Wyjazd studyjny na Bio Fach 2020 do Norymbergii

 

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „EKOŁAN” w dniach 12-15 lutego br. organizuje Wyjazd studyjny – Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Bio Fach 2020 do Norymbergii w ramach operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu” jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy
i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, zrzeszania rolników ekologicznych oraz skracania łańcuchów dostaw. Operacja umożliwi zniwelować wiele problemów, pozwoli na nawiązywanie kontaktów.
Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów względem produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i jednocześnie jest to okazja do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w niemieckich gospodarstwach ekologicznych, udział w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej Bio Fach 2020, udział
w konferencji biznesowej dot. światowego rynku żywności ekologicznej.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia i regulamin naboru dostępne w plikach do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy BioFach 2020 EKOŁAN

Program wyjazdu studyjnego dla rolników ekologicznych

Informacja na stronę BIO FACH 2020

 

oraz na stronach: www.ekołan.pl, www.kpodr.pl, www.biokurier.pl, www.stowarzyszeniedoradca.blogspot.com

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do 40 osób dorosłych wpisujących się ww. grupę docelową:

  • członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych
  • rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego;
  • pozostali rolnicy ekologiczni;
  • przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województw
  • przedstawiciele mediów regionu;
  • przedstawiciele dodatkowych Parterów operacji;
  • doradcy specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego