Szkolenia – Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

 

III etap szkoleń

Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”, które odbędą się  w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W trzecim etapie odbędzie się 6 szkoleń w następujących terminach:

18.01.2023 Zajazd Bumerang, Szczepanki 64, 86-320 Łasin, gmina Łasin, powiat grudziądzki, osoba do kontaktu: Piotr Nowak, tel. 723 331 034, piotr.nowak@kpodr.pl PZDR w Grudziądzu

25.01.2023 Restauracja pod Jeleniem, ul. Świecka 110, 89-500 Tuchola, powiat tucholski, osoba do kontaktu: Anna Kulesza, tel. 663 731 873, anna.kulesza@kpodr.pl PZDR w Tucholi

2.02.2023 Karczma Kujawska, Cieślin 8b, 88-100 Inowrocław, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, osoba do kontaktu: Ewa Wypijewska, tel. 723 331 087 , ewa.wypijewska@kpodr.pl PZDR w Inowrocławiu

7.02.2023 Restauracja Marihel, ul. Toruńska 2, 87 – 222 Książki, gmina Książki, powiat wąbrzeski, osoba do kontaktu: Ernest Góralski tel. 721 282 233, ernest.goralski@kpodr.pl PZDR w Wąbrzeźnie

16.02.2023 Restauracja ZAZ, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, gmina Radziejów, powiat radziejowski, osoba do kontaktu: Urszula Nowakowska, tel. 723 330 633, urszula.nowakowska@kpodr.pl PZDR w Radziejowie

23.02.2023 Restauracja Ostromecko, ul. Bydgoska 8, 86-070 Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, osoba do kontaktu: Weronika Kowal, tel. 601 664 415 weronika.kowal@kpodr.pl PZDR w Bydgoszczy

Tematyka spotkań dotyczyć będzie między innymi obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności,  zasad integrowanej ochrony roślin, systemów produkcji rolniczej, realizowanych celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

W przypadku dodatkowych pytań Koordynatorem projektu jest pani Iloną Oleś, ilona.oles@kpodr.pl, 723 692 600

Szczegółowy program z załączeniu.

 

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 22.12.2022


II etap szkoleń

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zakończył II etap szkoleń pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W drugim etapie odbyło się 20 szkoleń w następujących miejscach i terminach:

12.10.2022  – Karbowo, gmina Brodnica

12.10.2022  – Cieślin, gmina Inowrocław

13.10.2022 –  Karbowo, gmina Brodnica

17.10.2022  – Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno

18.10.2022 – Radziejów, gmina Radziejów

19.10.2022 – Grubno, gmina Stolno

20.10.2022  – Lubraniec, gmina Lubraniec

25.10.2022  – Golub – Dobrzyń, Golub – Dobrzyń

26.10.2022 – Łachocin, gmina Lipno

7.11.2022 – Starorypin Rządowy, gmina Rypin

7.11.2022  – Tuchola, gmina Tuchola

8.11.2022  – Czernikowo, gmina Czernikowo

8.11.2022  – Bądkowo, gmina Bądkowo

15.11.2022 – Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

16.11.2022  – Szczepanki, gmina Łasin

16.11.2022  – Starorypin Rządowy, gmina Rypin

 17.11.2022 – Osie, gmina Osie

24.11.2022 – Mogilno, gmina Mogilno

7.12.2022 – Rogowo, gmina Rogowo

9.12.2022 – Minikowo, gmina Nakło

 Uczestnikami szkoleń byli rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, właściciele lasów, osoby zatrudnione w rolnictwie. Tematyka wykładów została tak dobrana, żeby pokazać rolnikom jak ważna jest ochrona bioróżnorodności i jak wielką rolę w tym procesie spełniają. Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej. To rolnicy jako jedni z pierwszych odczuwają skutki utraty różnorodności biologicznej, ale są też jednymi z pierwszych, którzy będą czerpać korzyści z jej odbudowy. Dzięki różnorodności biologicznej rolnicy mogą łatwiej zapewnić nam bezpieczną, zdrową żywność w dobrej cenie, tym samym osiągając dochód umożliwiający im dobre funkcjonowanie i rozwój. Jednocześnie niektóre praktyki rolnicze są główną przyczyną spadku różnorodności biologicznej. Dlatego ważne jest, aby edukować rolników, zachęcać do stosowania w pełni zrównoważonych praktyk.

Poprawa stanu różnorodności ekosystemów rolniczych spowoduje wzrost odporności sektora na zmianę klimatu. Kryzys klimatyczny i kryzys różnorodności biologicznej są ze sobą nierozerwalnie związane. Zmiana klimatu przyspiesza degradację środowiska naturalnego, powodując susze, powodzie i pożary lasów. Niszczenie przyrody i jej niezrównoważona eksploatacja są z kolei głównymi czynnikami wywołującymi zmianę klimatu. Przyroda jest  ważnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu. Wywiera wpływ na klimat, a rozwiązania oparte na zasobach przyrody, takie jak ochrona i przywracanie terenów podmokłych, torfowisk,  ekosystemów przybrzeżnych, zrównoważone gospodarowanie obszarami morskimi, lasami, użytkami zielonymi oraz glebami rolnymi, będą miały zasadnicze znaczenie dla redukcji emisji i przystosowania się do zmiany klimatu.  

Podczas spotkań zrealizowano tematykę zaplanowaną w  bogatym programie szkolenia.  Omówiono szereg praktycznych zagadnień dotyczących wzrostu bioróżnorodności w obrębie systemu rolniczego. Rolnicy zostali wyposażeni m.in. w wiedzę na temat obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności. Dowiedzieli się na temat celów i zadań zawartych  w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Tematyka ochrony bioróżnorodności jest ważnym zagadnieniem nie tylko dla rolników, ale dla wszystkich mieszkańców naszej planety.

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 05.01.2023


Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”, które odbędą się  w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W drugim etapie odbędzie się 20 szkoleń w następujących terminach:

12.10.2022  – Ranczo Kondratówka w Karbowie, ul. Olsztyńska 37, 87-300 Karbowo, gmina Brodnica, powiat brodnicki, osoba do kontaktu: Daria Jakubowska, tel. 723 692 549, daria.jakubowska@kpodr.pl PZDR w Brodnicy

12.10.2022  – Karczma Kujawska, Cieślin 8b, 88-100 Inowrocław, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, osoba do kontaktu: Agnieszka Milanowska, tel. 506 392 672 , agnieszka.milanowska@kpodr.pl PZDR w Inowrocławiu

13.10.2022 –  Ranczo Kondratówka w Karbowie, ul. Olsztyńska 37, 87-300 Karbowo, gmina Brodnica, powiat brodnicki, osoba do kontaktu: Emilia Kucińska, tel. 667 662 781, emilia.kucinska@kpodr.pl PZDR w Brodnicy

17.10.2022  – Restauracja Zamkowa  ul. Chełmińska 26, 87-200 Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski, osoba do kontaktu: Ernest Góralski, tel. 721 282 233, ernest.goralski@kpodr.pl PZDR w Wąbrzeźnie

18.10.2022 –Restauracja ZAZ, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, gmina Radziejów, powiat radziejowski, osoba do kontaktu: Urszula Nowakowska, tel. 723 330 633, urszula.nowakowska@kpodr.pl PZDR w Radziejowie

19.10.2022 –sala konferencyjna ZS CKZ Grubno 56, 86-212 Stolno, gmina Stolno, powiat chełmiński, osoba do kontaktu: Natalia Cymerman, tel. 885 052 575, natalia.cymerman@kpodr.pl PZDR w Chełmnie

20.10.2022  – Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, ul. Brzeska 10, 87-890 Lubraniec, gmina Lubraniec, powiat włocławski, osoba do kontaktu: Anna Kaźmierska, tel 723 340 049, anna.kazmierska@kpodr.pl PZDR we Włocławku

25.10.2022  – Restauracja Kaprys, ul. Kilińskiego 7, 87-400 Golub – Dobrzyń, gmina Golub Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, osoba do kontaktu: Anna Drzewińska, tel. 723 692 552, anna.drzewinska@kpodr.pl PZDR w Golubiu Dobrzyniu

