Zachęcamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym Komisji Europejskiej

 

Zachęcamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym Komisji Europejskiej pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego, dotyczący efektów epidemii COVID-19”, 

 

Ankieta przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorstw (w tym MŚP i gospodarstw rolnych) prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators

 

Niniejszy kwestionariusz jest skierowany do organizacji reprezentujących zbiorowe interesy przedsiębiorstw (w tym MŚP i rolników) działających na etapie produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw rolno-spożywczych.

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators

 

Termin badania upływa 30 listopada br.