Zjazd absolwentów i Jubileusz 50-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt PBŚ w Bydgoszczy

W dniu 17 września bieżącego roku Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej świętować będzie Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Uroczyste obchody tego pięknego Jubileuszu rozpoczną się częścią oficjalną w Auditorium Novum PBŚ, zakończoną wspólnym pamiątkowym zdjęciem. W dalszej części na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, absolwentów i sympatyków WHIBZ przywitają pracownicy, możliwe będzie zwiedzenie nowoczesnej infrastruktury wydziału oraz zapoznanie się z aktualną ofertą kształcenia i badań. Wieczorem organizatorzy zapraszają na uroczysty bankiet.

Początki powstania wydziału sięgają roku  1971, wówczas wydział funkcjonował jako Bydgoski Oddział Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od 1974 roku działał pod szyldem Akademii Techniczno-Rolniczej. Kolejna zmiana nastąpiła w 1975 roku w którym utworzono Instytut Zootechniczny. W roku 1984 powstał  Wydział Zootechniczny, który w 2006 został przemianowany na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Akademia Techniczno-Rolnicza stała się Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, a w 2021 Politechniką Bydgoską. Obecnie wydział kształci studentów na 3 kierunkach: Zootechnika, Zoofizjoterapia, Inspekcja weterynaryjna.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
https://whibz.pbs.edu.pl/pl/SAS/Jubileusz-50lecia-WHiBZ-PBS

Autor: dr inż. Bogusław Chachaj