26.10.2022 – Pałacyk Gozdawa Łachocin 6, 87-600 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski, osoba do kontaktu: Janusz Wiśniewski, tel. 723 692 558, janusz.wisniewski@kpodr.pl PZDR w Lipnie

7.11.2022 – Restauracja Modrzewiowa, Starorypin Rządowy 26a, 87-500 Rypin, gmina Rypin, powiat rypiński, osoba do kontaktu: Jarosław Pucińki, tel. 723 330 549, jaroslaw.pucinski@kpodr.pl PZDR w Rypinie

7.11.2022  – Restauracja pod Jeleniem, ul. Świecka 110, 89-500 Tuchola, powiat tucholski, osoba do kontaktu: Anna Kulesza, tel. 663 731 873, anna.kulesza@kpodr.pl PZDR w Tucholi

8.11.2022  – Restauracja Hotel DaVinci, Czernikowo, ul. Toruńska 22, 87-640 Czernikowo, gmina Czernikowo, powiat toruński, osoba do kontakt: Agata Kuczaj, tel.723 340 220, agata.kuczaj@kpodr.pl PZDR w Chełmży

8.11.2022  – Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie, ul. Włocławska 30, 87-704 Bądkowo, gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski, osoba do kontaktu: Katarzyna Chudziak, tel. 723 331 433, katarzyna.chudziak@kpodr.pl PZDR w Aleksandrowie Kujawskim

15.11.2022 – Pałac Runowo, Runowo Krajeńskie 80, 89-421 Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, osoba do kontaktu: Agnieszka Lach, tel. 723 331 292, agnieszka.lach@kpodr.pl PZDR w Sępólnie Krajeńskim

16.11.2022  – Zajazd Bumerang, Szczepanki 64, 86-320 Łasin, gmina Łasin, powiat grudziądzki, osoba do kontaktu: Piotr Nowak, tel. 723 331 034, piotr.nowak@kpodr.pl PZDR w Grudziądzu

16.11.2022  – Restauracja Modrzewiowa, Starorypin Rządowy 26a, 87-500 Rypin, gmina Rypin, powiat rypiński, osoba do kontaktu: Jarosław Pucińki, tel. 723 330 549, jaroslaw.pucinski@kpodr.pl PZDR w Rypinie

17.11.2022 – Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Rynek 2, 86-150 Osie, gmina Osie, powiat świecki, osoba do kontaktu: Małgorzata Recka, tel. 723 340 102, malgorzata.recka@kpodr.pl PZDR w Świeciu

24.11.2022 – Sala Bankietowa Sajnówka, ul. 11 Listopada 24, 88-300 Mogilno, gmina Mogilno, powiat mogileński, osoba do kontaktu: Paulina Kaszczyńska, tel. 723 330 600, paulina.kaszczynska@kpodr.pl PZDR w Mogilnie

7.12.2022 –Sala Gminnego Domu Kultury w Rogowie, ul. Kościelna 4A, 88-420 Rogowo, gmina Rogowo, powiat żniński, osoba do kontaktu: Mirosław Spochacz, tel. 723 330 533, miroslaw.spochacz@kpodr.pl PZDR w Żninie

9.12.2022 –Centrum Transferu Wiedzy w Minikowie, 89-122 Minikowo, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, osoba do kontaktu: Paulina Dalka, tel. 695 103 006, paulina.dalka@kpodr.pl PZDR w Nakle nad Notecią

Tematyka spotkań dotyczyć będzie między innymi obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności,  zasad integrowanej ochrony roślin, systemów produkcji rolniczej, realizowanych celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

W przypadku dodatkowych pytań Koordynatorem projektu jest pani Ilona Oleś, ilona.oles@kpodr.pl, 723 692 600

Szczegółowy program z załączeniu.

 

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 30.09.2022


I etap szkoleń

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zakończył I etap szkoleń pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W pierwszym etapie odbyły się 2 szkolenia. Pierwsze miało miejsce w Minikowie, w gminie Nakło nad Notecią, w powiecie nakielskim w dniu 23.09.2022. Drugie w miejscowości Dobrcz w gminie Dobrcz, w powiecie bydgoskim w dniu 28.09.2022. Uczestnikami szkoleń byli rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników. Tematyka dotyczyła między innymi obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności.
Z dużym zainteresowaniem spotkał się temat dotyczący zasad integrowanej ochrony roślin. Dzięki tej metodzie produkcji, która polega m.in. na  częściowej rezygnacji z chemicznych środków ochrony roślin i wyborze biologicznych metod ochrony roślin, rolnicy przyczynią się do ochrony zapylaczy, a także biologicznego życia glebowego. Podczas szkoleń omówiono systemy produkcji rolniczej, w tym duży nacisk położono na system rolnictwa ekologicznego, który jest najbardziej przyjazny środowisku przyrodniczemu. Zapoznano również uczestników z realizowanymi celami i zadaniami w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działaniami wdrażanymi w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Uczestnicy szkoleń zgłębili wiedzę nie tylko na temat znaczenia bioróżnorodności, ale poznali praktyczne metody jej ochrony, które mogą wprowadzić w swoich gospodarstwach.

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 30 września 2022 r.


Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”, które odbędą się  w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

W pierwszym etapie odbędą się 2 szkolenia w następujących terminach:

  1. 23.09.2022, Centrum Transferu Wiedzy, Minikowo 1, 89-122 Minikowo, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, osoba do kontaktu: Wioletta Kochańska, tel. 506 392 747, wioletta.kochanska@kpodr.pl, PZDR w Nakle nad Notecią
  2. 28.09.2022, Gminny Ośrodek Kultury w Dobrcz ul. Długa 52, 86 -022 Dobrcz, gmina Dobrcz, powiat bydgoski, osoba do kontaktu: Martyna Wamka, tel.723 331 395, martyna.wamka@kpodr.pl, PZDR w Bydgoszczy

 Tematyka spotkań dotyczyć będzie między innymi obowiązku ochrony różnorodności biologicznej w przepisach Unii Europejskiej, zasad i metod ochrony bioróżnorodności,  zasad integrowanej ochrony roślin, systemów produkcji rolniczej, realizowanych celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 oraz działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści ze stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

W przypadku dodatkowych pytań Koordynatorem projektu jest pani Iloną Oleś, ilona.oles@kpodr.pl, 723 692 600

Szczegółowy program z załączeniu.

 

Opracowała: Ilona Oleś

Minikowo, 02.09.2022


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (część nr 49 zamówienia) realizuje operację zgodnie z Umową Konsorcjum w ramach umowy o przyznaniu pomocy z ARiMR Nr 00047.DDD.65140.1.49078.2019.00 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Celem realizowanej operacji jest osiągnięcie celu szczegółowego dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów”.

Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ma pozwolić na podwyższenie poziomu wiedzy i zakresu innowacyjności na obszarach wiejskich. Wzmocnić sieć powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją. Celem pomocy jest również promocja zdobywania wiedzy, w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy przydatne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw. Zapewnią dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w określonym zakresie tematycznym, w tym także do wyników badań oraz  innowacyjnych rozwiązań stosowanych w podejmowanych tematach.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od września 2022 r. do grudnia 2023 r. zaplanowano 38 szkoleń dla łącznej grupy 720 osób. Szkolenia będą odbywać się każdym powiecie naszego województwa. Rekrutacja uczestników będzie odbywać się poprzez doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Więcej informacji o realizowanych szkoleniach dot. operacji: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” udzieli Koordynator operacji:

 – Ilona Oleś e-mail: ilona.oles@kpodr.pl, tel. 52 383 72 42

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne i kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do uczestnictwa w szkoleniach.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kujawsko-Pomorski Zalacznik_nr_3_do_umowy_2z_Harmonogram – Bioróznorodność

Program:

8.30-8.45

8.45-9.00

9.00-9.45
 

9.45-10.30

10.30-11.15

11.15-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

13.00-13.45

13.45-14.30
 


14.30 -15.00
 

Rejestracja uczestników

Przerwa kawowa

Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE
i przepisach krajowych

Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska

Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie

Przerwa kawowa

Zasady integrowanej ochrony roślin

Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności
i zapewniające jakość surowców rolniczych

Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań
w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020”

Działania wdrażane w ramach PROW 2014–2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz a korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej

Obiad

 

Minikowo, 12 sierpnia 2022 r.