przedsiębiorczości, tematy unijne, informacje ekonomiczne, wieści z regionu i kraju oraz aktualności i komentarze.

Od stycznia 2018 r. możliwa jest także prenumerata w formie elektronicznej (pdf) przesyłana na Państwa adres e-mailowy. Koszt jednego numeru to 3 zł. Aby miesięcznik zaprenumerować, wymagana jest wpłata na konto. Możliwa jest prenumerata roczna – 36 zł i półroczna – 18 zł.

W celu zamówienia prenumeraty w wersji elektronicznej należy wypełnić poniższy formularz: 

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza otrzymają Państwo nr konta, na które należy dokonać wpłaty za prenumeratę. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym KPODR, otrzymają Państwo na adres e-mail:  fakturę oraz miesięcznik.


Wybierz prenumeratę:

6 miesięcy12 miesięcy

Imię i nazwisko:

Adres email:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica/wieś i nr domu:

Telefon:

NIP (dla firm):