Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku

Na konferencji organizowanej (22 czerwca2017r) wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego” wykłady wygłosili mgr inż. Maciej Kulczyński z Działu Ochrony Roślin i Techniki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, dr inż. Grzegorz Pruszyński z Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin – PIB mgr inż. Jakub Danielewicz z Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – PIB, inż. Adam Paradowski z Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB, dr inż. Paweł Olejarski z Zakładu Transferu Wiedzy i Innowacji, Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Na konferencji przedstawiono zagadnienia związane z urzędową kontrolą integrowanej ochrony roślin. Zapoznano uczestników spotkania z możliwościami ochrony zapylaczy oraz dbałością o bioróżnorodność środowiska rolniczego jako ważnego elementu integrowanej ochrony roślin. Przeprowadzono na poletkach demonstracyjnych rozpoznawanie ważniejszych chorób i szkodników zbóż i rzepaku oraz zwalczanie zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.