Wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności